Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 20)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Решение № 96 на МС от 11.03.1998 г. за даване на съгласие за регистриране на сдружение с религиозна и религиознопросветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 98 на МС от 20.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Бунилото", участъци "Бунилото-изток" и "Бунило
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Решение № 98 на МС от 16.02.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци, от находище "Дервент", участък
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Решение № 99 на МС от 22.04.1991 г. за прилагане на т. 2 на чл. 1 и т. 2 на чл. 2 от Постановление № 22 на МС от 1991 г. за вътрешния механизъм на разплащанията по стокообмена със страните-членки на СИВ, по сключени на правителствено равнище спогодби (ДВ,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 99 на МС от 17.02.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Старозагорски минерални бани", с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, разкр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 100 на МС от 14.02.2013 г. за административно-териториална промяна в община Враца, област Враца - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Решение № 102 на МС от 5.03.2001 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за концесия за част от минералната вода на находище "Горна баня" - София, с правоприемника на концесионера - кооперативно предприятие "Булминвекс - ГБ", "Булминвекс - ГБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 102 на МС от 17.02.2005 г. за разместване на почивни дни през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-18

 Решение № 102 на МС от 25.02.2014 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2013 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Решение № 103 на МС от 23.01.1997 г. за извършване на задължителни вноски по Закона за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 103 на МС от 29.02.2000 г. за либерализиране вноса на някои стоки с произход от Европейския съюз и от страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 103 на МС от 5.03.2001 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за концесия за част от минералната вода на находище "Брацигово", област Пловдив, с правоприемника на концесионера - ПК "Бенабра", "Бенабра" - АД, Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 104 на МС от 15.05.1990 г. за осигуряване на сгради за здравни и социални нужди на деца и стари хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 104 на МС от 27.02.2014 г. за признаване на сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 105 на МС от 21.02.2006 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път III-104 (Дупница - Благоевград) - Бобошево - Четирци от км 3+751 до км 4+810" в землището на гр. Боб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Решение № 105 на МС от 15.02.2013 г. за прекратяване на конкурс за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "блок 1-19 Свети Атанас", обяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение № 105 на МС от 27.02.2014 г. за административно-териториалнa промянa в община Нова Загора, област Сливен - присъединяване на едно населено място към друго населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Решение № 105 на МС от 22.02.2018 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Решение № 106 на МС от 6.03.1995 г. за даване на съгласие с оглед на регистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 107 на МС от 19.02.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Бобов дол" на нахо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение № 107 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Футула", разположено в землищата на с. Железник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение № 108 на МС от 21.02.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - доломити за металургията, от находище "Делян", с. Деля
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Решение № 108 от 19.02.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на въглища - подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства, от участък "Бабино" на находище "Боб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Решение № 109 на МС от 6.03.2001 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2000 г., на Отчета за изпълнението на Националната програма за статистическите изследвания през 2000 г. и за приемане на Национална програма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 109 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2001 г. и на Отчета за изпълнението на Националната програма за статистическите изследвания през 2001 г. и за приемане на Национална програм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 111 на МС от 7.02.2012 г. за обявяване на 8.02.2012 г. за ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Решение № 113 на МС от 12.03.2001 г. за административно-териториални промени в границите на община Лозница, област Разград, и община Търговище, област Търговище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 115 на МС от 18.02.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Полето", община Благоевград, област Благоевград, на "Аг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 117 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 117 на МС от 4.03.2009 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания, приета с Решение № 301 на Министерския съвет от 2008 г., и за дейността на Националния статистически институт за 2008 г. и за п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 118 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и отчета за приходите и разходите на фонда за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 118 на МС от 4.03.2015 г. за признаване на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение № 119 на МС от 26.02.2007 г. за административно-териториални промени в община Априлци, област Ловеч - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Решение № 120 на МС от 2.03.2011 г. за признаване на сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Решение № 120 на МС от 24.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Беласица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Решение № 121 на МС от 27.02.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Кошарник", участък "Кошарник-2", в землището на с. Кошарник, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Решение № 121 на МС от 12.03.2010 г. за приемане на план за управление на природен парк "Рилски манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Решение № 121 на МС от 21.02.2013 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение № 122 на МС от 5.03.2002 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Павел баня", гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, обект - изключителна държавна собственост, разкрита чрез водовземно съоръжение со
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Решение № 122 на МС от 21.02.2013 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Галата", разположен в континенталния шелф и в изключителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Решение № 123 на МС от 21.02.2013 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2012 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 125 на МС от 14.03.2001 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Петровица", област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 125 на МС от 22.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Трите круши - запад", разположено в землището на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение № 126 на МС от 14.03.2001 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - оловно-цинкови руди, чрез добив от находище "Крушев дол", област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 127 на МС от 8.03.2006 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Подгумер", разположено в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 127 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-8 Алтимир, разположен в областите Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 127 на МС от 28.02.2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 128 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Дюни-юг", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 128 на МС от 8.03.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без определяне н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 128 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-7 Търнак, разположен в областите Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 129 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 129 на МС от 28.02.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Кюстендил", община Кюстендил, област Кюстендил, обект - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Решение № 129 на МС от 5.03.2009 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-6 Пелово, разположен в област Плевен, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 129 на МС от 4.03.2013 г. за признаване на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Решение № 130 на МС от 17.03.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Шипково", община Троян, област Ловеч, разкрита чрез сондаж Л-37
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 130 на МС от 14.03.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иракли", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 131 на МС от 15.03.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 131 на МС от 5.03.2007 г. за административно-териториална промяна в община Исперих, област Разград - отделяне на част от населено място и обособяването му в ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение № 132 на МС 11.03.2002 г. за административно-териториални промени в границите на общините Приморско и Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 132 на МС от 26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Решение № 133 на МС 11.03.2002 г. за административно-териториална промяна в община Ардино, област Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 133 на МС от 5.03.2007 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газподземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок 1-4 Каварна, разположен в област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Решение № 135 от 5.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Бени", разположено в землището на с. Петревене, община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Решение № 136 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национална спортна академия", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 136 на МС от 29.02.2008 г. за административно-териториални промени в община Гоце Делчев, област Благоевград - закриване на населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Решение № 137 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Академика", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 137 на МС от 11.03.2011 г. за обявяване на населеното място село Игнатиево, община Аксаково, област Варна, за град
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-18

 Решение № 138 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Национален детски комплекс", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 138 на МС от 2.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Решение № 139 на МС от 2.04.1998 г. за административно-териториални промени на границите на общините Белово и Септември, Пловдивска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 139 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - Олимпийски надежди", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 139 на МС от 8.03.2007 г. за административно-териториални промени в община Тетевен, област Ловеч - присъединяване на населени места към други населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-20

 Решение № 139 на МС от 05.03.2013 г. за обявяване на 6 март 2013 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 140 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - ХТИ", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 140 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на ресурсните учители" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 140 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 141 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Равда - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 141 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Решение № 141 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 142 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Св. Влас - къмпинга", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 142 на МС от 7.03.2003 г. за разместване на почивни дни през 2003 г. и в началото на 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-18

 Решение № 142 на МС от 7.03.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Решение № 143 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Сарафово", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 143 на МС от 5.03.2015 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2014 г. и за приемане на Национална статистическа програма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Решение № 144 на МС от 24.03.2000 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Ахелой", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 145 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глини, от находище "Рудината", област София, на "Балканкерамик" - АД, гр. Нови Искър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 145 на МС от 2.03.2017 г. за признаване на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Решение № 145 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - запад", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 146 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находище "Тополовград", област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 146 на МС от 15.03.2019 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Решение № 146 на МС от 5.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 147 на МС от 26.03.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2004 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 147 на МС от 23.03.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Огняново - 77", област Пазарджик, на "Огняново - К" - АД, Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 148 на МС от 18.03.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми, по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства - полиметални златосъдържащи руди от участък "Юрта" на находище "Зидарово", облас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 148 на МС от 12.03.2003 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Договора за търсене и проучване на нефт и газ в блок "В-Голица" от "Рамко България Лимитид" на "Болкан Експлорърс (България) Лимитид"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 149 на МС от 11.03.2015 г. за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Решение № 149 на МС от 5.03.2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 20)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1972 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА