Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Всемирна пощенска конвенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори Допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Декларация за основните принципи, отнасящи се до приноса на средствата за масово осведомяване за укрепването на мира и международното разбирателство, съдействието на правата на човека и борбата срещу расизма, апартейда и подстрекателството към война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Десети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Документ за изменение и допълнение на Конвенцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменение и допълнение на Конституцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Документ за изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Европейска конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Заключителен протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Заключителен протокол на Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заключителни актове на Регионалната конференция по радиокомуникации за Европа за преразглеждане на Споразумението за Плана от Стокхолм от 1961 г. (RRC-06-EUR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Заключителни актове на Регионалната конференция по радиокомуникации за планиране на службите за цифрово наземно радиоразпръскване в частите от региони 1 и 3 в радиочестотните ленти 174 - 230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Закон за електронната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Закон за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-24

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Закон за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за публичното радиоразпръскване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ERO)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Акта за изменение на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Закон за ратифициране на актове на ХXI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актове на ХХ конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актове на ХХII конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на актовете на XXIII конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-26

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за далекосъобщения) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за създаване на европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на "услугите на информационното общество" на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения и на Експлоатационното споразумение за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската общност за участието на Република България в Програмата на Общността относно трансевропейските телекомуникационни мрежи (eTEN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Европейската конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за поправки в Спогодбата за създаване на Международна система и организация за космически съобщения "Интерспутник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Ирландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Бахрейн за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Малдиви за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Хърватска за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Южна Африка за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Султаната Оман за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за редовни въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и правителството на Република Грузия за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федералната република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации "ИНТЕЛСАТ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на Република България към Конвенцията за учредяването на Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската общност по някои аспекти на въздушните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Закон за транслитерацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Заповед № РД-08-288 от 28.04.2000 г. за утвърждаване Принципите на Националния номерационен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-08-997 на МТС от 27.12.2000 г. за определяне нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 250-05-123 на НС от 29.08.2012 г. за определяне цената за абонамент и цената за отделен брой на "Държавен вестник" за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Инструкция № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Инструкция № 2 от 21.07.2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 3 от 21.07.2009 г. за създаване на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструкция № 4 от 21.07.2009 г. за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Инструмент за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.) (съгласно измененията от конференцията на пълномощните представители, Киото, 1994 г.), приети от конференцията на пълномощните представители (Минеаполис, 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 7)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 674 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА