Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1332 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>
 Указ № 101 за ратифициране Европейското съглашение за международни магистрални железопътни линии (СМЖЛ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 229 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от 44то Народно събрание на 28 октомври 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Указ за търговското корабоплаване на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устав на железниците в Народна Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект "Дунав мост - транш II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "Транзитни пътища II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1301 до 1332 (стр. 14 от 14)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 следваща> последна>>

Общо: 1332 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА