Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02
ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 34 от 8.5.2009 г., ДВ, бр. 38 от 22.5.2009 г., ДВ, бр. 40 от 29.5.2009 г., ДВ, бр. 9 от 2.2.2010 г., ДВ, бр. 67 от 30.8.2011 г., ДВ, бр. 49 от 29.6.2012 г., ДВ, бр. 48 от 10.6.2014 г., ДВ, бр. 30 от 24.4.2015 г., ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г., ДВ, бр. 44 от 10.6.2016 г., ДВ, бр. 89 от 7.11.2017 г., ДВ, бр. 95 от 16.11.2018 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 47 от 14.6.2019 г., ДВ, бр. 19 от 6.3.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г., ДВ, бр. 73 от 3.9.2021 г., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г., ДВ, бр. 26 от 1.4.2022 г., ДВ, бр. 49 от 30.6.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.