Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30
ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 34 от 8.5.2009 г., ДВ, бр. 38 от 22.5.2009 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2009 г., ДВ, бр. 9 от 2.2.2010 г., ДВ, бр. 67 от 30.8.2011 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 48 от 10.6.2014 г., ДВ, бр. 30 от 24.4.2015 г., ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г., ДВ, бр. 44 от 10.6.2016 г., ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г., ДВ, бр. 73 от 3.9.2021 г., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г., ДВ, бр. 26 от 1.4.2022 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2022 г., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., ДВ, бр. 43 от 17.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.