Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 20)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Решение № 275 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Гоце Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 275 на МС от 28.04.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Корал", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Решение № 276 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 276 на МС от 6.04.2012 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 277 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра (пясъци и чакъли), представляващи изключителна държавна собственост, от наход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 278 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-1", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 8.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - риолити, от находище "Казаните-2", с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 279 на МС от 6.04.2012 г. за допълнително отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Хемус" Софийски околовръстен път - пътен възел "Яна", участък от км 0+000 до км 8+460", в землището на с. Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 280 на МС от 8.04.2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък "Варна", гр. Варна, община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Решение № 282 на МС от 18.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Попенец", разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Решение № 283 на МС от 19.05.2017 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Поморие - централен", община Поморие, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 285 на МС от 10.05.2013 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на СД "БМ Трейд-1 - Ресурси и сие" - Бургас, концесия за добив на подземни богатства от находище "Дядово Бомил", община Нова Загор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Решение № 285 на МС от 9.05.2014 г. за административно-териториални промени в границите на община Велинград, област Пазарджик, и създаване на нова община с административен център гр. Сърница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Решение № 286 на МС от 10.05.2011 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - халцедонови силицити - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Беленища", р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Решение № 286 на МС от 6.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити, от находище "Студена", участък "Магстрой", разположено в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 288 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Дебелт" в землището на с. Дебелт, община Средец, област Бургас, н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Решение № 289 на МС от 9.04.2004 г. за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - бентонитови глини - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Гола могила", разположе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Решение № 290 на МС от 18.05.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Старите колиби", разположено в землището на с. Мулдава,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Решение № 291 на МС от 9.04.2004 г. за продължаване сроковете на разрешения за търсене и проучване на нефт и газ в блок 1-1 "Плевен" и блок 1-2 "Новачене", област Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Решение № 293 на МС от 9.05.2008 г. за административно-териториална промяна в община Крумовград, област Кърджали - отделяне на части от населено място и обособяването им в ново населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Решение № 293 на МС от 18.05.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+200 до км 350+000 - реконструкция на техническа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Решение № 293 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 294 на МС oт 21.04.2005 г. за приемане на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Решение № 296 на МС от 19.07.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 296 на МС от 2.05.2001 г. за обявяване на разходите за производство на бюлетините, с които партиите, коалициите и независимите кандидати участват в изборите за народни представители за XXXIX Народно събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 297 на МС от 3.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Решение № 299 на МС от 29.05.2000 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - нефтошисти, чрез добив от находище "Красава", с. Красава, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 299 на МС от 12.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Лучище", община Благоевград, област Благоевград, на "Агромах"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Решение № 300 на МС от 29.05.2000 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства - огнеупорни и керамични глини, чрез добив в част от находище "Жабляно - участък южен", с. Жабляно, област Перник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 301 на МС от 25.07.1994 г. за даване на съгласие с оглед регистрацията и пререгистрацията на сдружения и фондации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 301 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Национална програма за статистическите изследвания през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 302 на МС от 12.05.2010 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В1 - Голица", разположен на територията на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Решение № 302 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 303 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска Асоциация Диабет" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 304 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на актуализирана Секторна пощенска политика на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 304 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Отчет за дейността на управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 304 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 305 на МС от 21.05.2002 г. за утвърждаване на актуализиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 305 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на план за управление на Природен парк "Витоша"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение № 305 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 306 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 307 на МС от 27.04.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, част от находище "Цареви ливади - изток", разположена в землищата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 307 на МС от 8.05.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на слепите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Решение № 308 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на предложение на Държавната комисия по далекосъобщения за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване с местно покритие за регион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Вили "Чайка", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 308 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 309 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Банкя" - район "Банкя", Столична община, област София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 309 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Аркутино", общини Созопол и Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 309 на МС от 10.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Решение № 310 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - варовици, чрез добив от находище "Царевец", област Враца, на "Хемус - М" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Решение № 310 на МС от 8.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Фиш-фиш", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 311 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - варовици, чрез добив от находище "Искър", област Враца, на "Хемус - М" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 311 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на отчета на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 312 на МС от 9.05.2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Хисаря", община Хисаря, област Пловдив, разкрита чрез водоизточник каптаж "Банчето"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 312 на МС от 26.04.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Асара", община Кирково, област Кърджали, на "Маказа" - ООД, с.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 313 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранити, чрез добив от находище "Хлябово", община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 313 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 313 на МС от 26.04.2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Бързия", с. Бързия, община Берковица, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-10

 Решение № 313 на МС от 28.04.2006 г. за отказване признаването на Съюза на синдикатите в обединение "Промяна" за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Решение № 314 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - мрамори, чрез добив от находище "Мрамор" - с. Мрамор, община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 314 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен II", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 315 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Гранитово", община Елхово, област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 315 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен III", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 315 на МС от 18.05.2010 г. за даване на разрешение за сключване на допълнително споразумение към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Ели дере", община Септември,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Решение № 316 на МС от 30.06.1998 г. за предоставяне на концесия върху минерални води от малмоваланжския хоризонт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 316 на МС от 11.05.1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - гранитоиди, чрез добив от находище "Каменна река", община Тополовград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 316 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 316 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Люляците", с. Балша, Столична община, област София,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Решение № 317 на МС от 9.05.2001 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен V", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 318 на МС от 31.05.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - мрамори, по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище "Лилково" в землището на с. Лилк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 319 на МС от 18.09.1991 г. за преоформяне в държавен дълг на трудносъбираемите задължения на държавни фирми към банките към 31.12.1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 320 на МС от 29.04.2005 г. за обявяване на 11 юни за професионален празник на икономистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 320 на МС от 3.05.2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Решение № 321 на МС от 2.07.1998 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд и на отчета за приходите и разходите на фонда за 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 321 на МС от 11.05.2018 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-7 Търнак", разположена на територията на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 322 на МС от 11.05.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище "Капу баир", ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Решение № 323 на МС от 8.05.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - баластра, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Узунпара", общини Ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Решение № 324 на МС от 26.04.2004 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-30

 Решение № 324 на МС от 15.06.2017 г. за обявяване на 19 юни за професионален празник на финансовия инспектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Решение № 325 на МС от 2.05.2006 г. за удължаване срока на разрешенията за търсене и проучване на нефт и газ в Блок 1-1 "Плевен" и в Блок 1-2 "Новачене", област Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Решение № 327 на МС от 21.05.2018 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Решение № 328 на МС от 11.05.2007 г. за еднократно обявяване на 15 август 2007 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията на община Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 330 на МС от 30.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработващата дейност - подземни богатства по чл. 2, т. 8 от Закона за подземните богатства, от находище "Хвостохра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 330 на МС от 27.04.2012 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на индустриални минерали - варовици - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 331 на МС от 14.05.2001 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 331 на МС от 30.04.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "Долна баня", гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 331 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Блягорница", община Твърдица, област Сливен, на "Динас" - АД, Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 332 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо", с. Върбешница, община Мездра, област Враца, н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 332 на МС от 12.05.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - вулканити (базалтоиди и трахитови туфи), от находище "Крушака", с. Маринка, об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Решение № 332 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дуандере", община Чирпан, област Стара Загора, на "ПИ ЕС АЙ" - АД, Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 333 на МС от 15.08.1994 г. за образуване на Полувисш институт по мениджмънт, търговия и маркетинг с датско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 333 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Хитрино", с. Сливак, област Шумен, на "Автомагистрали - Черно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 333 на МС от 27.04.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Долно Белотинци", с. Долно Белотинци, община Монтана, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Решение № 334 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Върли бряг", област Бургас, на "Автомагистрали - Черно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 335 на МС от 14.05.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Каровча", област Варна, на "Автомагистрали - Черно море" - АД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 20)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1967 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА