Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 14)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 11 на МС от 15.01.2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 14 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 16 на МС от 5.02.1999 г. за закриване на Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 на МС от 1.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 26 на МС от 10.03.2022 г. за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор "Транспорт", отговарящи на условията за финансиране по Кохе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Постановление № 40 на МС от 11.03.1992 г. за създаване на условия за осигуряване транспортното обслужване на населението с вътрешноградски и някои междуселищни пътнически превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 42 на МС от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Постановление № 44 на МС от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 12.03.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 80 на МС от 3.04.2024 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г. за осигуряване на средства за инвестиционни проекти "Модернизация на жп линия София -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 82 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правилата за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 83 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 84 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 92 на МС от 4.05.2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Постановление № 96 на МС от 4.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 97 на МС от 3.05.2007 г. за одобряване на Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 102 на МС от 11.06.1992 г. за усъвършенстване и развитие на ръководството на въздушното движение на гражданските въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 20.07.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на проверки на пътната инфраструктура от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Постановление № 106 на МС от 29.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 109 от 10.08.2023 г. за възлагане на "България Хели Мед Сървиз" - ЕАД, да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-15

 Постановление № 120 на МС от 5.05.2011 г. за осигуряване на средства за национално доплащане за тютюн за 2010 г. чрез Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Постановление № 123 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния инфраструктурен проект "Изграждане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 124 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 125 на МС от 16.06.2022 г. за приемане на Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 128 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Постановление № 131 на МС от 13.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 14.06.2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Постановление № 135 на МС от 19.07.2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Постановление № 143 на МС от 25.07.2000 г. за преобразуване на Главното управление на пътищата в Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 152 на МС от 12.04.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 154 на МС от 21.07.2020 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 156 на МС от 13.07.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Постановление № 156 на МС от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 160 на МС от 7.07.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 161 на МС от 31.07.2000 г. за отменяне на Правилника за организацията, провеждането и управлението на полетите на въздухоплавателните средства над територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 161 от 7.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Постановление № 163 на МС от 29.06.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Постановление № 163 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 164 на МС от 11.07.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2009 г. за осигуряване на средства по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г. за сметка на предвидените по централния бюджет държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 178 на МС от 12.09.1991 г. за определяне на таксите, които се събират в Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 2.05.1997 г. за създаване на управление "Държавна автомобилна инспекция" към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 179 на МС от 4.07.2001 г. за приемане на Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 184 на МС от 22.07.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 186 на МС от 23.09.1992 г. за предоставяне права за продажба на транспортни документи от представителствата на чуждестранни авиокомпании в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 186 от 23.08.2012 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 192 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с образуване на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Постановление № 194 на МС от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Постановление № 195 на МС от 10.07.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 196 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Постановление № 197 на МС от 14.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Обход на гр. Габрово - фаза I
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 198 на МС от 15.09.2017 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Постановление № 199 на МС от 11.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 200 на МС от 12.09.2005 г. за приемане на Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и в Българския морски отговорен райо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Постановление № 202 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на Автомагистрала "Хемус", участък от км 78 + 500 до км 87 +
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Постановление № 203 на МС от 17.07.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 207 на МС от 3.10.2000 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Постановление № 208 от 17.09.2001 г. за приемане на Наредба за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 208 на МС от 18.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-25

 Постановление № 210 на МС от 5.09.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 210 на МС от 27.08.2008 г. за преобразуване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Постановление № 212 на МС от 29.11.1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Постановление № 212 на МС от 13.09.2012 г. за осигуряване на средства чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на окончателни плащания по "Проект за разширение на метрото в София I етап - II мет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 213 на МС от 1.11.1991 г. за трудовоправното положение на екипажите на риболовните кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 214 от 22.08.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Българските държавни железници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 19.05.1997 г. за приемане Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по Фонд "Развитие на Националната система за обслужване на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 221 на МС от 11.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 223 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 223 на МС от 17.10.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Постановление № 226 на МС от 14.10.2003 г. за приемане на Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 13.10.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015 - 2017 г. по проекти, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 229 на МС от 15.10.1998 г. за създаване на Главна дирекция "Морска администрация" към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 229 на МС от 11.10.2010 г. за приемане на Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 230 на МС от 1.11.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Постановление № 237 на МС от 5.09.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Постановление № 240 на МС от 8.08.2006 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 242 на МС от 11.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 244 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Постановление № 245 на МС от 24.11.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 250 на МС от 19.10.2009 г. за осигуряване на допълнителна субсидия на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 253 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 258 на МС от 24.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Транспорт", съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 260 на МС от 5.12.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 14)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1327 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА