Информационни услуги. Медии. Пощи

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-16

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Всемирна пощенска конвенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Всемирна пощенска конвенция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Всемирна пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Втори Допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Девети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Декларация за основните принципи, отнасящи се до приноса на средствата за масово осведомяване за укрепването на мира и международното разбирателство, съдействието на правата на човека и борбата срещу расизма, апартейда и подстрекателството към война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Десети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Документ за изменение и допълнение на Конвенцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменение и допълнение на Конституцията на Международния съюз по телекомуникации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Документ за изменения на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Документ за изменения на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения (Женева, 1992 г.), приети от Конференцията на пълномощните представители (Киото, 1994 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-23

 Допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Европейска конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Европейска конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Заключителен протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Заключителен протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Заключителен протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Заключителен протокол на Всемирната пощенска конвенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заключителни актове на Регионалната конференция по радиокомуникации за Европа за преразглеждане на Споразумението за Плана от Стокхолм от 1961 г. (RRC-06-EUR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Заключителни актове на Регионалната конференция по радиокомуникации за планиране на службите за цифрово наземно радиоразпръскване в частите от региони 1 и 3 в радиочестотните ленти 174 - 230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Закон за Българската телеграфна агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за българския жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Закон за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Закон за достъп до пространствени данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Закон за електронната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Закон за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Закон за киберсигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Закон за пощенските услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за публичното радиоразпръскване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-14

 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала (ERO)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Акта за изменение на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Закон за ратифициране на актове на ХXI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актове на ХХ конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актове на ХХII конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Закон за ратифициране на актовете на XXIII конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Закон за ратифициране на актовете на ХХIV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-26

 Закон за ратифициране на актовете на ХХVІІ конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-20

 Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-21

 Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение (проект за далекосъобщения) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Европейската конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията и допълненията на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Закон за ратифициране на измененията на Конвенцията за създаване на европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Споразумението за създаване на Международна организация за спътникови далекосъобщения ИНТЕЛСАТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Закон за ратифициране на Конвенцията за информационно и правно сътрудничество по отношение на "услугите на информационното общество" на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения и на Експлоатационното споразумение за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска организация за спътникови съобщения "Евтелсат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за създаване на Европейска радиоцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на международен договор (Писмо за предлагане и приемане на офертата (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LAY "Придобиване на Мултифункционална система за обмен на информация Multifunctional Information Distribution System/MIDS
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Европейската общност за участието на Република България в Програмата на Общността относно трансевропейските телекомуникационни мрежи (eTEN)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Европейската конвенция за трансгранична телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за поправки в Спогодбата за създаване на Международна система и организация за космически съобщения "Интерспутник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Ирландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, подписана на 27 октомври 2022 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Бахрейн за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Малдиви за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Хърватска за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Южна Африка за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Султаната Оман за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за редовни въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и правителството на Република Грузия за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федералната република Германия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 8)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 794 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА