Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 19)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № Н-16 от 19.11.2019 г. за условията и реда за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № Н-16 от 12.10.2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-17 от 15.10.2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-18 от 23.08.2016 г. за условията и реда за привличане за сътрудничество от служба "Военна информация" на български граждани или граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-18 от 5.12.2019 г. за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-18 от 20.10.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - киберсигурност и кибероперации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, както и за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № Н-2 от 8.02.2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-14

 Наредба № Н-2 от 3.05.2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-2 от 22.02.2023 г. за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № Н-21 от 9.09.2009 г. за условията и реда за охрана и/или контрол на охраната от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Наредба № Н-21 от 17.08.2011 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба № Н-22 от 9.09.2009 г. за условията и реда за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Наредба № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № Н-23 от 9.09.2009 г. за условията и реда за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Наредба № Н-23 от 12.08.2010 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № Н-29 от 12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-3 от 30.03.2004 г. за подбор на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № Н-3 от 8.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в Служба "Военно разузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № Н-3 от 12.03.2021 г. за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба № Н-30 от 23.11.2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № Н-4 от 11.03.2005 г. за военномедицинската експертиза на годността за военна служба в мирно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-23

 Наредба № Н-4 от 7.02.2006 г. за условията и реда за ползване на почивната и спортната база и осигуряване отдиха и възстановяването на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

 Наредба № Н-4 от 18.04.2024 г. за организацията и дейността на военните клубове, социалните кухни и домовете за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Наредба № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-6 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № Н-6 от 7.07.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № Н-6 от 20.04.2021 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Н-7 от 8.03.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "Военна ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № Н-8 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на Военномедицинска академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22

 Наредба № Н-8 от 20.05.2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Наредба № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 1 от 9.01.2023 г. за психологическо осигуряване в Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 4 от 8.07.1998 г. за управлението, стопанисването, отдаването под наем и разпореждането с жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от Ведомствения фонд на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 5 от 31.05.2024 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностни разписания, щатове и длъжностни характеристики за длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Наредба № 7 от 6.12.2000 г. за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на Военна полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № 9 от 29.06.2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-23

 Наредба № 9 от 23.07.2008 г. за условията и реда, при които се признават на територията на Република България свидетелствата за управление на моторни превозни средства и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзнически и чужди въоръже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 9 от 11.06.2009 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Наредба № 10 от 29.06.2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Наредба № 14 от 30.11.2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 14 от 1.12.2023 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати високи резултати в служебната дейност и за работа по програми/проекти с външно финансиране на военнослужещите и на цивилните служители в Министерств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Наредба № 19 от 6.07.2023 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 21 от 14.06.2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Наредба № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Наредба № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 25 от 24.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Наредба № 595 от 31.05.1994 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужеши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 1999 г. за военния отчет на техниката от националното стопанство (ДВ, бр. 75 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 19)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1859 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА