Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Решение № 178 на МС от 2.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Василико", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 179 на МС от 2.03.2021 г. за определяне на концесионер на част от морски плаж "Добруджа - юг", община Шабла, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Решение № 180 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол - Харманите", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 182 на МС от 28.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Бозалъка" в землищата на с. Багрянка и с. Прогрес, общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Решение № 183 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 183 на МС от 28.03.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък, от находище "Здравец", община Аврен, област Варна, на "Фининвестмънт" - ЕООД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Решение № 184 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Созопол-централен", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 184 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 184 на МС от 5.04.2006 г. за обявяване на 7 април за професионален празник на работещите в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Решение № 185 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-север", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 185 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 185 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 4 Кубрат"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 186 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 186 на МС от 24.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Равнище", с. Върбешница, община Мездра, област В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 186 от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 2 Силистра"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево - Международен детски лагер", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 187 на МС от 26.03.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Илия", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 187 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 187 от 9.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайсошисти, от находище "Янкова чешма", участъци "Янкова чешма-север" и "Янко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Решение № 187 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "СБА", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 188 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-юг", община Балчик, Област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 188 на МС от 14.03.2005 г. за неопределяне на спечелил неприсъствения конкурс участник за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 188 на МС от 20.03.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Иканталъка 2", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 189 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Село Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 189 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Крепост", участък "Запад", община Димитровград, област Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 189 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 3 Цар Калоян"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 190 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Несебър-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 190 на МС от 9.03.2012 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 5 Бяла"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Решение № 190 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Козлука", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 191 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 191 на МС от 22.03.2004 г. за приемане на Отчета за дейността на Националния статистически институт през 2003 г., на Отчета за изпълнението на Националната програма за статистически изследвания през 2003 г. и на Национална програма за статистиче
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Решение № 191 на МС от 20.03.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Созопол-Буджака", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Решение № 192 на МС от 17.02.1997 г. за пълноправно членство на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 192 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Батовски", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 192 на МС от 11.04.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за част от минералната вода от находище "Невестино - Топилата" с общ годишен експлоатационен ресурс до 21 600 куб. м, разкрита чрез сондаж № 2 хг, с. Невестино, община Неве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 193 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 194 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 194 на МС от 14.03.2012 г. за предоставяне на статут на държавен културен институт с национално значение на Държавния музикален и балетен център - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение № 195 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Моби Дик", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 195 на МС от 4.04.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Белинда", участък "Изток", община Момчилград, област Кърджали, на "Еврострой - 2004" - ООД, гр. Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Решение № 195 на МС от 24.03.2016 г. за приемане на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 196 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 196 на МС от 21.03.2005 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В-Голица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Решение № 196 на МС от 27.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции, от находище "Кривня", с. Кривня, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 197 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Балчик - Двореца", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 197 на МС от 27.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Владимирово", с. Владимирово, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 197 на МС от 4.04.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участъци "Северен" и "Южен", община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" - ООД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Решение № 197 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 198 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - Русалка", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 198 на МС от 21.03.2005 г. за установяване на безвизов режим за гражданите на Япония и притежатели на валидни обикновени паспорти, за срок 90 дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Решение № 198 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Градина - централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 199 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - Бисер", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 199 на МС от 14.04.2000 г. за административно-териториална промяна в община Братя Даскалови, област Стара Загора - възстановяване на заличено населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 199 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 200 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум-юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 200 на МС от 31.03.2003 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 316 на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 200 на МС от 9.04.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо" - участък "Втори", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Решение № 200 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 200 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 201 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 201 на МС от 31.03.2003 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 313 на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 201 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 201 на МС от 18.04.2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Решение № 201 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 201 на МС от 9.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Решение № 202 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум-север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 202 на МС от 24.03.2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение № 202 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 203 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-север", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 204 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 204 на МС от 22.03.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - Карадере", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 205 на МС от 6.04.1999 г. За предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-юг", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 205 на МС от 22.03.2004 г. за даване на съгласие за продължаване на концесионния договор за част от минералната вода от находище "Белово", община Белово, област Пазарджик, с правоприемника на концесионера "Бельово" - АД, Белово - "Агрима" - АД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 206 на МС от 22.03.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Караагач", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 206 на МС от 8.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломити и пясъчници, от находище "Целовижда" в землището на с. Опицвет, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Решение № 206 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 2", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 207 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахиандезити, от находище "Ябълково", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровгра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 207 на МС от 12.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-фелдшпатови пясъци, от находище "Билкета", с. Сл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 207 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 4", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 208 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долно Черковище", област Хасково, на "Артескос" - АД, Ди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 208 на МС от 22.03.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник, разкрита чрез сондаж № 9
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 208 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Кариерата", с. Полски извор, община Камено, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение № 209 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - латитоандезити, от находище "Чуките", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 209 на МС от 22.03.2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Стефан Караджово", с. Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, разкрита чрез водовземното съоръж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 209 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дъбака", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 211 на МС от 15.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Станянци", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 212 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 213 на МС от 4.04.2001 г. за приемане на Актуализирана национална програма за развитие на информационното общество в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 213 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Варна - Дълбоко море", разположен в изключителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 213 на МС от 18.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи-север", разположено в землището на с. Горна Кремена,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 213 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 214 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 214 на МС от 15.03.2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Камчия - Север 3", морски плаж "Камчия - Север 4" и морски плаж "Камчия - Север 5", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Решение № 215 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 9.04.2001 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 217 на МС от 16.04.2010 г. за обявяване на 18.04.2010 г. за Ден на национален траур по повод трагичната смърт на Президента на Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация край руския град Смоленск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-20

 Решение № 217 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Пладнището", разположено в землището на гр. Искър,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 22)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 2144 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА