Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 13)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  следваща> последна>>
 Решение № 449 на МС от 15.06.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Решение № 452 на МС от 10.06.2009 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе, открита с Решение № 681 на Министерския съвет от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 525 на МС от 1.06.2005 г. за приключване на процедурата за определяне на концесионер за пристанищен терминал за наливни опасни товари от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна - публична държавна собственост, който ще бъде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Решение № 551 на МС от 15.06.2005 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за продажба на 626 783 акции, представляващи 70 на сто от капитала на "Параходство Българско речно плаване" - АД, Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 555 на МС от 15.06.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към нов пътнически терминал на летище София"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 576 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 577 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път II-76 "Българин - Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 591 на МС от 12.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Решение № 610 на МС от 4.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 619 на МС от 19.07.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе" - бул. България от км 44+720 до км 45+220" на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 620 на МС от 17.09.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху "Интермодален пристанищен терминал Лом", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 627 на МС от 25.08.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Решение № 650 на МС от 30.07.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Решение № 657 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от "Пристанище за обществен транспорт Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 658 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал фериботен комплекс - Видин" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 659 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "пристанищен терминал Видин-юг" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 672 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+55
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 673 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+4
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 674 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 675 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 728 на МС от 12.11.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Решение № 773 на МС от 20.09.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение № 787 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 788 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Нова Загора - Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км 277+597 - Реконструкция на електропроводи и далек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 789 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора - Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900 - Напоителни и отводнителни канали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 790 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Ямбол - Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до км 325+280 - Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 820 на МС от 12.12.2007 г. за определяне на концесионер за пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Решение № 854 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 855 на МС от 1.11.2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна", без провеждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Решение № 855 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 856 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 857 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 858 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 866 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 867 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 868 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 882 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 883 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Крумово" и "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Първомай" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 884 на МС от 29.12.2002 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Решение № 885 на МС от 22.12.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, без определяне на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 887 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 888 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 890 на МС от 29.10.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на технич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение № 891 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция на Път II-19 Симитли - Градево - "Предела" - Разлог" от км 0+000 до км 36+337" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 922 на МС от 23.11.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Решение № 926 на МС от 6.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка грани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 939 на МС от 12.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" - II етап, от км 350+000 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 941 на МС от 12.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 942 на МС от 22.12.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект АМ "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 337+302 до км 342+200, на територията на община Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Решение № 944 на МС от 12.12.3005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за Фериботен терминал Силистра, териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 945 на МС от 1.12.2004 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища, приемане на списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Решение № 947 на МС от 13.12. 2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-юг" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без провеждане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 948 на МС от 13.12.2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 949 на МС от 13.12.2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Левуново", с. Левуново, община Сандански, област Благоевград - изключителна държавна собственост, без определяне на спе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 950 на МС от 13.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 951 на МС от 13.12.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - индустриални минерали - пегматитова суровина, от находище "Сухата река", общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 959 на МС от 31.12.2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, и за определяне на съоръжение, за к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 968 на МС от 22.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 1043 на МС от 30.12.2004 г. за предоставяне на концесия за републикански път "Калотина - Софийски околовръстен път (Северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас" - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 3265 от 11.03.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Решение № 8320 от 8.07.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Решение № 8928 от 22.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение за даване на съгласие за сключване на Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект България - автомагистрала "Тракия")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - рехабилитация на пътища")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на договор за заем между Република България, Европейската инвестиционна банка и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за финансиране на проект "Рехабилитация, реконструкция и модернизация на прис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.10.2020 г. за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.05.2018 г. по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 15.02.2019 г. във връзка с разискванията по питане от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Решение на НС от 15.03.2007 г. за одобряване на Стратегията за приватизация на "Параходство Български морски флот" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение на НС от 16.05.2007 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение на НС от 16.07.2008 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28 февруари 2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-25

 Решение на НС от 16.12.2020 г. за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" - ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 17.05.2007 г. за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища V"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение на НС от 18.07.2017 г. за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 19.02.2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28.02.2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 19.05.2011 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Решение на НС от 19.09.2012 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Холдинг БДЖ" - ЕАД, който да включва дейността на "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение на НС от 20.04.2022 г. за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Решение на НС от 20.05.2016 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Център за градска мобилност" - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Решение на НС от 20.07.1995 г. за даване на съгласие за сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка (проект "Транзитни пътища II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 20.09.2017 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-26

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.01.2020 г. за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Решение на НС от 23.03.2022 г. за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение на НС от 26.10.2017 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение на НС от 27.01.2012 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Иван Вълков и Владимир Тошев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно стойността на Договора за проектир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Решение на НС от 27.06.2008 г. за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за Първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 27.07.2011 г. за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания "Железопътн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение на НС от 29.03.2000 г. за даване на съгласие за сключване на договор за заем между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проекта за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 29.05.2008 г. за промени в състава на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата за трагичния инцидент във влака София - Кардам на 28.02.2008 г., както и на нормативната уредба, свързана с безопасността на железопътния тра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.01.2008 г. за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Решение на НС от 30.05.2008 г. за попълване състава на Комисията по транспорт и съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-06

 Решение на НС от 30.07.2008 г. за даване на съгласие за сключване на заемно споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничесто за проект "Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 13)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  следваща> последна>>

Общо: 1248 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА