Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 21)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Решение № 151 на МС от 28.03.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 "Горски пункт" на находище "Велинград - Чепино", община Велинград, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 151 на МС от 23.03.2001 г. за административно-териториални промени в границите на общините Кула и Видин, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 151 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А - Ловеч" от "Аншуц България" - ЕООД, и "Рамко България Лимитид" на "Проучване и добив на нефт и газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 152 на МС от 28.03.2000 г. за предоставяне на втора концесия за минерална вода от находище "Песнопой", община Калояново, област Пловдив, обект - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 152 на МС от 1.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Канарата", община Баните, област Смолян, на "Кандурови"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 152 на МС от 12.03.2007 г. за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства , в Блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 153 на МС от 28.03.2000 г. за разходване на средства от фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието и горите с цел подпомагане изкупуването на тютюна - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 153 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Враца - запад" от "Аншуц България" - ЕООД, на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 153 на МС от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение № 154 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лиляк", с. Лиляк, община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 155 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище "Джебел", община Момчилград, обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 156 на МС от 15.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, на "Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 157 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мергели, от находище "Томовото", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 157 на МС от 23.03.2010 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на "Ватия" - АД, София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 157 на МС от 1.03.2012 г. за признаване на сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Решение № 157 на МС от 22.03.2019 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 158 на МС от 31.03.2000 г. за откриване на процедура за предоставяне чрез конкурс на разрешение за търсене и проучване на газ метан в Добруджанското въглищно находище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 158 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Белия бряг", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски ци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 159 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 5.04.1999 г. за даване на съгласие за регистрация на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 160 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Кирмец", община Сливен, област Сливен, на ЕТ "Такси - Рони - Крас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 160 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 160 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски циме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 160 на МС от 07.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Горна Кремена", участък "Буков дол", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 160 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 26.03.2019 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-25 Враца-запад", разположена на територията на Севе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 161 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Варна - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа зо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 161 на МС от 7.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Каменището", разположено в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч, на "Летница - Керамика" - ЕООД, Летница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 161 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 161 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Дяволска река 1", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 162 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа зона на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 162 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 162 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Варна-централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 163 на МС от 18.03.2003 г. за административно-териториални промени в границите на община Кубрат и община Разград, област Разград, и община Ветово, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-18

 Решение № 163 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 164 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 165 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Отчет за дейността на Националния статистически институт през 2002 г., Отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2002 г. и на Национална програма за статистическите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 165 на МС от 18.03.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 3 Цар Калоян", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение № 166 на МС от 8.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на кремъчни конкреции - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 166 на МС от 8.03.2013 г. за административно-териториални промени в община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 166 на МС от 16.03.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение № 167 на МС от 4.05.1992 г. за пререгистрация на огнестрелното оръжие, ползвано от юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 29.04.1994 г. за спиране на административните производства за промяна на землищните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 28.03.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък Каварна, община Каварна, област Добрич, разкрита чрез водоизточни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 167 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кокошките", община Хаджидимово, област Благоевград, на "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 167 на МС от 28.03.2006 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Велинград - Чепино", Велинград, община Велинград, област Па
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Решение № 168 на МС от 10.03.2005 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2004 г. и Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2004 г. и на Национална програма за статистическ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Решение № 169 на МС от 20.03.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на мед от окислени медни руди - метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Цар Асен", община Пазарджик, област Паз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 169 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Кантона", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 169 на МС от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 171 на МС от 27.04.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Златни пясъци" - община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 171 на МС от 31.03.2006 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Решение № 172 на МС от 27.04.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 172 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - бели бентонитови глини, чрез добив от находище "Енчец" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 172 на МС от 20.03.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Костенец", с. Костенец, община Костенец, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 172 на МС от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Решение № 173 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - клиноптилолитови зеолити, чрез добив от част от находище "Бели пласт" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 174 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - бентонитови глини, чрез добив от находище "Пропаст - Доброволец" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 174 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Джерманче", община Дупница, област Кюстендил, на "Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - перлит, чрез добив от находище "Счупена планина" - община Джебел, област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 175 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи", община Перник, област Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 12.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение № 176 от 6.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Камъните", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 176 на МС от 12.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение № 177 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 177 на МС от 20.03.2009 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Решение № 177 на МС от 30.03.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Решение № 177 на МС от 03.04.2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Решение № 178 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Балчик-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 180 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 182 на МС от 28.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Бозалъка" в землищата на с. Багрянка и с. Прогрес, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Решение № 183 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 183 на МС от 28.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Здравец", община Аврен, област Варна, на "Фининвестмънт" - ЕООД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Решение № 184 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол-централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 184 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 184 на МС от 5.04.2006 г. за обявяване на 7 април за професионален празник на работещите в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Решение № 185 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 185 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 185 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 4 Кубрат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 186 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 186 на МС от 24.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище", с. Върбешница, община Мездра, област В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 186 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 2 Силистра"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 187 на МС от 26.03.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Илия", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 187 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 187 от 9.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Янкова чешма", участъци "Янкова чешма-север" и "Янко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "СБА", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 188 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-юг", община Балчик, Област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 188 на МС от 14.03.2005 г. за неопределяне на спечелил неприсъствения конкурс участник за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 188 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 189 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Село Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 189 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Крепост", участък "Запад", община Димитровград, област Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 189 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 3 Цар Калоян"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 190 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 190 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 5 Бяла"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 190 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 191 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 191 на МС от 22.03.2004 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2003 г., на Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2003 г. и на Национална програма за статистиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Решение № 191 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол-Буджака", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 21)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 2010 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА