Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18
ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2010 г., ДВ, бр. 25 от 30.3.2010 г., ДВ, бр. 30 от 20.4.2010 г., ДВ, бр. 32 от 27.4.2010 г., ДВ, бр. 74 от 21.9.2010 г., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., ДВ, бр. 15 от 18.2.2011 г., ДВ, бр. 25 от 25.3.2011 г., ДВ, бр. 31 от 15.4.2011 г., ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г., ДВ, бр. 54 от 15.7.2011 г., ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г., ДВ, бр. 22 от 16.3.2012 г., ДВ, бр. 50 от 3.7.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 30 от 26.3.2013 г., ДВ, бр. 51 от 11.6.2013 г., ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г., ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г., ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г., ДВ, бр. 102 от 26.11.2013 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2014 г., ДВ, бр. 49 от 13.6.2014 г., ДВ, бр. 58 от 15.7.2014 г., ДВ, бр. 67 от 12.8.2014 г., ДВ, бр. 76 от 12.9.2014 г., ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г., ДВ, бр. 5 от 20.1.2015 г., ДВ, бр. 19 от 13.3.2015 г., ДВ, бр. 37 от 22.5.2015 г., ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г., ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г., ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г., ДВ, бр. 49 от 28.6.2016 г., ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г., ДВ, бр. 12 от 3.2.2017 г., ДВ, бр. 30 от 11.4.2017 г., ДВ, бр. 39 от 16.5.2017 г., ДВ, бр. 45 от 6.6.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 68 от 22.8.2017 г., ДВ, бр. 2 от 3.1.2018 г., ДВ, бр. 70 от 24.8.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 3 от 8.1.2019 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2019 г., ДВ, бр. 46 от 11.6.2019 г., ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 г., ДВ, бр. 93 от 26.11.2019 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., ДВ, бр. 25 от 20.3.2020 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 27 от 2.4.2021 г., ДВ, бр. 41 от 18.5.2021 г., ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г., ДВ, бр. 107 от 16.12.2021 г., ДВ, бр. 17 от 1.3.2022 г., ДВ, бр. 21 от 15.3.2022 г., ДВ, бр. 38 от 20.5.2022 г., ДВ, бр. 60 от 29.7.2022 г., ДВ, бр. 62 от 5.8.2022 г., ДВ, бр. 70 от 30.8.2022 г., ДВ, бр. 75 от 20.9.2022 г., ДВ, бр. 82 от 14.10.2022 г., ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г., ДВ, бр. 18 от 24.2.2023 г., ДВ, бр. 44 от 19.5.2023 г., ДВ, бр. 50 от 9.6.2023 г., ДВ, бр. 63 от 25.7.2023 г., ДВ, бр. 81 от 26.9.2023 г., ДВ, бр. 95 от 14.11.2023 г., ДВ, бр. 103 от 12.12.2023 г., ДВ, бр. 104 от 15.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 29 от 2.4.2024 г., ДВ, бр. 34 от 16.4.2024 г., ДВ, бр. 37 от 26.4.2024 г., ДВ, бр. 40 от 7.5.2024 г., ДВ, бр. 49 от 11.6.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.