Закон за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-28
ДВ, бр. 83 от 19.09.2003 г., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 46 от 3.6.2005 г., ДВ, бр. 76 от 20.9.2005 г., ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., ДВ, бр. 41 от 2.6.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г., ДВ, бр. 38 от 21.5.2010 г., ДВ, бр. 59 от 31.7.2010 г., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., ДВ, бр. 45 от 14.6.2011 г., ДВ, бр. 60 от 5.8.2011 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г., ДВ, бр. 47 от 6.6.2014 г., ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., ДВ, бр. 101 от 19.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 18 от 27.2.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г., ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., ДВ, бр. 13 от 12.2.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 54 от 16.6.2020 г., ДВ, бр. 71 от 11.8.2020 г., ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г., ДВ, бр. 103 от 4.12.2020 г., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., ДВ, бр. 11 от 9.2.2021 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г., ДВ, бр. 32 от 26.4.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.