Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 43)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Постановление № 52 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 53 на МС от 3.04.1991 г. за определяне на основните функции и задачи на Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 18.03.1996 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 26.02.1998 г. за одобряване Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина от определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 2.03.2001 г. за преобразуване на служба "Гражданска защита на Република България" в Държавна агенция "Гражданска защита" и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 6.03.2002 г. за приемане на наредби за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата и топлинната енергия и природния газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 29.03.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства за инвестиционни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 53 на МС от 8.03.2007 г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 53 на МС от 19.03.2008 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Постановление № 53 на МС от 4.03.2009 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 53 на МС от 5.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за стимулиране на водещите иновативни и общественополезни научни изследвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 53 на МС от 11.03.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 53 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 53 на МС от 20.03.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 53 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 53 на МС от 27.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 53 на МС от 26.03.2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 54 на МС от 14.09.1985 г. за приемане на Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 54 на МС от 22.11.1989 г. за стопанската дейност на Федерацията на научно-техническите дружества, Съюза на архитектите в България и Съюза на научните работници в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 29.05.1990 г. за приемане на програма за конверсия на специалното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 3.04.1991 г. за децентрализация и демонополизация на обединения, комбинати, държавни и общински фирми и предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 23.03.1999 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 29.03.2005 г. за обявяване на 4 април за Ден на атлантическата солидарност, за отбелязване на 9 май - Деня на Европа, и за издигане флага на НАТО и знамето на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 54 на МС от 6.03.2009 г. за заплатите на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Постановление № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 54 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 54 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 54 на МС от 23.03.2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 54 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 54 на МС от 28.03.2019 г. за закриване на Център "Фонд за лечение на деца"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 55 на МС от 18.03.1993 г. за одобряване на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Постановление № 55 на МС от 20.03.1996 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и компенсации към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 5.03.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 5.03.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за организиране и провеждане на тържественото честване на 125-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878 г.) и възстановяването на бъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 29.03.2005 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 55 на МС от 13.03.2006 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 55 на МС от 9.03.2011 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Постановление № 55 на МС от 6.03.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 55 на МС от 14.03.2014 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2014 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 55 на МС от 12.03.2015 г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 55 на МС от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 55 на МС от 16.04.2018 г. за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от задграничните представ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Постановление № 55 на МС от 28.03.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 56 на МС от 20.03.1996 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 56 на МС от 7.04.2000 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 56 на МС от 5.03.2001 г. за преобразуване на Държавното хореографско училище в Национално училище за танцово изкуство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 56 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за честване на 100-годишнината от рождението на Борис Христов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 56 на МС от 16.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 56 на МС от 16.04.2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Постановление № 57 на МС от 2.10.1986 г. за решаване на някои неотложни проблеми по санитарно-хигиенното състояние на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 8.04.1992 г. за закриване на Научния институт по обществено здравеопазване към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 23.03.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа при лицензиране на публични складове за зърно и зърнохранилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 11.03.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 12.03.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на участието на Република България като страна - партньор на международното и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 57 на МС от 6.04.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 57 на МС от 14.03.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 57 от 28.03.2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Постановление № 57 на МС от 19.04.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и уч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Постановление № 57 на МС от 2.04.2020 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 58 на МС от 26.03.1996 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и за издавани документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 58 на МС от 26.03.1999 г. за приемане на Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 58 на МС от 11.03.2002 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 58 на МС от 7.03.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 58 на МС от 17.03.2006 г. за забрана на вноса на необработени диаманти от Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-28

 Постановление № 58 на МС от 14.03.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Постановление № 58 на МС от 6.04.2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 58 на МС от 6.03.2013 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампания за в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 59 на МС от 13.03.1995 г. за определяне размера на обезщетенията при прекратяване на служебните правоотношения на следователите и помощник-следователите от Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 1.04.1999 г. за определяне на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 9.03.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на външните работи за поемане на разходи за защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 на Народния съд на Л
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 7.03.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 1.04.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15.11.2004 г. относно налагане на ограничения в пътуванията и финансовите активи спрямо Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 59 на МС от 6.04.2010 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 59 на МС от 17.03.2015 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Корабоводене", "Електрообзавеждане на кораба", "Корабни машини и механизми" и "Корабна радиоелектроника" на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 59 на МС от 2.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и учи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 60 на МС от 14.05.1975 г. за изкупуване на магазини, работилници, складове и ателиета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 16.04.1992 г. за прилагане на § 2, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 11.03.1998 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 1.04.1999 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 11.03.2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 60 на МС от 12.03.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2003 г. за придобиване от държавата на акционерно участие в търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-21

 Постановление № 60 на МС от 27.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършен инфраструктурен обект
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Постановление № 60 на МС от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за изплащане на еднократна добавка към пенсиите за април 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 60 на МС от 2.04.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 61 на МС от 20.05.1975 г. за реорганизиране на средното медицинско образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 18.12.1989 г. за преустройство на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 4.06.1990 г. за изменение и допълнение на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 43)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 4280 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА