Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-03
ДВ, бр. 21 от 20.3.2009 г., ДВ, бр. 91 от 17.11.2009 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г., ДВ, бр. 2 от 6.1.2012 г., ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г., ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., ДВ, бр. 15 от 21.2.2014 г., ДВ, бр. 68 от 15.8.2014 г., ДВ, бр. 95 от 18.11.2014 г., ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 68 от 27.8.2019 г., ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г., ДВ, бр. 47 от 4.6.2021 г., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., ДВ, бр. 53 от 8.7.2022 г., ДВ, бр. 61 от 2.8.2022 г., ДВ, бр. 85 от 25.10.2022 г., ДВ, бр. 51 от 13.6.2023 г., ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.