Закон за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19
ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 17 от 6.3.2009 г., ДВ, бр. 35 от 12.5.2009 г., ДВ, бр. 37 от 19.5.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 45 от 16.6.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 89 от 10.11.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2010 г., ДВ, бр. 17 от 2.3.2010 г., ДВ, бр. 27 от 9.4.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 28 от 19.3.2013 г., ДВ, бр. 52 от 14.6.2013 г., ДВ, бр. 66 от 26.7.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 11 от 7.2.2014 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 61 от 25.7.2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 23 от 27.3.2015 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2015 г., ДВ, бр. 29 от 21.4.2015 г., ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 50 от 1.7.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 21 от 9.3.2018 г., ДВ, бр. 28 от 29.3.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г., ДВ, бр. 74 от 20.9.2019 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 51 от 5.6.2020 г., ДВ, бр. 62 от 14.7.2020 г., ДВ, бр. 69 от 4.8.2020 г., ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 15 от 22.2.2022 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 58 от 7.7.2023 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 41 от 10.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.