Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 22)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 304 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 305 на МС от 21.05.2002 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 305 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на план за управление на Природен парк "Витоша"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 305 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 306 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 306 на МС от 7.05.2020 г. за приемане на Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 307 на МС от 27.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, част от находище "Цареви ливади - изток", разположена в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 307 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 307 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 308 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Вили "Чайка", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 308 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 308 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Градина - централен" - част 1, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 309 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Банкя" - район "Банкя", Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 309 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Аркутино", общини Созопол и Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 309 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 309 на МС от 7.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Дюни", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Решение № 310 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - варовици, чрез добив от находище "Царевец", област Враца, на "Хемус - М" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Решение № 310 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фиш-фиш", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 311 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - варовици, чрез добив от находище "Искър", област Враца, на "Хемус - М" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 311 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 312 на МС от 9.05.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Хисаря", община Хисаря, област Пловдив, разкрита чрез водоизточник каптаж "Банчето"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 312 на МС от 26.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали, на "Маказа" - ООД, с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 313 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранити, чрез добив от находище "Хлябово", община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 313 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 313 на МС от 26.04.2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 313 на МС от 28.04.2006 г. за отказване признаването на Съюза на синдикатите в обединение "Промяна" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Решение № 314 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - мрамори, чрез добив от находище "Мрамор" - с. Мрамор, община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 314 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен II", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 314 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 315 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Гранитово", община Елхово, област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 315 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен III", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 315 на МС от 18.05.2010 г. за даване на разрешение за сключване на допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Ели дере", община Септември,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Решение № 315 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 316 на МС от 30.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху минерални води от малмоваланжския хоризонт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 316 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Каменна река", община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 316 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 316 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Люляците", с. Балша, Столична община, област София,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 316 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 317 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен V", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 317 на МС от 9.04.2021 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Решение № 318 на МС от 31.05.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - мрамори, по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Лилково" в землището на с. Лилк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 319 на МС от 18.09.1991 г. за преоформяне в държавен дълг на трудносъбираемите задължения на държавни фирми към банките към 31.12.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 320 на МС от 29.04.2005 г. за обявяване на 11 юни за професионален празник на икономистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 320 на МС от 3.05.2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Решение № 321 на МС от 2.07.1998 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 321 на МС от 11.05.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 322 на МС от 11.05.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 323 на МС от 8.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Узунпара", общини Ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Решение № 324 на МС от 26.04.2004 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-30

 Решение № 324 на МС от 15.06.2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение № 325 на МС от 2.05.2006 г. за удължаване срока на разрешенията за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-1 "Плевен" и в Блок 1-2 "Новачене", област Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 327 на МС от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 328 на МС от 11.05.2007 г. за еднократно обявяване на 15 август 2007 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 330 на МС от 30.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност - подземни богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства, от находище "Хвостохра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 330 на МС от 27.04.2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 331 на МС от 14.05.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 331 на МС от 30.04.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Долна баня", гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 331 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Блягорница", община Твърдица, област Сливен, на "Динас" - АД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 332 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо", с. Върбешница, община Мездра, област Враца, н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 332 на МС от 12.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (базалтоиди и трахитови туфи), от находище "Крушака", с. Маринка, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Решение № 332 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дуандере", община Чирпан, област Стара Загора, на "ПИ ЕС АЙ" - АД, Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 333 на МС от 15.08.1994 г. за образуване на Полувисш институт по мениджмънт, търговия и маркетинг с датско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 333 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино", с. Сливак, област Шумен, на "Автомагистрали - Черно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 333 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долно Белотинци", с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 334 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Върли бряг", област Бургас, на "Автомагистрали - Черно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 335 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каровча", област Варна, на "Автомагистрали - Черно море" - АД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 335 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - заглинени пясъци, от находище "Антимово I", разположено в землището на с. Анти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 336 на МС от 26.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясък и чакъл), от находище "Луда Яна" в землищата на с. Долно Левски, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Решение № 336 на МС от 2.05.2012 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-20 Никопол", разположена на територията на областите В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 336 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Слънчев ден", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 336 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Поморие - юг", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 337 на МС от 2.05.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Трите чешми", община Първомай, област Пловдив, на "Магма 2005" - ООД, Първомай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 337 на МС от 18.05.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Обзор - Мотела", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Решение № 338 на МС от 20.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - доломити, чрез добив от находище "Делян", област Кюстендил, на "Кремиковци" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 339 на МС от 20.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - варовици, чрез добив от находище "Козяк", Софийска област, на "Кремиковци" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 339 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 20.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - железни руди и баритна суровина, чрез добив от находище "Кремиковци", област София, на "Кремиковци" - АД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 340 на МС от 16.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Колибар чешма", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 340 на МС от 21.05.2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 340 на МС от 13.04.2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 341 на МС от 20.05.1999 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералните води от находище "Железница", район "Панчарево", Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 341 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 341 на МС от 16.05.2007 г. за освобождаване от такси за издаване на визи на участниците в 36-ата европейска регионална конференция на Международната организация на криминалната полиция "Интерпол" - Варна, 30 май - 1 юни 2007 г., по отношение на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 341 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Феникс", разположено в землището на гр. Искър, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 342 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 342 на МС от 17.05.2001 г. за обявяване на 20 май - деня на подписването на Конвенцията за метъра, за професионален празник на метролога
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 342 на МС от 16.05.2007 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - вермикулитова суровина - подземни богатства, по чл. 2,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 342 на МС от 14.04.2021 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - амфиболови гнайси, от находище "Беслен", разположено в землището на с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Решение № 343 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево-централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 343 на МС от 16.05.2007 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 343 на МС от 4.05.2023 г. за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Решение № 344 на МС от 14.06.2000 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 344 на МС от 11.05.2006 г. за обявяване на 11 май за професионален празник на библиотекарите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 347 на МС от 17.05.2001 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 22)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 2166 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА