Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Правилник № 0-39 за техническата безопасност и хигиената на труда в отделенията за физикална терапия и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник № 18 за задачите, организацията и вътрешния ред в столовете и бюфетите при училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за агентиране на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за администрацията на европейските делегирани прокурори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-28

 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вписване на търговските кораби в пристанищата на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за вътрешния ред и експлоатация на хотелите на народните съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вътрешния ред, експлоатацията и санитарните изисквания в обществените хигиенни бани при комуналните предприятия и народните съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за трансплантация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността и устройството на НИСМ "Н. И. Пирогов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността и устройството на Републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Висшия медицински съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за дейността на Комисията по академична етика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Правилник за дейността на Междуведомствения комитет за приоритетни проекти за околната среда и развитието на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на Научно-практическия център по здравноосигурителна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за дейността на Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за дейността на Помирителната комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на Почивна база "Морско утро" - гр. Китен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Правилник за дейността на противосвлачищните станции в Народна републка България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на спасителните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Правилник за дейността на Съвета по аптечно дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по международни осиновявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-16

 Правилник за дейността на Съвета по международно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността на управителния съвет на фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Правилник за дейността на Фармакопейния комитет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Правилник за дейността на Фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Правилник за дейността на Центъра за финансови и управленски технологии в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за детските педагогически стаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за единната национална система от колекции за култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за игралните условия на Българския спортен тотализатор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната номенклатура на товарите в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за използване, поддържане и актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-26

 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Правилник за лоцманската служба при българските черноморски пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за митнишкия надзор по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за образуване на цени на медицинските дейности, извършвани от медицински специалисти с висше образование на частна практика и частни и кооперативни здравни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за образуване на цени на стоматологични дейности, извършвани от стоматолози, работещи на частна практика, и от частни здравни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-07

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Правилник за организацията и вътрешния ред на работа на Държавния фонд за реконструкция и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Правилник за организацията и дейността на Великото народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Висшия медицински съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-27

 Правилник за организацията и дейността на домовете за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-19

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към Национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по киберсигурността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Правилник за организацията и дейността на фонд "Социална закрила"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 577 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА