Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21
ДВ, бр. 48 от 13.06.2006 г., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г., ДВ, бр. 76 от 29.8.2008 г., ДВ, бр. 83 от 23.9.2008 г., ДВ, бр. 3 от 13.1.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 84 от 23.10.2009 г., ДВ, бр. 90 от 13.11.2009 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2010 г., ДВ, бр. 22 от 19.3.2010 г., ДВ, бр. 41 от 1.6.2010 г., ДВ, бр. 84 от 26.10.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 15 от 18.2.2011 г., ДВ, бр. 49 от 28.6.2011 г., ДВ, бр. 50 от 1.7.2011 г., ДВ, бр. 52 от 8.7.2011 г., ДВ, бр. 59 от 2.8.2011 г., ДВ, бр. 72 от 16.9.2011 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2012 г., ДВ, бр. 48 от 26.6.2012 г., ДВ, бр. 84 от 2.11.2012 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г., ДВ, бр. 29 от 21.4.2015 г., ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г., ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г., ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г., ДВ, бр. 62 от 9.8.2016 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2016 г., ДВ, бр. 76 от 30.9.2016 г., ДВ, бр. 55 от 7.7.2017 г., ДВ, бр. 94 от 24.11.2017 г., ДВ, бр. 64 от 3.8.2018 г., ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г., ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г., ДВ, бр. 20 от 10.3.2020 г., ДВ, бр. 25 от 26.3.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.