Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Решение № 139 на МС от 2.04.1998 г. за административно-териториални промени на границите на общините Белово и Септември, Пловдивска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 139 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 139 на МС от 8.03.2007 г. за административно-териториални промени в община Тетевен, област Ловеч - присъединяване на населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 139 на МС от 05.03.2013 г. за обявяване на 6 март 2013 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 140 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - ХТИ", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 140 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на ресурсните учители" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 140 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 141 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 141 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 141 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 142 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Св. Влас - къмпинга", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 142 на МС от 7.03.2003 г. за разместване на почивни дни през 2003 г. и в началото на 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-18

 Решение № 142 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 143 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 143 на МС от 5.03.2015 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2014 г. и за приемане на Национална статистическа програма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение № 144 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Ахелой", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 145 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Рудината", област София, на "Балканкерамик" - АД, гр. Нови Искър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 145 на МС от 2.03.2017 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Решение № 145 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 146 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище "Тополовград", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 146 на МС от 15.03.2019 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Решение № 146 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 147 на МС от 26.03.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2004 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 147 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Огняново - 77", област Пазарджик, на "Огняново - К" - АД, Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 148 на МС от 18.03.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми, по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - полиметални златосъдържащи руди от участък "Юрта" на находище "Зидарово", облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 148 на МС от 12.03.2003 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "В-Голица" от "Рамко България Лимитид" на "Болкан Експлорърс (България) Лимитид"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 148 на МС от 22.02.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино - 3", разположено в землището на с. Сливак, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 149 на МС от 11.03.2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Решение № 149 на МС от 5.03.2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 151 на МС от 28.03.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 "Горски пункт" на находище "Велинград - Чепино", община Велинград, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 151 на МС от 23.03.2001 г. за административно-териториални промени в границите на общините Кула и Видин, област Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 151 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "А - Ловеч" от "Аншуц България" - ЕООД, и "Рамко България Лимитид" на "Проучване и добив на нефт и газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 152 на МС от 28.03.2000 г. за предоставяне на втора концесия за минерална вода от находище "Песнопой", община Калояново, област Пловдив, обект - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 152 на МС от 1.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Канарата", община Баните, област Смолян, на "Кандурови"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 152 на МС от 12.03.2007 г. за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства , в Блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 153 на МС от 28.03.2000 г. за разходване на средства от фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието и горите с цел подпомагане изкупуването на тютюна - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 153 на МС от 1.03.2005 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Враца - запад" от "Аншуц България" - ЕООД, на "Проучване и добив на нефт и газ" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 153 на МС от 24.02.2012 г. за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Решение № 154 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лиляк", с. Лиляк, община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 155 на МС от 13.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоандезити и андезитови туфобрекчи, от находище "Джебел", община Момчилград, обл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Решение № 156 на МС от 15.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Малко Търново", община Малко Търново, област Бургас, на "Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Решение № 156 на МС от 25.02.2021 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение № 157 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мергели, от находище "Томовото", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Пл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 157 на МС от 23.03.2010 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставени на "Ватия" - АД, София, концесии за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 157 на МС от 1.03.2012 г. за признаване на сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-06

 Решение № 157 на МС от 22.03.2019 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 158 на МС от 31.03.2000 г. за откриване на процедура за предоставяне чрез конкурс на разрешение за търсене и проучване на газ метан в Добруджанското въглищно находище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 158 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, от находище "Белия бряг", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски ци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 158 на МС от 25.02.2021 г. за обявяване на 30 октомври за професионален празник на брокерите и агентите на недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Решение № 159 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 5.04.1999 г. за даване на съгласие за регистрация на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 160 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Кирмец", община Сливен, област Сливен, на ЕТ "Такси - Рони - Крас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 160 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 160 на МС от 14.03.2009 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка", област Плевен, с правоприемника на концесионера "Плевенски циме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Решение № 160 на МС от 07.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Горна Кремена", участък "Буков дол", разположено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 160 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. Влас - болницата", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 160 на МС от 26.03.2019 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-25 Враца-запад", разположена на територията на Севе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Решение № 161 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Варна - Дълбоко море", разположен в изключителната икономическа зо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 161 на МС от 7.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Каменището", разположено в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч, на "Летница - Керамика" - ЕООД, Летница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-15

 Решение № 161 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев бряг-север", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 161 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Дяволска река 1", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 162 на МС от 24.03.2006 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа зона на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Решение № 162 на МС от 16.03.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Решение № 162 на МС от 9.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Варна-централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 163 на МС от 18.03.2003 г. за административно-териториални промени в границите на община Кубрат и община Разград, област Разград, и община Ветово, област Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-18

 Решение № 163 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 164 на МС от 9.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Решение № 165 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Отчет за дейността на Националния статистически институт през 2002 г., Отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2002 г. и на Национална програма за статистическите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 165 на МС от 18.03.2011 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 3 Цар Калоян", разположена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Решение № 166 на МС от 8.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на кремъчни конкреции - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 166 на МС от 8.03.2013 г. за административно-териториални промени в община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 166 на МС от 16.03.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение № 167 на МС от 4.05.1992 г. за пререгистрация на огнестрелното оръжие, ползвано от юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 29.04.1994 г. за спиране на административните производства за промяна на землищните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 28.03.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък Каварна, община Каварна, област Добрич, разкрита чрез водоизточни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 167 на МС от 8.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кокошките", община Хаджидимово, област Благоевград, на "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 167 на МС от 28.03.2006 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Велинград - Чепино", Велинград, община Велинград, област Па
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Решение № 168 на МС от 10.03.2005 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2004 г. и Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2004 г. и на Национална програма за статистическ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Решение № 169 на МС от 20.03.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на мед от окислени медни руди - метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, от находище "Цар Асен", община Пазарджик, област Паз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 169 на МС от 8.03.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Кантона", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Решение № 169 на МС от 24.03.2017 г. за приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Решение № 171 на МС от 27.04.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Златни пясъци" - община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 171 на МС от 31.03.2006 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Решение № 172 на МС от 27.04.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Албена" - община Балчик, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 172 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - бели бентонитови глини, чрез добив от находище "Енчец" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 172 на МС от 20.03.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Костенец", с. Костенец, община Костенец, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 172 на МС от 26.03.2010 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II - Софийски околовръстен път - южна дъга", участък от км 42+800 (пътен възел "Младост") до км 44+720 (край
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Решение № 172 на МС от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Решение № 173 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - клиноптилолитови зеолити, чрез добив от част от находище "Бели пласт" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 174 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - бентонитови глини, чрез добив от находище "Пропаст - Доброволец" - област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 174 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Джерманче", община Дупница, област Кюстендил, на "Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - перлит, чрез добив от находище "Счупена планина" - община Джебел, област Кърджали, на "Бентонит" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 175 на МС от 27.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Заводски строежи", община Перник, област Пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-04

 Решение № 175 на МС от 12.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение № 176 от 6.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Камъните", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 176 на МС от 12.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Решение № 177 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ахтопол-север", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 177 на МС от 20.03.2009 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Решение № 177 на МС от 30.03.2010 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-12 Кнежа, разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 2166 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА