Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12
ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 36 от 4.4.2008 г., ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., ДВ, бр. 6 от 23.1.2009 г., ДВ, бр. 24 от 31.3.2009 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2009 г., ДВ, бр. 95 от 2.12.2009 г., ДВ, бр. 55 от 20.7.2010 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., ДВ, бр. 19 от 8.3.2011 г., ДВ, бр. 35 от 3.5.2011 г., ДВ, бр. 82 от 21.10.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 29 от 10.4.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2014 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., ДВ, бр. 30 от 24.4.2015 г., ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., ДВ, бр. 45 от 14.6.2016 г., ДВ, бр. 58 от 26.7.2016 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 9 от 26.1.2017 г., ДВ, бр. 58 от 18.7.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 62 от 27.7.2018 г., ДВ, бр. 65 от 7.8.2018 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., ДВ, бр. 7 от 22.1.2019 г., ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г., ДВ, бр. 33 от 19.4.2019 г., ДВ, бр. 96 от 6.12.2019 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2020 г., ДВ, бр. 18 от 28.2.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 65 от 21.7.2020 г., ДВ, бр. 84 от 29.9.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 77 от 16.9.2021 г., ДВ, бр. 12 от 11.2.2022 г., ДВ, бр. 42 от 7.6.2022 г., ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 54 от 23.6.2023 г., ДВ, бр. 66 от 1.8.2023 г., ДВ, бр. 82 от 29.9.2023 г., ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г., ДВ, бр. 96 от 17.11.2023 г., ДВ, бр. 102 от 8.12.2023 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., ДВ, бр. 11 от 6.2.2024 г., ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.