Закон за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28
ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г., ДВ, бр. 103 от 25.11.2003 г., ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., ДВ, бр. 11 от 1.2.2005 г., ДВ, бр. 63 от 2.8.2005 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г., ДВ, бр. 11 от 2.02.2007 г., ДВ, бр. 29 от 6.04.2007 г., ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., ДВ, бр. 63 от 3.08.2007 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г., ДВ, бр. 13 от 8.2.2008 г., ДВ, бр. 26 от 7.3.2008 г., ДВ, бр. 28 от 14.3.2008 г., ДВ, бр. 69 от 5.8.2008 г., ДВ, бр. 12 от 13.2.2009 г., ДВ, бр. 32 от 28.4.2009 г., ДВ, бр. 36 от 15.5.2009 г., ДВ, бр. 74 от 15.9.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г., ДВ, бр. 73 от 17.9.2010 г., ДВ, бр. 9 от 28.1.2011 г., ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г., ДВ, бр. 21 от 13.3.2012 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г., ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г., ДВ, бр. 23 от 8.3.2013 г., ДВ, бр. 52 от 14.6.2013 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г., ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г., ДВ, бр. 53 от 27.6.2014 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2015 г., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г., ДВ, бр. 33 от 26.4.2016 г., ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г., ДВ, бр. 14 от 13.2.2018 г., ДВ, бр. 24 от 16.3.2018 г., ДВ, бр. 56 от 6.7.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 1 от 3.1.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г., ДВ, бр. 34 от 23.4.2019 г., ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., ДВ, бр. 17 от 25.2.2020 г., ДВ, бр. 28 от 24.3.2020 г., ДВ, бр. 44 от 13.5.2020 г., ДВ, бр. 60 от 7.7.2020 г., ДВ, бр. 89 от 16.10.2020 г., ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г., ДВ, бр. 22 от 18.3.2022 г., ДВ, бр. 8 от 25.1.2023 г., ДВ, бр. 67 от 4.8.2023 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.