Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение № 227 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 227 на МС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 228 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла-централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 228 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Решение № 228 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ханово", област Ямбол, на "Инертни материали - Ямбол" - АД, Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 229 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла-централен II", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 9.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на газ от находище "Галата" в континенталния шелф на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 12.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - заглинени кварцови пясъци и каменинови глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Решение № 230 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 231 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-изток", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 231 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 232 на МС от 19.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 232 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 233 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен - Атлиман", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 233 на МС от 19.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Бели брег", община Драгоман, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 233 на МС от 6.04.2009 г. за определяне на спечелилия участник в откритата процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Сомовит", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Решение № 233 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Железино", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Чайка", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 234 на МС от 6.04.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен в областите Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение № 234 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Шереметя", участък "Изток", област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 6.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 235 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 235 на МС от 6.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 236 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Галата-изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 236 на МС от 2.05.2000 г. за утвърждаване на Национална програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата в Република България за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 237 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фичоза", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 238 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 238 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 239 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каваците - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 240 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 240 на МС от 17.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Добромир - изток", с. Добромир, община Руен, област Бургас, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 240 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 241 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каваците-север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 241 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 241 на МС от 23.04.2002 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Вили "Чайка", сключен на 20 юли 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 241 на МС от 17.04.2007 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Решение № 241 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 242 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Варненско езеро", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 242 на МС от 23.04.2002 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Стари силози", област София, на "Кариерни материали" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 29.03.2004 г. за за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати по взаимно съгласие договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни и каменинови г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 242 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Гладно поле - А" на находище "Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Решение № 242 на МС от 17.04.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 242 на МС от 14.04.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, годни за неотговорно строителство - изграждане на насипи от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 243 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна - Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 243 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сини вир", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - юг", област София, на "Кариерни материали"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Идринизица", община Самоков, Софийска област, на "Елити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 4.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", с. Върбешница и с. Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение № 244 на МС от 15.04.1999 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 244 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Марциана", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 244 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, на "Кариерни материали" - АД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 244 на МС от 15.04.2011 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 244 на МС от 4.04.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Решение № 245 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Ветрино", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 245 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Чепинци", област София, на "Кариерни материали" - АД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Садово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - изток", област София, на "Кариерни материа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 246 на МС от 7.04.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост, и за измене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Решение № 247 на МС от 20.06.1994 г. за овладяване на спекулативното покачване на цените на някои стоки с особено важно значение за жизненото равнище на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 247 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Нови силози", област София, на "Кариерни материали" - А
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 248 на МС от 12.04.2001 г. за административно-териториални промени в границите на община Приморско и община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 249 на МС от 2.05.2019 г. за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Решение № 250 на МС от 13.04.2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 251 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Решение № 251 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 252 на МС от 23.04.2007 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Калиакра - 99", разположен в континенталния шелф на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 252 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ахтопол - север - източна зона", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 253 на МС от 23.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път II-21 Обходен път на Силистра от км 106+151 до км 112+235" на територията на община Силист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 253 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 254 на МС от 18.04.2003 г. за обявяване на с. Ветрен, община Септември, област Пазарджик, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 254 на МС от 5.04.2004 г. за административно-териториална промяна в община Своге, Софийска област - отделяне на части от населено място и присъединяването им към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 254 на МС от 16.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Решение № 255 на МС от 28.06.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 255 на МС от 20.04.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - манганови руди, чрез добив от находище "Оброчище - Северозападен участък" - област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 256 на МС от 30.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Крачола", участък "Централен", разположено в землищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-06

 Решение № 257 на МС от 21 април 2008 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Решение № 257 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 258 на МС от 19.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение № 259 на МС от 1.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Слънчев ден", община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 259 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на труда "Подкрепа" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 260 на МС от 19.12.1990 г. за прехвърляне на Главното управление "Митници" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 260 на МС от 1.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Ривиера", община Варна, Варненска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 260 на МС от 5.04.2004 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Решение № 262 на МС от 26.04.2002 г. за установяване на безвизов режим на реципрочна основа за гражданите на Япония, притежатели на дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 262 на МС от 23.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скално-облицовъчни материали - шисти, от находище "Крушево", участък "Пандимон", община Гърмен, област Благо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 262 на МС от 14.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Червен бряг" ("Банчовското"), разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Решение № 263 на МС от 19.04.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно ради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 265 на МС от 23.04.2001 г. за даване на съгласие за продължаване на концесионния договор за част от минералната вода от находище "Невестино - Топилата", област Кюстендил, с правоприемника на концесионера - "Невестино" - ООД, "Невестино" - АД, с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Решение № 266 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Баба Тодора", община Карнобат, област Бурга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 266 на МС от 21.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 266 на МС от 26.04.2013 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 267 на МС от 27.04.1999 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 267 от 23.04.2008 г. на МС за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - трахити, от находище "Шилестия кайряк", община Карнобат, област Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Решение № 268 на МС от 22.08.1991 г. за закриване на Административното управление на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 268 на МС от 14.04.2016 г. за приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Решение № 270 на МС от 11.04.2005 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "А - Ловеч"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Решение № 270 на МС от 21.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Габъра", разположено в землището на с. Черни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1972 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА