Наредба № 114 от 25.10.2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на b-агонисти при животни, отглеждани във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19
ДВ, бр. 90 от 7.11.2006 г., ДВ, бр. 37 от 19.5.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.