Министерски съвет

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Решение № 192 на МС от 17.02.1997 г. за пълноправно членство на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 192 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Батовски", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 192 на МС от 11.04.2000 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за част от минералната вода от находище "Невестино - Топилата" с общ годишен експлоатационен ресурс до 21 600 куб. м, разкрита чрез сондаж № 2 хг, с. Невестино, община Неве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 193 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор - централен", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 194 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Обзор-юг", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 194 на МС от 14.03.2012 г. за предоставяне на статут на държавен културен институт с национално значение на Държавния музикален и балетен център - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение № 195 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Моби Дик", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 195 на МС от 4.04.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Белинда", участък "Изток", община Момчилград, област Кърджали, на "Еврострой - 2004" - ООД, гр. Кърджали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Решение № 195 на МС от 24.03.2016 г. за приемане на План за управление на Национален парк "Централен Балкан"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-01

 Решение № 196 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Робинзон", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 196 на МС от 21.03.2005 г. за продължаване срока на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "В-Голица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Решение № 196 на МС от 27.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кремъчни конкреции, от находище "Кривня", с. Кривня, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 197 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Балчик - Двореца", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 197 на МС от 27.03.2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Владимирово", с. Владимирово, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 197 на МС от 4.04.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци, от находище "Чаирите", участъци "Северен" и "Южен", община Аврен, област Варна, на "Лонгоз 04" - ООД, Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Решение № 197 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 198 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - Русалка", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 198 на МС от 21.03.2005 г. за установяване на безвизов режим за гражданите на Япония и притежатели на валидни обикновени паспорти, за срок 90 дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Решение № 198 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Градина - централен" - част 2, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 199 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум - Бисер", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 199 на МС от 14.04.2000 г. за административно-териториална промяна в община Братя Даскалови, област Стара Загора - възстановяване на заличено населено място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 199 на МС от 24.03.2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 200 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум-юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 200 на МС от 31.03.2003 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен IV", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 316 на Министерс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 200 на МС от 9.04.2010 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Дионисо" - участък "Втори", разположено в землище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Решение № 200 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 200 на МС от 24.03.2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Панорама - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Решение № 201 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум централен", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 201 на МС от 31.03.2003 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - централен I", община Бяла, област Варна, и за изменение на Решение № 313 на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 201 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Решение № 201 на МС от 18.04.2017 г. за продължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Решение № 201 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 202 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кабакум-север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 202 на МС от 24.03.2016 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Решение № 202 на МС от 2.04.2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-10

 Решение № 203 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-север", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 204 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 204 на МС от 22.03.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла - Карадере", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 205 на МС от 6.04.1999 г. За предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-юг", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 205 на МС от 22.03.2004 г. за даване на съгласие за продължаване на концесионния договор за част от минералната вода от находище "Белово", община Белово, област Пазарджик, с правоприемника на концесионера "Бельово" - АД, Белово - "Агрима" - АД,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 206 на МС от 22.03.2004 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Лозенец - Караагач", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 206 на МС от 8.01.2008 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, доломити и пясъчници, от находище "Целовижда" в землището на с. Опицвет, общ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Решение № 206 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 2", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 207 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахиандезити, от находище "Ябълково", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровгра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 207 на МС от 12.04.2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-фелдшпатови пясъци, от находище "Билкета", с. Сл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 207 на МС от 30.03.2009 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Фабриката 4", разположено в землището на с. Кобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Решение № 208 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Долно Черковище", област Хасково, на "Артескос" - АД, Ди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 208 на МС от 22.03.2004 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник, разкрита чрез сондаж № 9
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 208 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Кариерата", с. Полски извор, община Камено, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-23

 Решение № 209 на МС от 4.04.2001 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - латитоандезити, от находище "Чуките", област Хасково, на "Артескос" - АД, Димитровград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 209 на МС от 22.03.2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "Стефан Караджово", с. Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, разкрита чрез водовземното съоръж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 209 на МС от 15.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Дъбака", община Ивайловград, област Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 211 на МС от 15.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Станянци", Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 213 на МС от 4.04.2001 г. за приемане на Актуализирана национална програма за развитие на информационното общество в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 213 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Варна - Дълбоко море", разположен в изключителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 213 на МС от 18.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали, от находище "Енджи-север", разположено в землището на с. Горна Кремена,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 214 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Бургас - Дълбоко море", разположен в изключителнат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 215 на МС от 15.04.2002 г. за откриване на процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Емине", разположен в изключителната икономическа з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 9.04.2001 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Ораново", община Симитли, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 217 на МС от 16.04.2010 г. за обявяване на 18.04.2010 г. за Ден на национален траур по повод трагичната смърт на Президента на Република Полша Лех Качински, неговата съпруга и полската делегация край руския град Смоленск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-20

 Решение № 217 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "Пладнището", разположено в землището на гр. Искър,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 218 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Пирин", община Симитли, област Благоевград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 218 на МС от 29.03.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Антената" в землищата на кв. Враждебна, кв. Бенк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Решение № 218 на МС от 21.04.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Кошарите", участък "Запад", разположено в землищ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 219 на МС от 17.04.2002 г. за предоставяне на концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства - въглища, във връзка с техния добив от находище "Лев", община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 219 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Решение № 220 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Крайморие", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 220 на МС от 26.03.2004 г. за еднократно обявяване на официален празник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-30

 Решение № 220 на МС от 19.04.2019 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Покрован", разположено в землището на с. Покрован,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение № 221 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската търговско- промишлена палата за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българския съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 222 на МС от 6.04.2009 г. за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Добрич", разположен на територията на област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Решение № 222 на МС от 21.04.2017 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския съвет от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - под
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Решение № 222 на МС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 223 на МС от 10.06.1992 г. за определяне на контингента за обслужване в клиничната база "Лозенец" при Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 223 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево - Попски", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 223 на МС от 10.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергели, от находище "Мездренски връх", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мездра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 223 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 223 на МС от 23.03.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Решение № 223 на МС от 24.04.2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Решение № 223 на MС от 12.04.2018 г. за признаване на Сдружение "Съюз на инвалидите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 224 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Царево-централен", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 224 на МС от 10.04.2003 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - глинести мергели, от находище "Черешата", област Враца, на "Стройкерамика" - АД, Мезд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 224 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Съюза на работодателите в България за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бутамята", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 225 на МС от 19.04.2002 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 225 на МС от 10.04.2003 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Рударци", с. Рударци, община Перник, област Перник - изключителна държавна собственост, без определяне на спечелил конк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 225 на МС от 26.03.2004 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-09

 Решение № 225 на MС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Правда", разположено в землището на с. Правда, община Д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 226 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Силистар", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 226 на МС от 10.04.2003 г. за отказ за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Корията", област София, на "Кариерни материали" - АД, София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 226 на MС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Касибо", разположено в землището на с. Костелево, общин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 227 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Романтика", курортен комплекс "Камчия", община Аврен, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 227 на МС от 10.04.2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "Беденски бани" - с. Беден, община Девин, област Смолян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 227 на МС от от 26.03.2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "Куртово Конаре", община Стамболийски и община Кричим, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-03

 Решение № 227 на МС от 12.04.2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и учас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Решение № 228 на МС от 15.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бяла-централен I", община Бяла, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 20)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1967 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА