Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1066 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>
 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ, до места за убежища между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Румънската морска а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Изпълнителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съоб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Споразумение за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - К
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Споразумение за сътрудничество в областта на транспорта между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на комуникациите на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за сътрудничество относно морското търсене и спасяване между черноморските крайбрежни държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Споразумение за търговията с граждански самолети - Анекс 4(а)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за услуги за обмен на Eвропейска база данни за корабите/корпусите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Споразумение за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Споразумение между Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Румънската морска администрация относно проверките на плавателни съдове по вътрешните водни пътища в българо-румънския участък на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Споразумение между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Гру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Споразумение между Министерство на транспорта на Република България и Министерство на транспорта на Румъния за превоз на моторни превозни средства и на пътници с кораби между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, от една страна, и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ), от друга страна, от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-31

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за взаимно признаване и подмяна на свидетелствата за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимното признаване и подмяната на националните свидетелства за управление на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество относно морското търсене и спасяване в Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заем от Задграничния фонд за икономическо сътрудничество за разширение на пристанище Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Споразумение между Република България и Европейската общност за установяване на определени условия за превоз на стоки по шосе и за насърчаване на комбинирания транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-17

 Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за сухи насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Стандарти на собствениците. Преглед и поддръжка на люковите закрития на кораби за насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Технически разпоредби относно средствата за достъп за проверки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "Европейски флот за въздушен транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Указ № 101 за ратифициране Европейското съглашение за международни магистрални железопътни линии (СМЖЛ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ за търговското корабоплаване на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устав на железниците в Народна Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект "Дунав мост - транш II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "Транзитни пътища II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1001 до 1066 (стр. 11 от 11)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 следваща> последна>>

Общо: 1066 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА