Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение № 234 на МС от 6.04.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен в областите Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение № 234 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Шереметя", участък "Изток", област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 235 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 236 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Галата-изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 236 на МС от 2.05.2000 г. за утвърждаване на Национална програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата в Република България за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 237 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фичоза", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 238 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 238 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 239 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каваците - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 240 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 240 на МС от 17.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Добромир - изток", с. Добромир, община Руен, област Бургас, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 240 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 241 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каваците-север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 241 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 241 на МС от 23.04.2002 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Вили "Чайка", сключен на 20 юли 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 241 на МС от 17.04.2007 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Решение № 241 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 242 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Варненско езеро", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 242 на МС от 23.04.2002 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Стари силози", област София, на "Кариерни материали" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 29.03.2004 г. за за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати по взаимно съгласие договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни и каменинови г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 242 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Гладно поле - А" на находище "Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Решение № 242 на МС от 17.04.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 242 на МС от 14.04.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, годни за неотговорно строителство - изграждане на насипи от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 243 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна - Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 243 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сини вир", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - юг", област София, на "Кариерни материали"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Идринизица", община Самоков, Софийска област, на "Елити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 4.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", с. Върбешница и с. Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение № 244 на МС от 15.04.1999 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 244 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Марциана", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 244 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, на "Кариерни материали" - АД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 244 на МС от 15.04.2011 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 244 на МС от 4.04.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Решение № 245 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ветрино", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 245 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Чепинци", област София, на "Кариерни материали" - АД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Садово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - изток", област София, на "Кариерни материа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 7.04.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост, и за измене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Решение № 247 на МС от 20.06.1994 г. за овладяване на спекулативното покачване на цените на някои стоки с особено важно значение за жизненото равнище на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 247 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Нови силози", област София, на "Кариерни материали" - А
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 248 на МС от 12.04.2001 г. за административно-териториални промени в границите на община Приморско и община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 249 на МС от 2.05.2019 г. за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение № 250 на МС от 13.04.2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 251 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Решение № 251 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 252 на МС от 23.04.2007 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Калиакра - 99", разположен в континенталния шелф на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 252 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ахтопол - север - източна зона", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 253 на МС от 23.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път II-21 Обходен път на Силистра от км 106+151 до км 112+235" на територията на община Силист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 253 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 254 на МС от 18.04.2003 г. за обявяване на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 254 на МС от 5.04.2004 г. за административно-териториална промяна в община Своге, Софийска област - отделяне на части от населено място и присъединяването им към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 254 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 255 на МС от 28.06.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 255 на МС от 20.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - манганови руди, чрез добив от находище "Оброчище - Северозападен участък" - област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 256 на МС от 30.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Крачола", участък "Централен", разположено в землищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение № 257 на МС от 21 април 2008 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Решение № 257 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 258 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 259 на МС от 1.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев ден", община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 259 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 260 на МС от 19.12.1990 г. за прехвърляне на Главното управление "Митници" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 260 на МС от 1.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ривиера", община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 260 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 262 на МС от 26.04.2002 г. за установяване на безвизов режим на реципрочна основа за гражданите на Япония, притежатели на дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 262 на МС от 23.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скално-облицовъчни материали - шисти, от находище "Крушево", участък "Пандимон", община Гърмен, област Благо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 262 на МС от 14.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Червен бряг" ("Банчовското"), разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение № 263 на МС от 19.04.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно ради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 265 на МС от 23.04.2001 г. за даване на съгласие за продължаване на концесионния договор за част от минералната вода от находище "Невестино - Топилата", област Кюстендил, с правоприемника на концесионера - "Невестино" - ООД, "Невестино" - АД, с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Решение № 266 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Баба Тодора", община Карнобат, област Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 266 на МС от 21.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 266 на МС от 26.04.2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 267 на МС от 27.04.1999 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 267 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Шилестия кайряк", община Карнобат, област Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 268 на МС от 22.08.1991 г. за закриване на Административното управление на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 268 на МС от 14.04.2016 г. за приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Решение № 270 на МС от 11.04.2005 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А - Ловеч"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 270 на МС от 21.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Габъра", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 271 на МС от 11.04.2005 г. за приключване на процедурата за определяне на концесионер за част от минералната вода от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана, обект - изключителна държавна собственост, без провеждане на при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 271 на МС от 30.04.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Чеирите", разполо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Решение № 274 на МС от 24.04.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж "Чобан чешма" на находище "Хисаря", община Хисаря, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 274 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Дядово Бомил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 274 на МС от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Къмпинг "Делфин", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 275 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гоце Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 275 на МС от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Корал", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 276 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 277 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 278 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-1", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-2", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 280 на МС от 8.04.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък "Варна", гр. Варна, община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Решение № 282 на МС от 18.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Попенец", разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 283 на МС от 19.05.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 285 на МС от 10.05.2013 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на СД "БМ Трейд-1 - Ресурси и сие" - Бургас, концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово Бомил", община Нова Загор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 285 на МС от 9.05.2014 г. за административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Решение № 286 на МС от 10.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - халцедонови силицити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Беленища", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Решение № 286 на МС от 6.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Магстрой", разположено в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1951 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА