Закон за радиото и телевизията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28
ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г., ДВ, бр. 99 от 9.11.2004 г., ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г., ДВ, бр. 10 от 30.01.2007 г., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., ДВ, бр. 53 от 30.06.2007 г., ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., ДВ, бр. 110 от 30.12.2008 г., ДВ, бр. 14 от 20.2.2009 г., ДВ, бр. 37 от 19.5.2009 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2009 г., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., ДВ, бр. 12 от 12.2.2010 г., ДВ, бр. 47 от 22.6.2010 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2010 г., ДВ, бр. 99 от 17.12.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 28 от 5.4.2011 г., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г., ДВ, бр. 38 от 18.5.2012 г., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., ДВ, бр. 19 от 5.3.2014 г., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г., ДВ, бр. 46 от 17.6.2016 г., ДВ, бр. 61 от 5.8.2016 г., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., ДВ, бр. 8 от 24.1.2017 г., ДВ, бр. 63 от 4.8.2017 г., ДВ, бр. 75 от 15.9.2017 г., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., ДВ, бр. 7 от 19.1.2018 г., ДВ, бр. 27 от 27.3.2018 г., ДВ, бр. 44 от 29.5.2018 г., ДВ, бр. 77 от 18.9.2018 г., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., ДВ, бр. 68 от 31.7.2020 г., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 8 от 28.1.2022 г., ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.