Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Изменения на Техническия кодекс за контрол на емисиите на азотни оксиди от морски дизелови двигатели (Технически кодекс за NOх от 2008 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Изменения на част А на Кодекса за устойчивост в неповредено състояние, 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Изменения от 2004 г. към Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Изменения от Манила на Кодекса към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW), 1978 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Инструкция № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция "Национална сигурност", до информационни фон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № Iз-1665 от 22.08.2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-5 от 3.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резерва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № ИН-2 от 13.06.2018 г. за информационния обмен и взаимодействието между Авиоотряд 28 и Националната служба за охрана във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на полети със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № 2 от 6.06.1995 г. за прилагане на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 316 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ, бр. 2 от 1995 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на корабни екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-17

 Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Инструкция № 24 от 1.11.1999 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Инструкция № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-08

 Инструкция № 25 от 1.11.1999 г. за структурата и правилата за работа на Центъра за координиране използването на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Инструкция № 4444 от 13.10.1999 г. за правилата за полети и обслужването на въздушното движение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Инструкция № 8121з-514 от 04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (Кодекс BCH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Кодекс за нивата на шума на борда на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (КОДЕКС SТСW)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Кодекс за превоз на твърди насипни товари по море (IMSBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Кодекс за признатите организации (Кодекс ПО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (ІІІ Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-23

 Кодекс за разследване на морски произшествия и морски инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Кодекс за устойчивост в неповредено състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Кодекс на търговското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Конвенция № 9 относно настаняването на работа на моряците, 1920 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 16 относно медицинския преглед на младежите (морски труд), 1921 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 22 за договора за наемане на работа на моряците, 1926 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 55 относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 56 относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 68 относно прехраната и сервирането (екипажи на кораби), 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 69 относно свидетелството за професионална правоспособност на готвачите на кораби, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 73 относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 108 за удостоверенията за самоличност на моряците, 1958 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците, 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-03

 Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за Международната морска организация (ИМО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Конвенция за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Конвенция за международни железопътни превози (СОТIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за международни железопътни превози (СОТIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Конвенция за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Конвенция за привилегиите и имунитетите на Дунавската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за режима на корабоплаването по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно възвръщането на моряците в отечеството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Конвенция относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Конвенция относно означаването на тежестта върху големите колети, транспортирани с кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно опростяване прегледа на емигрантите, извършван в параходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно режима на проливите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "ЕВРОФИМА" и Допълнителен протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международeн кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Международeн кодекс за спасителни средства (LSA Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Международен кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г. (Кодекс HSC 2000)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Международен кодекс за безопасност на кораби, използващи газове или други горива с ниска температура на възпламеняване (Кодекс IGF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Международен кодекс за кораби, опериращи в полярни води (Полярен кодекс)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Международен кодекс за прилагане на процедури за пожарни изпитания, 2010 г. (FTP Code 2010)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международен кодекс за разширени проверки при прегледи за освидетелстване на корабите за насипни товари и нефтени танкери, 2011 г. (ESP Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-01

 Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Международна конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Международна конвенция за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международна конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно транзитния превоз на животните, месото и другите продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Международни правила за предпазване от сблъскване на море с поправките съгласно резолюция А.464/XII/81, А.626(15).87Г., А.678(16)-89 И А.736(18)-93 на IMO, влязла в сила от 4 ноември 1995 г. , 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международни стандарти за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Меморандум за разбирателство за координирано развитие на Черноморския магистрален пръстен между страните - членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на морските работи на Ислямска република Пакистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-23

 Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република България, представлявано от Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Меморандум за разбирателство за развитие на морските магистрали в региона на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Меморандум за разбирателство за развитието на жп връзка "София - Скопие" между Република България и Република Северна Македония като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1306 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА