Закон за особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28
ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., ДВ, бр. 58 от 27.06.2003 г., ДВ, бр. 34 от 19.4.2005 г., ДВ, бр. 43 от 20.5.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г., ДВ, бр. 50 от 1.7.2016 г., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., ДВ, бр. 62 от 1.8.2017 г., ДВ, бр. 65 от 7.8.2018 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г., ДВ, бр. 64 от 26.7.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.