Закон за Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14
ДВ, бр. 10 от 28.1.2005 г., ДВ, бр. 39 от 10.5.2005 г., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2009 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г., ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г., ДВ, бр. 51 от 5.7.2016 г., ДВ, бр. 59 от 29.7.2016 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 20 от 6.3.2018 г., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г., ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., ДВ, бр. 13 от 14.2.2020 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г., ДВ, бр. 25 от 29.3.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 13 от 13.2.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.