Постановление № 33 на МС от 22.02.1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21
ДВ, бр. 78 от 30.9.2005 г., ДВ, бр. 83 от 18.10.2005 г., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.