Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 22)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Решение № 44 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Романтика" - курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 44 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на обекти с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 44 на МС от 1.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Балабана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 44 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг юг", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 45 на МС от 1.02.1999 г. за освобождаване и назначаване на областни управители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 45 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 45 на МС от 25.01.2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Решение № 45 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Атанасовска коса" - част 1, община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 46 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 46 на МС от 25.01.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гложене" ("На
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 46 на МС от 2.02.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити, за металургията и за пътно покритие, от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Решение № 46 на МС от 30.01.2019 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Решение № 46 на МС от 19.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кранево - север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Решение № 47 на МС от 2.02.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 48 на МС от 27.01.2006 г. за обявяване на 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Решение № 48 на МС от 3.02.2022 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за национално представителна организация на хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № 49 на МС от 4.02.2000 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства - варовици, в част от находище "Юрт-дере", област Хасково, на "Вулкан" - АД, Димитровград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 49 на МС от 1.02.2008 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Мизия", община Мездра, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Решение № 49 на МС от 4.02.2010 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма за 2009 г., приета с Решение № 117 на Министерския съвет от 2009 г., и за дейността на Националния статистически институт през 2009 г. и приема
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-23

 Решение № 50 на МС от 4.02.2010 г. за обявяване на 11 ноември за професионален празник на охранителя и частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Решение № 50 на МС от 21.01.2021 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" (НЦРС) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Решение № 50 на МС от 23.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", разположен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Решение № 51 на МС от 31.01.2002 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на олигомикти - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 51 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Инджова върба - 2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Решение № 52 на МС от 31.01.2002 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Казичене - Равно поле", участък "Казичене", с. Казичене, Столична община, област София - изключителна държавна собствено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 52 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Стария даскал", разположено в зе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 53 на МС от 27.01.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - огнеупорни и керамични глини, представляващи изключителна държавна собственост - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 53 на МС от 03.02.2022 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Решение № 54 на МС от 11.03.1991 г. за приемане на мерки по допуснати нарушения, довели до преокачествяване и бракуване на хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 54 на МС от 31.01.2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "София - Княжево", София, район "Витоша", Столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 54 на МС от 27.01.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-фелдшпатови пясъчници, представляващи изключителна държавна собственост - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 55 на МС от 11.03.1991 г. за примерни структури на органите на управление на народните съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 55 на МС от 27.01.2004 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на газ в Блок 21 "ДВБ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 56 на МС от 12.03.1991 г. за определяне 16 април за Ден на Конституцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Решение № 56 на МС от 27.01.2004 г. за даване на разрешение за прехвърляне на правата и задълженията по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Варна - Дълбоко море" от "ОМВ Акциенгезелшафт" на "ОМВ (България) Извънтериториално проучване" -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 57 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 57 на МС от 26.01.2007 г. за административно-териториални промени в община Ябланица, област Ловеч - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Решение № 58 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 58 на МС от 2.02.2009 г. за административно-териториални промени в община Бургас, област Бургас - присъединяване на населени места към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Решение № 58 на МС от 8.02.2019 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Решение № 58 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище "Конаговски чал", разположено в землищата н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 59 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от "Атлантик дивайн" - ООД, върху минерална вода от сондаж № 3 на находище "Девин" - Девин, Смолянска област, обект по чл. 4, ал. 1, т.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 59 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - туфи, от находище "Сулица-1", участък "Сулица-1-Юг" и участък "Сулица-1-
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 59 на МС от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - аркозни пясъчници, от находище "Градец-2", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бойчовата круша", участъци "Бойчовата круша -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 61 на МС от 10.02.2010 г. за ограничаване издаването на разрешения за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Решение № 63 на МС от 10.02.2000 г. за даване на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 63 на МС от 3.02.2006 г. за обявяване на с. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 63 на МС от 11.02.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В-Голица" и за даване на разрешение за прехвърляне на права и задъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение № 64 на МС от 11.02.2000 г. за определяне на спечелилия конкурс кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Вонеща вода" - сондаж № Сн-Л-51А, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 64 на МС от 11.02.2008 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в блок "В1-Голица", разположен на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Решение № 64 на МС от 20.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "Седефче", участъци "Централен" и "Южен"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Решение № 65 на МС от 29.01.2003 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Враца - запад", разположен на територията на областите Монтана, Враца и Софий
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 66 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от трудовопроизводителна кооперация "Прима" върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите - изключителна дър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 67 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити и осъществявани от кооперативно предприятие "Булминвекс - ГБ" права върху минерална вода - обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 67 на МС от 4.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити, от находище "Браница", община Камено, област Бургас, на "Порт ойл" - ООД, Бу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 68 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от "Девин" - АД, върху минерална вода от сондаж № 5 на находище "Девин" - Девин, Смолянска област, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 68 на МС от 4.02.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори и мраморизирани варовици, от находище "Каменец", участък "Каменец - 1" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Решение № 68 на МС от 30.01.2015 г. за обявяване на 1 февруари 2015 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Решение № 69 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити и осъществявани права от "Йод" - АД, Варна, върху подземни йодобромни води от Долнокамчийското находище, блок I "Шкорпиловци" - с. Шкорпиловци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 69 на МС от 20.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покрити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 69 на МС от 4.02.2003 г. за административно-териториални промени в границите на община Георги Дамяново и община Монтана, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 69 на МС от 4.02.2005 г. за административно-териториални промени в границите на общините Бяла Слатина и Враца, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 69 на МС от 15.02.2010 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - железни руди и индустриал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Решение № 69 на МС от 3.02.2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния шелф и изключителнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-11

 Решение № 70 на МС от 8.02.1999 г. за привеждане в съответствие със Закона за концесиите на правомерно придобити права от ТПК "Лида" върху минерална вода от водоизточник ТК-1 на малмоваланжския водоносен хоризонт, участък "Лида" - Шумен, Шуменска област,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 71 на МС от 23.04.1981 г. за по-ефективно оползотворяване на дивечовите кожи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 71 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Чифлика", община Асеновград, област Пловдив, на "Диспиан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 4.02.2005 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция, разширение и развитие на Летище София" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 72 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства от находище "Марчево", община Гърмен, област Благоевград, на "Бистрица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 72 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Егреците", разположено в землищeто на г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 72 на МС от 5.02.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в "Блок 1-12 Кнежа", разположен в областите Враца, Пле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Решение № 73 на МС от 6.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - пегматоидни левкократни гранити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище "Дуката", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Решение № 73 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Зъбера-2", разположено в землището на с. Белотинци, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 73 на МС от 3.02.2015 г. за приемане на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Решение № 74 на МС от 9.02.2006 г. за приемане на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Решение № 74 на МС от 13.02.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - речна баластра (пясък и чакъл), от находище "Ръжена", община Казанлък, област Стара За
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Решение № 74 на МС от 29.01.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Решение № 75 на МС от 15.02.2000 г. за провеждане на нови неприсъствени конкурси за морски плажове и за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии за морски плажове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Решение № 75 на МС от 7.02.2005 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Ямбол", разположен на територията на областите Сливе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-15

 Решение № 75 на МС от 10.02.2011 г. за обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Решение № 77 на МС от 17.02.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Гулиина баня" - сондаж № 4 и каптиран естествен извор № 6, с. Баня, община Разлог, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 77 на МС от 11.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Персина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Решение № 78 на МС от 17.02.2000 г. за провеждане на нови неприсъствени конкурси за определяне на концесионери за морските плажове "Царево - централен", "Бутамята" и "Силистар" и за изменение на решения на Министерския съвет за предоставяне на концесии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 78 на МС от 9.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от участък "Бобов дол" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 79 на МС от 23.02.2001 г. за административно-териториални промени в община Омуртаг, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 79 на МС от 9.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - твърди горива - въглища, от участък "Бабино" на находище "Бобовдолски въглищен басейн", община Бобов дол, обла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 80 на МС от 7.02.2007 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Добрич" и даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Решение № 81 на МС от 7.02.2007 г. за даване на съгласие за изменение и допълнение на договора за предоставяне на концесия за добив на производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност - подземни богатства по чл. 2, т. 8
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Решение № 82 на МС от 26.02.2001 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа от наземна фиксирана спътникова станц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 83 на МС от 11.02.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "София - Княжево", София, район "Витоша", Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 84 на МС от 16.02.1999 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - мергел, в част от находище "Белия бряг" - Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 85 на МС от 16.02.1999 г. за предоставяне на концесия за ползване на подземно природно богатство - варовик, от находище "Кайлъка" - Ловешка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 85 на МС от 9.02.2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на втора концесия за част от минералната вода от находище "Брацигово", Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик, разкрита чрез сондаж № 5
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 85 на МС от 17.02.2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Решение № 85 на МС от 9.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Кацара", участък "Кацара-2", разположено в землища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Решение № 86 на МС от 17.02.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "Дойранци" - Шуменска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 22)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 2163 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА