Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1901 до 2000 (стр. 20 от 32)
<<първа <предишна  15  16  17  18  19 20 21  22  23  24  25  следваща> последна>>
 Постановление № 261 на МС от 29.08.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Постановление № 261 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 262 на МС от 25.09.2006 г. за разрешаване на бюджетни кредити по бюджета на Столичната община за 2006 г. за сметка на държавен инвестиционен заем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 262 на МС от 5.11.2009 г. за приемане на Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Постановление № 262 на МС от 13.09.2011 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-16

 Постановление № 262 на МС от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 262 на МС от 24.11.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Постановление № 262 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 262 на МС от 17.10.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Постановление № 262 на МС от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 262 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищнот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 263 на МС от 27.09.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за погасяване на просрочените задължения на фонд "Рехабилитация и социална
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Постановление № 263 на МС от 15.09.2011 г. за промяна на предназначението на неусвоените от Българската академия на науките средства, предоставени в изпълнение на Постановление № 320 на Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на допълнителни средств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Постановление № 263 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 263 на МС от 17.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 263 на МС от 30.07.2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-09

 Постановление № 263 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 263 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 264 на МС от 8.12.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2000 г. на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 19.11.2002 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет с цел увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 5.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за целево финансиране на Българската национална филмотека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Постановление № 264 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 264 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 264 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 264 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 265 на МС от 22.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 265 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за персонал по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 265 на МС от 28.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-01

 Постановление № 265 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 265 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 265 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 408 на Министерския
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 266 на МС от 13.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Постановление № 266 на МС от 3.11.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране изграждането на елементите на транспортната техническа инфраструктура - общински път за индустриална зона в община Гълъбово, с. Медникаров
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 266 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 266 на МС от 20.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Постановление № 266 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 266 на МС от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Постановление № 266 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Постановление № 266 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 266 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 267 на МС от 26.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Изпълнителна агенция "Пътища"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 267 от 3.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г. за Държавната агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 267 на МС от 12.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на културата за поемане на разходи по приемане на наследството, завещано от Теодор Димитров в полза на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 267 на МС от 3.11.2008 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за Националния фонд за осигуряване на допълнително финансиране на проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16 май 19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 267 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 267 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "С грижа за всеки ученик", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 267 на МС от 5.08.2021 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г. за осигуряване на средства за инвестиционен проект "Модер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Постановление № 267 на МС от 1.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Постановление № 268 на МС от 17.11.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Постановление № 268 на МС от 3.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. на "Български държавни железници" - ЕАД, и на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2007 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. и за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 268 на МС от 16.11.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за компенсиране на разплатени задължения на дейността по асистирана репродукция на Център "Фонд за асистирана репродукция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Постановление № 268 на МС от 26.10.2012 г. за предоставяне на допълнителна субсидия на Българската национална телевизия за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Постановление № 268 на МС от 22.11.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление № 268 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 268 на МС от 7.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 268 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 268 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Постановление № 268 на МС от 25.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Постановление № 268 на МС от 6.08.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Постановление № 268 на МС от 7.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Постановление № 269 на МС от 26.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджетите на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 269 на МС от 17.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 269 на МС от 4.10.2004 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на земеделието и горите за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Постановление № 269 на МС от 12.12.2005 г. за предоставяне на средства за структурни реформи по бюджета на Министерството на отбраната за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 269 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 269 на МС от 7.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 269 на МС от 6.08.2021 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-10

 Постановление № 269 на МС от 7.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Постановление № 270 на МС от 26.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 270 на MC от 19.11.2003 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2003 г. за покриване недостига на средства за допълване норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности" за 2003 г. и за специализираните бо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Постановление № 270 на МС от 4.11.2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество и предоставяне на допълнителна субсидия по бюджета на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 270 на МС от 29.11.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства по бюджета на община Девин за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 270 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в гр. Кресна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 270 на МС от 5.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 270 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Постановление № 270 на МС от 8.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", приета с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Постановление № 271 на МС от 15.12.2000 г. за извършване на допълнителни разходи от републиканския бюджет за здравноосигурителни вноски на учащите се във висшите училища за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 271 на МС от 26.11.2002 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2002 г. по бюджета на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 271 на МС от 7.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 271 на МС от 19.11.2010 г. за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-23

 Постановление № 271 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 271 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 271 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Постановление № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Постановление № 271 на МС от 30.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 272 на МС 12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Постановление № 272 на МС от 28.11.2002 г. за предоставяне на целеви средства за финансиране на Балканския политически клуб за участие в организирането на Международната конференция "Европейските перспективи на балканските страни", Атина, 29 ноември - 1 д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 272 на МС от 19.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства за изпълнение на програми за отстраняване на минали екологични щети, съответстващи на условията на Договора за заем (структурен заем за подкрепа на околната среда и приват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 272 на МС от 6.10.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Пловдив за 2006 г. за финансиране на проект "Ликвидиране на нерегламентираните сметища, в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 272 на МС от 7.11.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на извънредните ситуации за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Постановление № 272 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 272 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 272 на МС от 08.12.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 272 на МС от 25.10.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Заедно в грижата за ученика", "Информационни и комуникационни технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Постановление № 272 на МС от 6.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за осигуряване на техника за провеждане на обучение в електронна среда в държавни и общински образователни и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Постановление № 272 на МС от 8.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Министе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

Показани от 1901 до 2000 (стр. 20 от 32)
<<първа <предишна  15  16  17  18  19 20 21  22  23  24  25  следваща> последна>>

Общо: 3127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА