Бюджет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2001 до 2100 (стр. 21 от 32)
<<първа <предишна  16  17  18  19  20 21 22  23  24  25  26  следваща> последна>>
 Постановление № 273 на МС от 8.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2004 г. по бюджета на Министерския съвет във връзка със спасителните операции, проведени от Държавна агенция "Гражданска защита" в Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Постановление № 273 на МС от 11.11.2008 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2008 г. за издръжка на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Постановление № 273 на МС от 5.12.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Неделино за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-10

 Постановление № 273 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 273 на МС от 27.10.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 273 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 273 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

 Постановление № 273 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 273 на МС от 8.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 274 на МС от 17.11.1994 г. за възлагане правомощия на Министерството на финансите за увеличаване на бюджетните сметки за разходи на министерствата, ведомствата, висшите учебни заведения и другите бюджетни организации, финансирани от републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 274 на МС от 4.12.2001 г. за извършване на допълнителни разходи от републиканския бюджет за 2001 г. за финансово подпомагане на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 274 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 274 на МС от 12.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Постановление № 274 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 274 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 274 на МС от 8.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 275 на МС от 16.12.2005 г. за разрешаване на бюджетни кредити за сметка на държавни инвестиционни заеми за други цели по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Постановление № 275 на МС от 26.11.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 275 на МС от 28.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 275 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 275 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 275 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 276 на МС от 26.11.2010 г. за извършване на необходимите промени по съответните бюджети за 2010 г. във връзка с изплатените средства от Българската банка за развитие по Механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 276 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 276 на МС от 28.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 276 на МС от 6.12.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 276 на МС от 1.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Постановление № 276 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 277 на МС от 24.11.2003 г. за предоставяне на еднократна субсидия от централния бюджет за 2003 г. за подпомагане на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 277 на МС от 16.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за Агенцията за приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Постановление № 277 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 277 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 277 на МС от 8.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Постановление № 277 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 278 на МС от 24.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-02

 Постановление № 278 на МС от 16.10.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Постановление № 278 на МС от 17.11.2008 г. за предоставяне на средства чрез трансфер от централния бюджет за целево финансиране на общини във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Постановление № 278 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 278 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 278 на МС от 7.11.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Постановление № 278 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 278 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 278 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 279 на МС от 3.12.2002 г. за предоставяне на целеви средства за честване патронния празник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 25 ноември, и провеждане среща на ректори на университети от Централна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 279 на MС от 15.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 279 на МС от 19.11.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства за увеличаване възнагражденията на заетите в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 279 на МС от 26.11.2009 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за непредвидени и неотложни разходи, свързани с ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10 ноември 2009 г. на територията на община Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 279 на МС от 13.10.2011 г. за пренасочване на неусвоените средства за екологичните обекти по приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-21

 Постановление № 279 на МС от 8.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за 2012 г. за неотложни и непредвидени разходи, свързани с преодоляване на последиците от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Постановление № 279 на МС от 4.09.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кърджали за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-12

 Постановление № 279 на МС от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Постановление № 279 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 279 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 279 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 279 на МС от 15.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 279 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 280 на МС от 18.10.2004 г. за създаване на център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постановление № 280 на МС от 23.12.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2005 г. на "Български държавни железници" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 280 на МС от 26.11.2009 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 280 на МС от 8.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Постановление № 280 на МС от 2.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Постановление № 280 на МС от 6.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 280 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 281 на МС от 8.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Постановление № 281 на МС от 07.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 281 на МС от 7.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 281 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 281 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 281 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 282 на МС от 23.10.2006 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по централния бюджет за предоставяне на целеви трансфер по бюджета на община Карлово за 2006 г. за финансиране на инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 282 на МС от 22.11.2007 г. за одобряване на допълнителни средства за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-05

 Постановление № 282 на МС от 3.12.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Постановление № 282 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 282 на МС от 11.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 282 на МС от 14.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Постановление № 282 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 282 на МС от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 282 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 283 на МС от 9.12.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2002 г. за организиране и провеждане на националното честване на 155-годишнината от рождението на Христо Ботев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 27.11.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 283 на МС от 12.09.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 283 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 283 на МС от 13.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 283 на МС от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 283 от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 283 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за популяризиране на дейностите, изпълнявани по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 408 на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 284 на МС от 27.12.2000 г. за предоставянето на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2000 г. по бюджетите на общините и по бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 284 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 284 на МС от 10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с Поста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Постановление № 284 на МС от 15.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 284 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 284 на МС от 13.12.2023 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. по бюджета на Комиси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "ЕКСПО 2005" в Аичи, Яп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 285 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 285 на МС от 13.12.2013 г. за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавни предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Постановление № 285 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 285 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 285 на МС от 22.10.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-27

 Постановление № 285 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 286 на МС от 15.11.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г. за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

Показани от 2001 до 2100 (стр. 21 от 32)
<<първа <предишна  16  17  18  19  20 21 22  23  24  25  26  следваща> последна>>

Общо: 3127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА