Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 43)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 61 на МС от 5.04.1991 г. за опазването на явната и поверителната документация, създавана в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 26.03.1996 г. за създаване на Национален комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 2.04.1999 г. за приемане на Правилник за издаване на българските документи за самоличност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 13.03.2001 г. за приемане на Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 12.03.2003 г. за приемане на Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 5.04.2005 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "Магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Постановление № 61 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 61 на МС от 24.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Постановление № 61 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 61 на МС от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 61 на МС от 2.04.2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 62 на МС от 26.12.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 4.06.1990 г. за осигуряване безплатна закуска на учениците в Държавното хореографско училище - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 17.04.1992 г. за функциониране и субсидиране на социалния отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 62 на МС от 26.03.1996 г. за определяне факултетската структура на Тракийския университет - Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 62 на МС от 24.02.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 13.03.2001 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 12.03.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 5.04.2005 г. за приемане на План за тържествено отбелязване през 2005 г. на 60-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации и 50-годишнината от приемането на България за член на ООН, финансовото осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Постановление № 62 на МС от 23.03.2006 г. за обявяване на 26 март за Ден на Тракия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Постановление № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Постановление № 62 на МС от 20.03.2009 г. за закриване на Държавно-обществената консултативна комисия по обредните дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Постановление № 62 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 62 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 62 на МС от 25.03.2016 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Постановление № 62 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 62 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 63 на МС от 11.04.1991 г. за образуване на социални учебно-професионални заведения за квалификация и преквалификация на лица с намалена трудоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 63 на МС от 20.03.1998 г. за закриване на Полувисшия духовен ислямски институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 63 на МС от 24.03.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. за финансиране изграждането на елементите на техническата инфраструктура, необходимa за реализацията на инвестиционния план на "Монтюпе" - АД, Франция (M
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 63 на МС от 23.03.2007 г. за приемане на Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 63 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата за 2008 г. за подготовката и провеждането на културните събития и инициативи в рамките на Годината на руската култура в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Постановление № 63 на МС от 25.03.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Постановление № 63 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 64 на МС от 11.04.1991 г. за определяне на нови граници на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 64 на МС от 24.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 25.04.2000 г. за преобразуване на Агенцията за малки и средни предприятия към Министерството на промишлеността и за приемане на Правилник за прилагане на Закона за малките и средните предприятия и на Тарифа за таксите, които се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Постановление № 64 на МС от 16.03.2001 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 26.03.2004 г. за създаване на Организационен комитет за отбелязване присъединяването на Република България към Северноатлантическия съюз и за приемане на Национална програма за отбелязване присъединяването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на MС от 8.04.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на културата и туризма за провеждането на регионален форум "Културните коридори в Югоизточна Европа - общо минало и споделено наследство, ключ к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 64 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и провеждането на Европейската филателна изложба "България 2009"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 64 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 64 на МС от 21.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 64 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 64 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 64 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 65 на МС от 4.06.1990 г. за създаване на благоприятни условия за дейността на специализираните фирми и другите организации за трудоустроени лица и инвалиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.1993 г. за определяне на минимална работна заплата за страната и за компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 5.04.1999 г. за създаване на Национален студентски дом към Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 65 на МС от 16.03.2001 г. за предоставяне на целева безвъзмездна финансова помощ на правителството на Република Индия във връзка с разрушителното земетресение в щата Гуджарат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.2004 г. за финансово осигуряване през 2004 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 65 на МС от 26.03.2007 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 65 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на прояви по програмата за провеждане на Годината на България в Русия през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 65 на МС от 17.03.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. за финансиране на приоритетни инфраструктурни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Постановление № 65 на МС от 21.03.2014 Г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването на Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 65 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лица, проявили лична доблест при изпълнение на обществен и гражданск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 65 на МС от 28.03.2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Постановление № 65 на МС от 29.03.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 66 на МС от 12.10.1977 г. за регулиране и развитие на вилното строителство в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Постановление № 66 на МС от 4.04.1994 г. за създаване на Клинична болница "Лозенец" като държавно здравно заведение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 66 на МС от 16.03.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на MС от 26.03.2004 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Постановление № 66 на МС от 17.03.2011 г. за предоставяне на неотложна хуманитарна помощ при евакуацията на бежанците, намиращи се на либийско-тунизийската граница, и за недопускане на хуманитарна катастрофа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2012 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличаването на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Постановление № 66 на МС от 8.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Бургас и на община Добрич за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 66 на МС от 3.05.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Постановление № 67 на МС от 22.04.1992 г. за финансиране участието на Република България в силите на ООН в Камбоджа и трудовоправното положение на военнослужещите от военния контингент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 29.03.1996 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 25.03.1998 г. за идентификация на селскостопанските животни и регистрация на животновъдните обекти в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 26.04.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 67 на МС от 30.03.2004 г. за преминаване на Института по хидро- и аеродинамика - Варна, към Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 67 на МС от 17.03.2011 г. за закриване на Съвета за икономическа политика към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 67 на МС от 8.03.2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-07

 Постановление № 67 на МС от 23.03.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването и на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 67 на МС от 5.04.2017 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 68 на МСот 4.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Постановление № 68 на МС от 18.04.1991 г. за индексиране доходите на населението за компенсиране нарастването на потребителските цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 27.02.1997 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие през първото тримесечие на 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.1998 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи и военните служители и работници по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите, сержантите и гражданската администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 8.04.1999 г. за закриване на Националния център за изследвания и информационни системи в материалното стопанство "ИНФОМА" - София, и на Главната инспекция по лицензиране и контрол на производството на вино, спирт и спиртни напи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 27.04.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 19.03.2001 г. за дългосрочно командироване на служители на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Митници" към министъра на финансите като служители за връзка в Регионалния център за борба с трансграничната престъпно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 68 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 68 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 68 на МС от 31.03.2016 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 68 на МС от 13.04.2020 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 69 на МС от 27.02.1997 г. за разрешаване на целеви износ на 3000 т дизелово гориво за хуманитарни цели за нуждите на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Белград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Главното управление на архивите при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 43)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 4277 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА