Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Административно споразумение за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция "Морска админи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-06

 Административно споразумение за взаимното признаване на служебни книжки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Анекс към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Будапещенска конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI)*
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Декларация "Виа Карпатия" за продължaване на най-краткия пътен маршрут по оста Север - Юг, свързващ Литва, Полша, Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-04

 Декларация на държавите - страни по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Декларация на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България по повод предложението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на Летните олимпийски игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Дисциплинарен устав за изпълнителския и ръководния състав от железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Дисциплинарен устав на работниците и служителите от гражданската авиация на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Договор за ползване на Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители между правителството на Република България и Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Договор за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Договор за търговия и корабоплаване между Народна Република България и Съюза на Съветските Социалистически Републики
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и мореплаване между България и Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор за търговия и мореплаване между народна Република България и Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Допълнителен протокол от 26.03.1998 г. към Конвенцията за режима на корабоплаването по река Дунав от 18.08.1948 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за митническия режим на палетите, използвани в международния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Европейска спогодба за международните автомагистрали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти (АGТC)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Единни правила за Договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (CUI - притурка Е към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Единни правила за Договора за международен железопътен превоз на пътници (CIV - Притурка А към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Единни правила за договора за международен железопътен превоз на пътници и багаж (СIV)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единни правила за Договора за международен железопътен превоз на товари (CIM - притурка В към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Единни правила за Договорите за използване на подвижен състав в международно железопътно съобщение (CUV - притурка D към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Единни правила за международен железопътен превоз на стоки (СIМ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единни правила за техническо приемане на железопътни средства, използвани в международно съобщение (ATMF - притурка G към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Единни правила за утвърждаване на технически норми и приемане на единни технически предписания за железопътните средства, предназначени за използване в международно съобщение (APTU - притурка F към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Задължителни правила за морските пристанища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Задължително тълкуване на чл. 36, ал. 1, т. 1 във връзка с приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Закон за автомобилните превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Закон за железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Закон за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за отменяне на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Закон за оттегляне на декларация по Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г. и за ратифициране на измененията от 1993 г. на Международната конвенция за безопасните контейнери (CSC) от 1972 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за прекратяване действието на Договора за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, § 1 от Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9.05.1980 г. в Берн (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Закон за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на Споразумението за гаранция на заем за експортен кредит между Република България и банка "UBS" AG - Швейцария, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на Споразумението за гаранция на заем за експортен кредит между Република България и банка "Кредитанщалт" - Австрия, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта на присъединяване на заемодател на експортен кредит и на споразуменията за гаранция на заеми за експортен кредит между Република България и банка "Париба" - Франция, по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Будапещенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на гаранционни споразумения и протокол с Международната банка за възстановяване и развитие по проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония по Договора за заем за разширение на Софийското метро между Японската банка за международно сътрудничество и Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите (LRIT) на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Закон за ратифициране на Договора за продажба на два броя фрегати клас Е-71 "ВИЛИНГЕН" и минен ловец клас "ФЛАУЕР" между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Закон за ратифициране на Договора за продажба на фрегатата "Ванделаар", клас Е-71 "Виилинген", между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Закон за ратифициране на Допълнителен протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) относно електронната товарителница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за режима на корабоплаване по река Дунав от 18.08.1948 г. и на Протокола във връзка с подписването на Допълнителния протокол към Конвенцията за режима на корабоплаване по река Дунав от 18.08.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за защита на животните по време на международен транспорт (ревизирана)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) от 1957 г. и протокола за изменението й от 1993 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-27

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за най-важните вътрешни водни пътища с международно значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейското споразумение за обществено осигуряване на работниците от водния транспорт във вътрешното корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Заемното споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Закон за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Закон за ратифициране на Изменение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие от 25.10.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на Изменението на Договора за заем (проект: Развитие на летище София) между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 146 на Международната организация на труда, отнасяща се за годишния платен отпуск на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 147 на Международната организация на труда относно търговското корабоплаване (минимални норми)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 163 относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата от 1987 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 166 относно репатрирането на моряците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 179 на Международната организация на труда, отнасяща се за набирането и назначаването на моряци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенция № 180 на Международната организация на труда относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за морските средства за навигация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-27

 Закон за ратифициране на Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване, и на Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на неподвижни платформи, разположени върху
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за условията за регистрация на кораби от 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и на Споразумението относно прилагането на част ХI на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г. и на Протокола от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Конвенцията относно учредяване на Европейското дружество за финансиране на железопътния подвижен състав "ЕВРОФИМА"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Закон за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за търсене и спасяване по море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването и на Многостранното споразумение за пътните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Закон за ратифициране на Международната конвенция по спасяване, 1989 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Закон за ратифициране на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокол 1990, съдържащ измененията на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., и за оттегляне на резервите на Република България по конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 14)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1330 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА