Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 32)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>
 Постановление № 253 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 253 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 253 на МС от от 16.11.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 253 на МС от 22.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 253 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 253 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 253 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 253 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 254 на МС от 22.10.2007 г. за одобряване пълния размер на разходите на държавните органи, министерствата и ведомствата и пълния размер на трансфери/субсидии от републиканския бюджет за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 254 на МС от 1.11.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Постановление № 254 на МС от 7.09.2011 г. за осигуряване на средства за издръжка на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 254 на МС от 7.11.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Постановление № 254 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Постановление № 254 на МС от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 254 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 254 от 22.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 254 на МС от 10.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Постановление № 254 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 254 на МС от 18.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 254 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 255 на МС от 1.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Постановление № 255 на МС от 15.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 255 на МС от 22.10.2007 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2007 г. за честването на 95-годишнината от Балканската война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 255 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Постановление № 255 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 255 от 22.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Постановление № 255 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 255 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 255 на МС от 7.12.2023 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 256 на МС от 2.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 256 на МС от 22.10.2007 г. за отпускане на финансова помощ на Република Молдова за намаляване на последиците от катастрофалната суша, сполетяла страната през лятото на 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Постановление № 256 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Постановление № 256 на МС от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 256 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 256 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 257 на МС от 8.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 257 на МС от 7.09.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 257 на МС от 20.11.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа" и "Развитие на системата на предучилищно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Постановление № 257 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Постановление № 257 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 257 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 257 на МС от 26.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 257 от на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 258 на МС от 7.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 14.11.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на правосъдието за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Постановление № 258 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 258 на МС от 10.10.2019 г. за извършване на промени на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 258 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 258 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 258 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 15 септември до 31 октомври 2023 г. за отглеждането и обучението на де
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 259 на МС от 12.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 7.11.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за лечебни заведения за болнична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 2.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Постановление № 259 на МС от 27.10.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 259 на МС от 30.10.2009 г. за оттегляне от финансиране по Програма ФАР на проекти с бенефициент Агенция "Пътна инфраструктура" и за целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 259 на МС от 14.11.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Постановление № 259 на МС от 28.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-02

 Постановление № 259 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 259 на МС от 28.07.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 259 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Иновации в действие", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 260 на МС от 1.11.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Постановление № 260 на МС от 18.11.2013 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсии за декември 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Постановление № 260 на МС от 28.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-02

 Постановление № 260 на МС от 24.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 260 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 260 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 260 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за допълнително финансиране на общински училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2023 - 2024 година в паралел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 261 на МС от 25.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 261 на МС от 29.10.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми по бюджета за 2007 г. на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Постановление № 261 на МС от 27.10.2008 г. за допълнителни бюджетни кредити за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Постановление № 261 на МС от 7.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Постановление № 261 на МС от 24.11.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 261 на МС от 17.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи на всички заинтересовани ведомства за 2019 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Постановление № 261 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 261 на МС от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 261 на МС от 29.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Постановление № 261 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 262 на МС от 25.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2006 г. за сметка на държавен инвестиционен заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 262 на МС от 5.11.2009 г. за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Постановление № 262 на МС от 13.09.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Постановление № 262 на МС от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 262 на МС от 24.11.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Постановление № 262 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 262 на МС от 17.10.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Постановление № 262 на МС от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 262 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищнот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 263 на МС от 27.09.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за погасяване на просрочените задължения на фонд "Рехабилитация и социална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 263 на МС от 15.09.2011 г. за промяна на предназначението на неусвоените от Българската академия на науките средства, предоставени в изпълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на допълнителни средств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Постановление № 263 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 263 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 263 на МС от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 263 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 263 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 264 на МС от 8.12.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2000 г. на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 19.11.2002 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет с цел увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 5.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за целево финансиране на Българската национална филмотека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Постановление № 264 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 264 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 264 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

Показани от 1801 до 1900 (стр. 19 от 32)
<<първа <предишна  14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  следваща> последна>>

Общо: 3103 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА