Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 27)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>
 Постановление № 288 на МС от 30.10.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. на Национална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 288 на МС от 26.11.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортна техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Ямбол, необходим за реализ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Постановление № 288 на МС от 24.11.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2008 г. за извършване на археологически проучвания на археологическия паметник на културата "Остров Св. св. Кирик и Юлита" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за "Български пощи" - ЕАД, и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа" и "Информационни и комуникационни технол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 288 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 288 на МС от 21.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Постановление № 289 на МС от 14.07.1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 289 на МС от 30.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2007 г. за ремонт на студентски общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Постановление № 289 на МС от 7.12.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери по републиканския бюджет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 289 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 289 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 289 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 289 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 290 на МС за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални допл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 290 на МС от 2.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на общините за съфинансиране на проекти по сключени споразумения със Социалноинвестиционния фонд през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Постановление № 290 на МС от 30.10.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за насърчаване въвеждането на енергоспестяващи технологии в малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Постановление № 290 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за гасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 290 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 290 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 290 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 290 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 290 на МС от 23.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 285 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 290 на МС от 26.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 291 на МС от 3.12.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната за нуждите на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Постановление № 291 на МС от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 291 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 291 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Постановление № 291 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 291 на МС от 26.08.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 291 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 292 на МС от 30.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Постановление № 292 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за спешни и неотложни ремонтни и строителни дейности на православни храмове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 292 на МС от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 292 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 292 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 292 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 292 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 292 на МС от 29.10.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Постановление № 292 на МС от 27.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 292 на МС от 28.09.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 293 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по самостоятелните бюджети на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Националната художествена академия -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 293 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 293 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 293 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 293 на МС от 21.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 17
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 293 на МС от 1.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Постановление № 293 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 294 на МС от 28.12.2005 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за допълване на стандарта за издръжка на делегираните от държавата дейности по образование в Столичната община за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Постановление № 294 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 294 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Постановление № 294 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 294 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 294 на МС от 1.09.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Постановление № 294 на МС от 28.09.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 295 на МС от 28.12.2005 г. за провеждането на 13-ата среща на държавните глави на страните от Централна Европа през пролетта на 2006 г. във Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-06

 Постановление № 295 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 295 на МС от 10.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Постановление № 295 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 295 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 295 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 295 на МС от 29.10.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

 Постановление № 295 на МС от 1.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Постановление № 295 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 296 на МС от 14.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 296 на МС от 4.11.2004 г. за предоставяне на средства за структурни реформи по бюджета на Министерството на отбраната за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 296 на МС от 8.12.2008 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на Молдова за намаляване на негативните последици от природното бедствие, сполетяло страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Постановление № 296 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на община Пловдив за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 296 на МС от 10.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за финансиране изграждането на обход на гр. Габрово - фаза І
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Постановление № 296 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за осигуряване дейността на защитените детски градини и защитените училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 296 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 296 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 297 на МС от 3.11.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани и палестинския гражданин по наказателното дело в Либия и свързаните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Постановление № 297 на МС от 8.12.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на Министерството на външните работи и на Министерството на културата за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Постановление № 297 на МС от 22.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за отпускане на хуманитарна помощ за сирийските бежанци в съседни на Сирия държави в полза на ревизирания Регионале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Постановление № 297 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Постановление № 297 на МС от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Постановление № 297 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 297 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 297 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 297 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 298 на МС от 14.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 298 на МС от 8.11.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 298 на МС от 7.12.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 298 на МС от 10.12.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2009 г. на "Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 298 на МС от 1.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Турция за нуждите на пострадалото от земетресението население
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 298 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 298 на МС от 14.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Постановление № 298 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 298 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 298 на МС от 9.09.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Постановление № 298 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 299 на МС от 14.12.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 299 на МС от 8.12.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 299 на МС от 20.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Националната разузнавателна служба за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 299 на МС от 14.11.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Постановление № 299 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 27)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>

Общо: 2664 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА