Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 43)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Постановление № 43 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 43 на МС от 28.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Постановление № 43 на МС от 12.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Постановление № 44 на МС от 19.03.1991 г. за намаляване на бюджетните разходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 13.03.1996 г. за участието на Република България в състава на Международните полицейски сили на ООН със специално предназначение в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 11.02.1997 г. за запазване правото на собственост на държавата върху земеделска земя, предоставена на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 44 на МС от 20.02.2001 г. за предоставянето на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общините и по бюджетите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на транспорта и съобщенията за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 27.02.2004 г. за преобразуване на държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 44 на МС от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Постановление № 44 на МС от 22.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2013 г. за честване на 135-годишнината от Освобождението на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 44 от 2.03.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Постановление № 44 на МС от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 15.09.1989 г. за увеличаване броя на кравите и овцете и създаване на условия за развитие на млечното овцевъдство и говедовъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 45 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.03.2005 г. за определяне района на действие и седалището на териториалните служби на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 20.02.2009 г. за закриване на Медицинския колеж - Благоевград, в структурата на Медицинския университет - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Постановление № 45 на МС от 22.03.2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 45 на МС от 25.02.2011 г. за приемане на Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Постановление № 45 на МС от 4.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 45 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 46 на МС от 26.09.1989 г. за създаване на фонд "Милосърдие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 14.03.1996 г. за приемане на Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 31.03.2000 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 4.03.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Постановление № 46 на МС от 6.03.2006 г. за подновяване на оръжейното ембарго спрямо Зимбабве и на наложените ограничения върху пътуванията и финансовите активи на определени лица в изпълнение на Обща позиция 2004/161/CFSP на Съвета на Европейския съюз от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 46 на МС от 22.03.2010 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Постановление № 46 на МС от 10.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Постановление № 46 на МС от 8.03.2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 46 на МС от 14.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 22.02.2001 г. за целево финансово осигуряване на програми за заетост и професионално обучение през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 24.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на MС от 1.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Постановление № 47 на МС от 21.03.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за изграждане на малки обекти с регионално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на подсъдимите български граждани и палестинския гражданин по делото в Либи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Постановление № 47 на МС от 4.03.2009 г. за преобразуване на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението в Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 47 на МС от 15.03.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под наляган
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 47 на МС от 8.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 47 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 48 на МС от 25.10.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 48 на МС от 26.02.2003 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 48 на MС от 1.03.2004 г. за залатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 48 на МС от 5.03.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на културата за участието на Република България в инициативата "Европалия 2007", посветена на отбелязване на 50-годишнината о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 48 на МС от 1.03.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздуш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 48 на МС от 6.03.2015 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Постановление № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 49 на МС от 11.11.1965 г. за уреждане на някои въпроси относно материалното и служебното положение на старите революционни кадри (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 30.12.1982 г. за решаване някои въпроси на социално-икономическото развитие на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 4.04.2000 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 26.02.2001 г. за приемане на списък на държавните и общинските лечебни заведения или обособени части, за които органът, компетентен да вземе решение за приватизация, може да откаже предложението по реда на чл. 111 от Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 1.03.2004 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 8.03.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Постановление № 49 на МС от 1.03.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението между правителството на Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 49 на МС от 6.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 49 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 49 на МС от 10.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Постановление № 49 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 50 на МС от 20.08.1987 г. за уреждане на въпроси, свързани със структурните промени в управлението на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 10.03.1993 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 50 на МС от 14.03.1996 г. за използване на средства от Държавния фонд за реконструкция и развитие за изпълнение на Програмата за стабилизация на банковата система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 50 на МС от 26.03.2010 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране провеждането на петдесет и първата среща на Комисията за Евр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 50 на МС от 1.03.2012 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" за Национален координационен център по контрапролиферация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 50 на МС от 16.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21

 Постановление № 50 на МС от 21.03.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Постановление № 50 на МС от 26.03.2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 51 на МС от 3.11.1989 г. за прилагане на фирмената организация в движението за техническо и научно творчество на младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 21.03.1994 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната и на Наредба за контрол върху режима на външнотърговската дейнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по Споразумението между страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 28.02.2001 г. за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за изплащане на неразплатени социални помощи по Указа за насърчаване на раждаемостта към 31 декември 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 51 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 29.03.2005 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход и размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Постановление № 51 на МС от 17.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Постановление № 51 на МС от 4.03.2009 г. за предоставяне на финансови средства като хуманитарна помощ за пострадалото от военните действия население в Ивицата Газа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 51 на МС от 5.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Столичната община за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 51 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Постановление № 51 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 51 на МС от 26.03.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Постановление № 52 на МС от 17.10.1978 г. за подобряване охраната и противопожарното състояние на обектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 30.08.1985 г. за приемане на нормативни актове по развитието на българския футбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 18.03.1996 г. за изпълнение през 1996 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 17.02.1997 г. за преобразуване на Комитета за физическо възпитание и спорт и закриване на Комитета за младежта и децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 28.02.2001 г. за отменяне на временната защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат (амониева селитра)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 52 на МС от 27.03.2019 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 43)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 4280 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА