Закон за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23
ДВ, бр. 42 от 9.05.2003 г., ДВ, бр. 69 от 5.08.2003 г., ДВ, бр. 84 от 24.09.2003 г., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 18 от 25.2.2005 г., ДВ, бр. 77 от 27.9.2005 г., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., ДВ, бр. 65 от 11.08.2006 г., ДВ, бр. 66 от 15.08.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 52 от 6.6.2008 г., ДВ, бр. 70 от 8.8.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 47 от 23.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 61 от 6.8.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 28 от 5.4.2011 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 80 от 14.10.2011 г., ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г., ДВ, бр. 26 от 21.3.2014 г., ДВ, бр. 49 от 13.6.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2015 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г., ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2016 г., ДВ, бр. 52 от 8.7.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 12 от 3.2.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., ДВ, бр. 55 от 3.7.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 25 от 26.3.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.8.2019 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 52 от 9.6.2020 г., ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г., ДВ, бр. 13 от 16.2.2021 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2021 г., ДВ, бр. 20 от 11.3.2022 г., ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.