Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 18)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 297 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 297 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 299 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 301 на МС от 16.12.1996 г. за уреждане на правоотношенията по преминаването на дейността на управление "Военносъдебно" на Министерството на отбраната към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 301 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 301 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 303 на МС от 19.12.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 303 на МС от 29.09.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 305 на МС от 29.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 307 на МС от 26.09.2014 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Постановление № 308 на МС от 3.10.2022 г. за приемане на Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Постановление № 309 на МС от 14.12.2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Постановление № 312 на МС от 29.12.1996 г. за приемане на Наредба за държавни резерви и военновременни запаси (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 312 на МС от 18.11.2011 г. за компенсирани промени между елементите на кредитите по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Постановление № 312 на МС от 21.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 316 на МС от 20.11.2020 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 317 на МС от 6.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Постановление № 321 на МС от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 326 на МС от 12.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Постановление № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Постановление № 335 на МС от 8.12.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Постановление № 336 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 339 на МС от 20.12.2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Постановление № 342 на МС от 15.10.2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Постановление № 344 на МС от 30.12.1994 г. за приемане на Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 345 на МС от 18.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Постановление № 346 на МС от 21.12.2018 г. за отмяна на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Постановление № 348 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Постановление № 351 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 352 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 356 на МС от 3.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Постановление № 362 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., по бюджета на Минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 376 на МС от 18.12.2020 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 378 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 379 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 380 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 382 на МС от 4.12.2014 г. за одобряване промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Постановление № 408 от 7.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 416 от 8.12.2022 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 422 на МС от 14.12.2022 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 429 на МС от 15.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 430 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 430 на МС от 9.12.2021 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 456 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 460 на МС от 19.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Правилник за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Правилник за кадрова военна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Правилник за организацията, задачите и функциите на Boeннатa инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти за Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Правилник за основните задачи, устройството и дейността на Правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за нац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагане на Закона за военната полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Правилник за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Правилник за устройството и дейността на Военно - географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-30

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 18)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1797 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА