Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Решение № 213 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 214 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 214 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Камчия - Север 3", морски плаж "Камчия - Север 4" и морски плаж "Камчия - Север 5", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 215 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 9.04.2001 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 217 на МС от 16.04.2010 г. за обявяване на 18.04.2010 г. за Ден на национален траур по повод трагичната смърт на Президента на Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация край руския град Смоленск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-20

 Решение № 217 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Пладнището", разположено в землището на гр. Искър,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 218 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Пирин", община Симитли, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 218 на МС от 29.03.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Антената" в землищата на кв. Враждебна, кв. Бенк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Решение № 218 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 219 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Лев", община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 219 на МС от 31.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Шкорпиловци - централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 220 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 220 на МС от 26.03.2004 г. за еднократно обявяване на официален празник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-30

 Решение № 220 на МС от 19.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Покрован", разположено в землището на с. Покрован,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 220 на МС от 31.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Делфин", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 221 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската търговско- промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 221 на МС от 31.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Решение № 222 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 6.04.2009 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Добрич", разположен на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 222 на МС от 21.04.2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - под
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 222 на МС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 223 на МС от 10.06.1992 г. за определяне на контингента за обслужване в клиничната база "Лозенец" при Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 223 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево - Попски", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 223 на МС от 10.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Мездренски връх", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мездра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 223 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 223 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 223 на МС от 24.04.2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Решение № 223 на MС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 224 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево-централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 224 на МС от 10.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мезд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 224 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза на работодателите в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 225 на МС от 19.04.2002 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 225 на МС от 10.04.2003 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник - изключителна държавна собственост, без определяне на спечелил конк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 225 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на MС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Правда", разположено в землището на с. Правда, община Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 226 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 226 на МС от 10.04.2003 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Корията", област София, на "Кариерни материали" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 226 на MС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Касибо", разположено в землището на с. Костелево, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 227 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Романтика", курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 227 на МС от 10.04.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Беденски бани" - с. Беден, община Девин, област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 227 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 227 на МС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 228 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла-централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 228 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Решение № 228 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ханово", област Ямбол, на "Инертни материали - Ямбол" - АД, Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 229 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла-централен II", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 9.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на газ от находище "Галата" в континенталния шелф на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 230 на МС от 12.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - заглинени кварцови пясъци и каменинови глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Решение № 230 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 231 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие-изток", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 231 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 232 на МС от 19.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Чукурово", с. Габра, община Елин Пелин, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 232 на МС от 26.04.2017 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Решение № 233 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Китен - Атлиман", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 233 на МС от 19.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Бели брег", община Драгоман, Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 233 на МС от 6.04.2009 г. за определяне на спечелилия участник в откритата процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Сомовит", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Решение № 233 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Железино", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Чайка", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 234 на МС от 6.04.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-16 Градище, разположен в областите Ловеч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Решение № 234 на МС от 27.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали, от находище "Шереметя", участък "Изток", област Велико Търново, на "Стрела - 92" - ООД, Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 234 на МС от 6.04.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 235 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 235 на МС от 6.04.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Решение № 236 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Галата-изток", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 236 на МС от 2.05.2000 г. за утвърждаване на Национална програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата в Република България за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 237 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фичоза", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 238 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-север", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 238 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 239 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Каваците - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 240 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 240 на МС от 17.04.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Добромир - изток", с. Добромир, община Руен, област Бургас, на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 240 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 240 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Център за психологически изследвания" (ЦПИ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 241 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каваците-север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 241 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Старо Оряхово", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 241 на МС от 23.04.2002 г. за даване на съгласие за прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Вили "Чайка", сключен на 20 юли 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 241 на МС от 17.04.2007 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Решение № 241 на МС от 14.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Смокините - север", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Решение № 242 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Черноморец", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Варненско езеро", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 242 на МС от 23.04.2002 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Стари силози", област София, на "Кариерни материали" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 242 на МС от 29.03.2004 г. за за упълномощаване министъра на икономиката да прекрати по взаимно съгласие договора за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни и каменинови г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 242 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Гладно поле - А" на находище "Пернишки въглищен басейн", община Перник, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Решение № 242 на МС от 17.04.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Провадия", разположен на територията на Североизто
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Решение № 242 на МС от 14.04.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, годни за неотговорно строителство - изграждане на насипи от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Решение № 243 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна - Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 243 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Сини вир", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Пет могили - юг", област София, на "Кариерни материали"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 5.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Идринизица", община Самоков, Софийска област, на "Елити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 243 на МС от 4.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", с. Върбешница и с. Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-12

 Решение № 243 на МС от 9.04.2020 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" (БАНМЗ) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Решение № 244 на МС от 15.04.1999 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 244 на МС от 10.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Марциана", област Варна, на "Ескана" - АД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 244 на МС от 23.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Негован", област София, на "Кариерни материали" - АД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 2181 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА