Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 14)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  следваща> последна>>
 Протокол от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Протокол от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Разпореждане № 87 от 5.09.2006 г. относно изискванията за корабите, които преминават през Ламанша и плават в Северно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Разпореждане № 91 от 5.09.2006 г. относно изискванията и процедурите за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 1 на КС на РБ от 1.03.2012 г. по Конституционно дело № 10 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 6 на КС на РБ от 29.06.2023 г. по Конституционно дело № 7 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-11

 Решение № 11 на КС на РБ от 30.09.2021 г. по Конституционно дело № 7 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Решение № 13 на МС от 12.01.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260 - дясно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 15 на КС на РБ от 28.11.2022 г. по Конституционно дело № 10 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Решение № 57 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 58 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 86 на МС от 11.02.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал за наливни опасни товари от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна - обект - публична държавна собственост, който ще бъде изграден от и със сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 105 на МС от 21.02.2006 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път III-104 (Дупница - Благоевград) - Бобошево - Четирци от км 3+751 до км 4+810" в землището на гр. Боб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Решение № 128 на МС от 8.03.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без определяне н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 172 на МС от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 233 на МС от 6.04.2009 г. за определяне на спечелилия участник в откритата процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Сомовит", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Решение № 246 на МС от 7.04.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост, и за измене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Решение № 266 на МС от 21.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 343 на МС от 16.05.2007 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 353 на МС от 19.06.2019 г. за обявяване на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 375 на МС от 4.06.2010 г. за определяне на концесионер на Пристанищен терминал Видин-север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Решение № 377 на МС от 11.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 386 на МС от 23.05.2023 г. за одобряване на Морски пространствен план на Република България 2021 - 2035 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-26

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 414 от 16.01.2023 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 416 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Чешнегирово, община Садово, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 417 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Първомай, община Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 421 на МС от 4.06.2009 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 424 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 424 от 14.01.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 425 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 426 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Оряхово" от "Пристанище за обществен транспорт Лом" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 427 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Свищов" от "Пристанище за обществен транспорт Русе" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 428 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" от км 167+ 515 до км 171+ 360-етапна връзка с път II-66 "Пловдив - Ста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 429 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-99 "Вариант Алепу" II етап, от км 20 + 867 до км 29 + 327" на територията на община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 448 на МС от 17.05.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Леспорт", част от "Пристанище за обществен транспорт Варна" - обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 449 на МС от 15.06.2006 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Решение № 452 на МС от 10.06.2009 г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе, открита с Решение № 681 на Министерския съвет от 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Решение № 525 на МС от 1.06.2005 г. за приключване на процедурата за определяне на концесионер за пристанищен терминал за наливни опасни товари от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна - публична държавна собственост, който ще бъде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Решение № 551 на МС от 15.06.2005 г. за определяне на участник, спечелил конкурса за продажба на 626 783 акции, представляващи 70 на сто от капитала на "Параходство Българско речно плаване" - АД, Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 555 на МС от 15.06.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Пътна връзка от бул. "Брюксел" към нов пътнически терминал на летище София"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Решение № 576 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч",
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 577 на МС от 29.07.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път II-76 "Българин - Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Решение № 591 на МС от 12.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Решение № 610 на МС от 4.07.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Решение № 619 на МС от 19.07.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък "Симеоновско шосе" - бул. България от км 44+720 до км 45+220" на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 620 на МС от 17.09.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху "Интермодален пристанищен терминал Лом", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-28

 Решение № 627 на МС от 25.08.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Решение № 650 на МС от 30.07.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Решение № 657 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от "Пристанище за обществен транспорт Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 658 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал фериботен комплекс - Видин" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 659 на МС от 13.07.2005 г. за предоставяне на концесия за "пристанищен терминал Видин-юг" от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Решение № 672 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участък от км 60+55
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 673 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+4
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 674 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" на територията на област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 675 на МС от 14.08.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък Ямбол - Карнобат от км 276+200 до км 325+280, подобект "П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-17

 Решение № 680 на МС от 21.09.2022 г. за приемане на Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса, и за отмяна на Решение № 101 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пъти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Решение № 688 на МС от 15.09.2011 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Дол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Решение № 728 на МС от 12.11.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху гражданско летище за обществено ползване Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Решение № 773 на МС от 20.09.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV подстанция "Добрич" - подстанция "Каварна 2" (Маяк)" на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Решение № 787 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 788 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Нова Загора - Ямбол ЛОТ 3 от км 241+900 до км 277+597 - Реконструкция на електропроводи и далек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 789 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Стара Загора - Нова Загора ЛОТ 2 от км 210+100 до км 241+900 - Напоителни и отводнителни канали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 790 на МС от 1.11.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия", участък Ямбол - Карнобат ЛОТ 4 от км 276+200 до км 325+280 - Електропроводи, далекосъобщителни мрежи и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Решение № 820 на МС от 12.12.2007 г. за определяне на концесионер за пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин - части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Решение № 854 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Решение № 855 на МС от 1.11.2005 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна", без провеждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Решение № 855 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 856 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Решение № 857 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 858 на МС от 30.12.2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Решение № 866 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Свищов, част от Пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 867 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 868 на МС от 7.11.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Решение № 882 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 1:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 883 на МС от 2.12.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Крумово" и "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV за тягова подстанция "Първомай" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Решение № 884 на МС от 29.12.2002 г. за утвърждаване на списък на републиканските пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Решение № 885 на МС от 22.12.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, без определяне на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Решение № 887 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 888 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 890 на МС от 29.10.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътни възли и реконструкция на технич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Решение № 891 на МС от 28.12.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция на Път II-19 Симитли - Градево - "Предела" - Разлог" от км 0+000 до км 36+337" н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 922 на МС от 23.11.2004 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Решение № 926 на МС от 6.12.2005 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка грани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 14)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1320 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА