Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 14)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 268 на МС от 1.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови уч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Постановление № 271 на МС от 6.10.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 274 на МС от 19.12.2000 г. за участие на Република България в Международния фонд на Дунавската комисия за разчистване на фарватера на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 277 на МС от 30.12.1992 г. за налагане на имуществени санкции на авиокомпаниите, извършващи редовни и чартърни полети по международни линии до летищата в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 280 на МС от 23.12.1998 г. за приемане на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 280 на МС от 23.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2005 г. на "Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 285 МС от 10.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 288 на МС от 26.11.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортна техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Ямбол, необходим за реализ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Постановление № 291 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 293 на МС от 20.12.2001 г. за приемане на Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 295 на МС от 20.12.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 298 на МС от 10.12.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2009 г. на "Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 302 на МС от 21.12.2001 г. за одобряване на Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Постановление № 305 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 310 на МС от 5.10.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Постановление № 311 на МС от 28.12.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 311 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 312 на МС от 19.12.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за компенсиране стойността на нормативно регламентираните пътувания с ценови облекчения във вътрешноградския и междуселищния транспорт в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 23.12.1994 г. за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 317 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 324 на МС от 23.12.2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и за преустановяване експлоатацията на железопътни линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 325 на МС от 8.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 328 на МС от 17.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Постановление № 329 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 329 на МС от 19.12.2008 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 331 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 336 на МС от 13.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за изграждане на Автомагистрала "Хемус"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 345 на МС от 21.12.2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 346 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 347 на МС от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 350 на МС от 10.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 356 на МС от 5.11.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране обезопасяването на аварирал пътен участък от републикански път ІІ-19 "Симитли - Разл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 358 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 358 на МС от 10.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 365 на МС от 9.11.2022 г. за одобряване на промени в разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Постановление № 370 на МС от 20.12.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 374 на МС от 25.11.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Постановление № 386 на МС от 4.12.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 388 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 415 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 416 на МС от 1.12.2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 428 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 432 на МС от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 436 на МС от 10.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Постановление № 437 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 437 на МС от 15.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 451 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 454 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Постановление № 455 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 470 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Постановление на МС и ЦК на БКП от 10.07.1954 г. за изграждане на Баташкия водносилов път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за безопасен превоз на използуваното ядрено гориво от атомните електроцентрали на страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за агентиране на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вписване на търговските кораби в пристанищата на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната номенклатура на товарите в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за лоцманската служба при българските черноморски пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка С към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Правилник за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за приложение на Указа за търговското корабоплаване на Народна република България за международните превози по р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за съгласуване на работата в пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-29

 Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите и структурата на Държавната железопътна инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за функциите, устройството и дейността на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22

 Приложения към Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Програмно споразумение по Програмата за Европейски флот за въздушен транспорт (ЕФВТ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., подписан на 3 юни 1999 г. във Вилнюс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Протокол за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за изменение на чл. 50 (а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Протокол за изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Протокол за поправката на Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за привилегиите и имунитетите на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Протокол за създаване на споразумения за заем за експортен кредит за подпомагане финансирането на проекта за преструктуриране на железниците на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Протокол от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Протокол от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Разпореждане № 87 от 5.09.2006 г. относно изискванията за корабите, които преминават през Ламанша и плават в Северно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 14)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1308 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА