Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 19)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-19

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-04

 Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Правилник за устройството и дейността на Военно - географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-01

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Правилник за устройството и дейността на Комендантство - МО (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Правилник за устройството и дейността на Професионален сержантски колеж (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на Професионален старшински колеж (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж за нуждите на Военновъздушните сили към Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния сержантски колеж към Националния военен университет "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на Професионалния старшински колеж към Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Правилник за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Правилник за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Правилник за устройството и дейността на Централнo военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Правилник за устройството и дейността на Централнoто военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Правилник за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-07

 Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Правилник за устройството и дейността на Централното военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Прекратяване действието на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Програма за сътрудничество за периода 2002 - 2004 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта за 2005, 2006 и 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно горив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно горив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Протокол за обучение на военнослужещи и цивилни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния (Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 13.07.2017 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Протокол за предоставяне на пристанищни услуги за българските военноморски сили между Министерството на отбраната на Република България и Агенцията на НАТО по поддръжка и снабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Протокол за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Социалистическа република Виетнам, подписан в Ханой на 1 октомври 1979 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Протокол за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Кралство Камбоджа в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Протокол за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Кралство Швеция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Албания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Хърватия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Протокол към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Протокол между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Румъния за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на собствени гр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Генералния щаб на Република Турция за сътрудничество по военна история и стратегия, военните музеи и публикациите в тези области
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на Националната отбрана на Португалската република за сътрудничество в областта на военната география
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния за сътрудничество между военноморските сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия за сътрудничество в областта на осигуряването с географски материали и информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия относно мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Протокол между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Сърбия и Черна гора относно Мерки за укрепване на доверието и сигурността, допълващи Виенския документ от 1999 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Протокол относно забраняване употребата през война на задушливи, отровни или други подобни газове и на бактериологически средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 3, в сила от 1.01.2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Решение № КАС-391 от 30.11.2005 г. за одобряване на списъка на работните места и длъжности за изпълнение на мирновременна алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № 3 на ДС и МС на НРБ от 27.01.1989 г. за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 15 на МС от 12.01.2017 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Решение № 35 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2015 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 95 на МС от 22.03.1993 г. за обявяване професионален празник на служителите от Гражданската отбрана на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 102 на МС от 25.02.2014 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2013 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Решение № 192 на МС от 17.02.1997 г. за пълноправно членство на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 464 на МС от 18.07.2008 г. за признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Решение № 539 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на изследователските висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Решение № 16066 от 28.12.2009 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-20

 Решение № 16705 от 13.12.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Решение № 17460 от 19.12.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Решение за даване на разрешение за продължаване участието на Република България в многонационалните Сили за стабилизиране (SFOR) в Босна и Херцеговина по мандат на Съвета за сигурност на ООН и под командването на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС във връзка с изпълнението на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване на въоръжени сили на НАТО и личен състав на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за изпращането на формирование от Българската армия за участие в учението на НАТО "Свързани морета - 2000"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваване на военен контингент на Кралските военновъздушни сили на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на територията на Република България за участие в учението "Самотна котка 2002" ("Lone cat
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваване на подразделение от Специалните сили на Въоръжените сили на Съединените американски щати в състав 15 военнослужещи със специално оборудване, боеприпаси и въоръжение на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваване на румънски военни кораби във вътрешните морски води на Република България за участие в учението на Военноморските сили на Република България в духа на инициативата "Партньорство за мир" - "ЩОРМ 2000"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваване на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен кораб и военни въздухоплавателни средства на територията на Република България за участие в полевото учение "Седем звезди - 2001" на Многонационалните мирни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваване на чужди въоръжени сили, чуждестранен военен кораб и военни въздухоплавателни средства на територията на Република България за участие в учението "Седем звезди - 2000" на Многонационалните мирни сили в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за пребиваването на чуждестранни военни кораби, военни въздухоплавателни средства и военнослужещи на територията на Република България за участие в учението на НАТО по инициативата "Партньорство за мир" - "Кооператив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за провеждане на двустранни учебно- тренировъчни наблюдателни полети и тренировъчна сертификация през 2001 г. във връзка с подготовката на Република България за изпълнение на Договора за установяване на режима "Открит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за провеждане на двустранни учебно-тренировъчни наблюдателни полети през 1999 г. във връзка с подготовката на Република България за изпълнение на договора "Открито небе"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за провеждане на двустранни учебно-тренировъчни наблюдателни полети през 2000 г. във връзка с подготовката на Република България за изпълнение на Договора за установяване на режима "Открито небе", подписан на 24.03.19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за участие на български пехотен взвод, щабни офицери и инструктори в многонационалното сухопътно учение "Прометей'99", както и за транзитното преминаване на войсково подразделение на Румъния за участие в това учение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за участие на военен контингент от Българската армия в съвместно учение с подразделение от Турските въоръжени сили на територията на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за участие на военнослужещи от Българската армия в многонационалното учение по инициативата "Партньорство за мир" - "Кооператив бест ефърт'99"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на разрешение за участие на контингент от Въоръжените сили на Република България в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 19)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1853 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА