Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18
ДВ, бр. 61 от 27.07.2007 г., ДВ, бр. 78 от 28.09.2007 г., ДВ, бр. 80 от 5.10.2007 г., ДВ, бр. 100 от 30.11.2007 г., ДВ, бр. 101 от 4.12.2007 г., ДВ, бр. 104 от 11.12.2007 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2008 г., ДВ, бр. 14 от 12.2.2008 г., ДВ, бр. 17 от 19.2.2008 г., ДВ, бр. 24 от 4.3.2008 г., ДВ, бр. 32 от 25.3.2008 г., ДВ, бр. 33 от 28.3.2008 г., ДВ, бр. 34 от 1.4.2008 г., ДВ, бр. 37 от 8.4.2008 г., ДВ, бр. 40 от 18.4.2008 г., ДВ, бр. 43 от 29.4.2008 г., ДВ, бр. 45 от 13.5.2008 г., ДВ, бр. 46 от 16.5.2008 г., ДВ, бр. 48 от 23.5.2008 г., ДВ, бр. 52 от 6.6.2008 г., ДВ, бр. 53 от 10.6.2008 г., ДВ, бр. 54 от 13.6.2008 г., ДВ, бр. 55 от 17.6.2008 г., ДВ, бр. 57 от 24.6.2008 г., ДВ, бр. 58 от 27.6.2008 г., ДВ, бр. 61 от 8.7.2008 г., ДВ, бр. 64 от 18.7.2008 г., ДВ, бр. 67 от 29.7.2008 г., ДВ, бр. 68 от 1.8.2008 г., ДВ, бр. 71 от 12.8.2008 г., ДВ, бр. 72 от 15.8.2008 г., ДВ, бр. 74 от 22.8.2008 г., ДВ, бр. 77 от 2.9.2008 г., ДВ, бр. 78 от 5.9.2008 г., ДВ, бр. 79 от 9.9.2008 г., ДВ, бр. 80 от 12.9.2008 г., ДВ, бр. 83 от 23.9.2008 г., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г., ДВ, бр. 87 от 7.10.2008 г., ДВ, бр. 91 от 21.10.2008 г., ДВ, бр. 95 от 4.11.2008 г., ДВ, бр. 101 от 25.11.2008 г., ДВ, бр. 105 от 9.12.2008 г., ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г., ДВ, бр. 2 от 9.1.2009 г., ДВ, бр. 3 от 13.1.2009 г., ДВ, бр. 5 от 20.1.2009 г., ДВ, бр. 11 от 10.2.2009 г., ДВ, бр. 16 от 27.2.2009 г., ДВ, бр. 18 от 10.3.2009 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.