Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 29)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>
 Постановление № 279 на МС от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Постановление № 279 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 279 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 279 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 279 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 280 на МС от 18.10.2004 г. за създаване на център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постановление № 280 на МС от 23.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2005 г. на "Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 280 на МС от 26.11.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 280 на МС от 8.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Постановление № 280 на МС от 2.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Постановление № 280 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 281 на МС от 07.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 281 на МС от 7.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 281 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 281 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 282 на МС от 23.10.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Карлово за 2006 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 282 на МС от 22.11.2007 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-05

 Постановление № 282 на МС от 3.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Постановление № 282 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 282 на МС от 11.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 282 на МС от 14.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Постановление № 282 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 282 на МС от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 283 на МС от 9.12.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2002 г. за организиране и провеждане на националното честване на 155-годишнината от рождението на Христо Ботев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 27.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 283 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 283 на МС от 13.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 283 на МС от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 283 от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 284 на МС от 27.12.2000 г. за предоставянето на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2000 г. по бюджетите на общините и по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 284 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 284 на МС от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 284 на МС от 15.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 284 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "ЕКСПО 2005" в Аичи, Яп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 285 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 285 на МС от 13.12.2013 г. за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Постановление № 285 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 285 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 286 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г. за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 286 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 286 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 286 на МС от 14.12.2017 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 286 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 287 на МС от 14.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Постановление № 287 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 287 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 287 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Без свободен час" и "Обуче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 287 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 287 на МС от 21.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Постановление № 288 на МС от 30.10.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета на Министерството на транспорта и за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. на Национална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Постановление № 288 на МС от 26.11.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортна техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Ямбол, необходим за реализ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Постановление № 288 на МС от 24.11.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2008 г. за извършване на археологически проучвания на археологическия паметник на културата "Остров Св. св. Кирик и Юлита" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за "Български пощи" - ЕАД, и на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 288 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа" и "Информационни и комуникационни технол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 288 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 288 на МС от 21.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Постановление № 289 на МС от 14.07.1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 289 на МС от 30.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2007 г. за ремонт на студентски общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Постановление № 289 на МС от 7.12.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери по републиканския бюджет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 289 на МС от 14.12.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 289 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 289 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 289 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 290 на МС за одобряване на допълнителен трансфер от централния бюджет по план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2013 г. за осигуряване на допълнителни средства за разплащане на субсидии към бенефициенти по схемата на национални допл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 290 на МС от 2.11.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджетите на общините за съфинансиране на проекти по сключени споразумения със Социалноинвестиционния фонд през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Постановление № 290 на МС от 30.10.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за насърчаване въвеждането на енергоспестяващи технологии в малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Постановление № 290 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. за изплащане на парични награди на пожарникарите, участвали в международната мисия за оказване на помощ за гасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Постановление № 290 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при наводнението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 290 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 290 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 290 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 290 на МС от 23.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 285 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 290 на МС от 26.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 291 на МС от 3.12.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната за нуждите на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Постановление № 291 на МС от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 291 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 291 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Постановление № 291 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 291 на МС от 26.08.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 291 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 292 на МС от 30.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Постановление № 292 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за спешни и неотложни ремонтни и строителни дейности на православни храмове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 292 на МС от 18.12.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 292 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 292 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 292 на МС от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 292 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 292 на МС от 29.10.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Постановление № 292 на МС от 27.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Постановление № 292 на МС от 28.09.2022 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 293 на МС от 9.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. по самостоятелните бюджети на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Националната художествена академия -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-14

 Постановление № 293 на МС от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 293 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-06

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 29)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>

Общо: 2814 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА