Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Конвенция за Международната морска организация (ИМО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Конвенция за Международната хидрографска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Конвенция за международни железопътни превози (СОТIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за международни железопътни превози (СОТIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Конвенция за международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Конвенция за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Конвенция за привилегиите и имунитетите на Дунавската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за режима на корабоплаването по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно възвръщането на моряците в отечеството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно гражданската отговорност при превоз на ядрени материали по море (Конвенция NUCLEAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Конвенция относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Конвенция относно означаването на тежестта върху големите колети, транспортирани с кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно опростяване прегледа на емигрантите, извършван в параходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно режима на проливите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "ЕВРОФИМА" и Допълнителен протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за арест на кораби, 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Международна конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Международна конвенция за контрол и управление на корабнитe баластни води и седименти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Международна конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Международна конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международна конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Международна конвенция за търсене и спасяване по море, 1979
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Международна конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12.10.1929 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно транзитния превоз на животните, месото и другите продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-19

 Международни правила за предпазване от сблъскване на море с поправките съгласно резолюция А.464/XII/81, А.626(15).87Г., А.678(16)-89 И А.736(18)-93 на IMO, влязла в сила от 4 ноември 1995 г. , 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Международни стандарти за строителство на специализирани кораби за насипни товари и нефтени танкери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Меморандум за разбирателство за координирано развитие на Черноморския магистрален пръстен между страните - членки на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Меморандум за разбирателство за развитие и финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и базисна инфраструктура на българското правителство (2007 - 2013 г.) между правителството на Република България, представлявано от Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Меморандум за разбирателство за развитие на морските магистрали в региона на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейски транспортен коридор IV
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейски транспортен коридор VII (река Дунав)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейски транспортен коридор VIII
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство за развитието на Общоевропейски транспортен коридор Х
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Националната комисия за развитие и реформи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата на Република Сърбия в развитието на пристан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Меморандум за разбирателство за улеснение на международния автомобилен превоз на стоки в региона на ИСЮЕ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата "Марко Поло"(1)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция за сътрудничество в рамките на Атинския многонационален координационен център за морски транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия за сътрудничество в областта на морския транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на земята, транспорта и морските дела на Република Корея за обмен и сътрудничество в изграждането на транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и съобщенията на Република Македония за развитието на железопътните връзки между София и Скопие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) във връзка със сътрудничеството по предлаганата Програма за реформа в железопътния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Румъния относно изпълнението на съвместни инициативи за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка "Разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата в България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта - Изпълнителна агенция "Морска администрация", и правителството на Бахамската общност, представено чрез Морска администрация на Бахамите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-08

 Меморандум за разбирателство относно развитието на железопътната връзка "Солун - Кавала - Александруполис - Бургас - Варна - Русе" между Република България и Република Гърция ("Железопътен проект С-К-А-Б-В-Р")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция по карнета ата за временен внос на стоки (Конвенция ата)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Многостранно споразумение ADN/M 014 съгласно 1.5.1 от Приложените към ADN правила за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Многостранно споразумение за пътните такси от 12.02.1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № H-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-2061 от 5.10.2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № АН-8 от 12.05.1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Наредба № Н-11 от 04.09.2001 г. за разследване на авиационни произествия и инциденти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за общес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Наредба № Н-2 от 3.05.2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Наредба № Н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одито
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба № РД-08-20 от 14.01.1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № 1 за ремонт на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за талон за вредности от моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за организиране контрола над автомобилите и водачите им на контролно-пропускателния пункт на автостопанствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 31.03.1990 г. за стимулиране водачите на моторни превозни средства, сервизните работници, механизаторите в строителството и селското стопанство и други за икономия на горива, смазочни материали и гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 1 от 17.01.2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1069 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА