Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 41 от 29.11.2004 г. за съхраняване на минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба № 45 от 30.11.2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 45 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 46 от 1976 г. за транспорт на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 47 от 28.12.2001 г. за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба № 49 от 28.12.2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-21

 Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 73 от 15.05.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 78 от 28.11.2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 83 от 2001 г. за прилагане на чл. 83 bis от Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 95а от 14.04.2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 118 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на спирането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 119 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 120 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип ново дву- и триколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 121 от 10.01.2005 г. за одобряване на стойките за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 122 от 10.01.2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 123 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройство за защита срещу неразрешено използване на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 124 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 125 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови двуколесни и триколесни моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 126 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 127 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на мястото на монтиране на задната регистрационна табела (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 128 от 22.07.2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 129 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение монтажа на устройствата за измерване на скоростта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти, отделни технически възли и системи, предназначени за дву- и триколесни моторни превозни средства и за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отноше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 131 от 31.03.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 132 от 2.08.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на предни защитни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 133 от 6.10.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 134 от 2.11.2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 140 от 4.12.2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на ДП "РВД"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 145 от 14.01.1999 г. за лицензиране на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 165 за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 255 за нормените пробези на външни пневматични автомобилни и мотоциклетни гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Наредба № 919 от 8.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на операторите и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Наредба № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 2407 от 19.11.2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Наредба № 2408 от 31.05.2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Наредба № 8121з-1 от 2.01.2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба за контрола на морските лица, числящи се към екипажите на българските кораби и чуждите кораби, посещаващи българските пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за приложение на Правилника за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1069 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА