Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество от 5 май 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (СOTIF) от 9 май 1980 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на чл. 50(а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за комбинирани превози по вътрешноводни пътища към Европейското споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти (AGTC)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за консолидиране на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г. с последващите изменения и допълнения и на Допълнителния протокол за замяна на Много
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за присъединяване на Европейската общност към Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество по безопасност на въздухоплаването от 13 декември 1960 г. с последващите изменения и допълнения и консолидирана с Пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола от 1996 г. към Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Протокола относно Европейската конференция на министрите на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола относно изменение на чл. 50, буква "а" от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 2016 г., и Протокола относно изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Словакия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и Федералното правителство на Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Закон за ратифициране на Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), подписана на 11 декември 2000 г. в Брюксел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за организационните и експлоатационните аспекти на комбинираните превози между Европа и Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за приемане на еднакви правила за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за въздушен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямската република Иран за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Грузия за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи, подписана на 9.02.2007 г. в Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 3 декември 2007 г. в Аман
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за ратифициране на Споразумение № 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, подписано в Брюксел на 17 декември 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Межд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (проект за транзитни пътища) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие и на Финансовия договор (проект за транзитни пътища) между Република България и Европейската инвестицио
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект "Развитие на летище София") между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем за проект за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Закон за ратифициране на Споразумението за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на тръстов фонд за сътрудничество във връзка с изграждането на Трансевропейската автомагистрала "Север - Юг"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, подписано на 12.12.2011 г. в Брюксел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за презграничния трафик на лица, транспортни средства, оборудване и материали в процеса на строителството и въвеждането в експлоатация на нов ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за сътрудничество при създаването на газопровод за транзит на природен газ през територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заем от Задграничния фонд за икономическо сътрудничество за разширение на пристанище Бургас и на Споразумението за заем за проект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за граничен контрол и процедури в железопътния трафик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федерал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за рехабилитация на пътища)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект " България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), на Споразумението между Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-01-333 от 23.04.2010 г. за утвърждаване на образец на молба-декларация за издаване на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетна майка и образец на молба-декларация за изплащане на извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Заповед № РД-08-149 от 16.06.1995 г. за изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 772 от 2.08.1977 г. за издаване на унифицирано корабно удостоверение на българските кораби в международно плаване по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка "България - проект Дунав мост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост - Б")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка ("България - проект Дунав мост")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Изменение на Договора за заем (проект: Развитие на Летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Изменение от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "С" към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "С" към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "С" към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "С" към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "С" към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Изменения и допълнения на Приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (12.02.2021 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Изменения към Анекса към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Изменения към Анекса към Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 14)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 1333 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА