Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба № 124 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 125 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови двуколесни и триколесни моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 126 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 127 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на мястото на монтиране на задната регистрационна табела (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 128 от 22.07.2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 129 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение монтажа на устройствата за измерване на скоростта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти, отделни технически възли и системи, предназначени за дву- и триколесни моторни превозни средства и за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отноше
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 131 от 31.03.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните им повърхности за защита при удар на пешеходците и на другите участници в движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 132 от 2.08.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с монтирани предни защитни устройства и за одобряване типа на предни защитни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 133 от 6.10.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Наредба № 134 от 2.11.2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 140 от 4.12.2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на ДП "РВД"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 145 от 14.01.1999 г. за лицензиране на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 165 за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 255 за нормените пробези на външни пневматични автомобилни и мотоциклетни гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 261 от 13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 376 от 1.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 919 от 8.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на операторите и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Наредба № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 2407 от 19.11.2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Наредба № 2408 от 31.05.2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Наредба № 8121з-1 от 2.01.2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за контрола на морските лица, числящи се към екипажите на българските кораби и чуждите кораби, посещаващи българските пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за приложение на Правилника за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Обща декларация на правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Определение от 29.01.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Основна многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 16.01.1990 г. за решаване на някои неотложни проблеми в столичния градски пътнически транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 6 на МС от 22.01.2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 7 на МС от 14.01.1992 г. за приемане на Правилник за плаване в българския участък на река Дунав и Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Постановление № 11 на МС от 15.01.2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 14 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 16 на МС от 5.02.1999 г. за закриване на Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 на МС от 1.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 26 на МС от 10.03.2022 г. за създаване на национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност, приоритизиране и мониторинг на изпълнението на проектите в сектор "Транспорт", отговарящи на условията за финансиране по Кохе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-15

 Постановление № 40 на МС от 11.03.1992 г. за създаване на условия за осигуряване транспортното обслужване на населението с вътрешноградски и някои междуселищни пътнически превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 42 на МС от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Постановление № 44 на МС от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 12.03.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 82 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правилата за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 83 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 84 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1271 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА