Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1248 (стр. 13 от 13)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 следваща> последна>>
 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заем от Задграничния фонд за икономическо сътрудничество за разширение на пристанище Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за предоставяне на заем от Японската банка за международно сътрудничество за проект "Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Споразумение между Република България и Европейската общност за установяване на определени условия за превоз на стоки по шосе и за насърчаване на комбинирания транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Споразумение между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Железопътна инфраструктура" за потвърждаване и за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Стандарт за работа със защитни покрития на специализираните баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на двойна бордова обшивка на товарните помещения на бълкерите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Стандарти и критерии за бордовите конструкции на еднокорпусни кораби за сухи насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Стандарти на собствениците. Преглед и поддръжка на люковите закрития на кораби за насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Тарифа за инфраструктурните такси, събирани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "Пътна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Технически разпоредби относно средствата за достъп за проверки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "Европейски флот за въздушен транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Указ № 101 за ратифициране Европейското съглашение за международни магистрални железопътни линии (СМЖЛ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 229 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от 44то Народно събрание на 28 октомври 2020 г., и мотивите към указа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Указ за търговското корабоплаване на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устав на железниците в Народна Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Морска администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Пътища" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта и съобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-04

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект "Дунав мост - транш II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - Транзитни пътища III")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "Транзитни пътища II")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - Проект Б)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-02

 Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Финансов договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" - ЕАД, за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на Летище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1201 до 1248 (стр. 13 от 13)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 следваща> последна>>

Общо: 1248 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА