Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 19)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Постановление № 61 на МС от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 62 на МС от 21.04.2023 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Постановление № 64 на МС от 26.03.2004 г. за създаване на Организационен комитет за отбелязване присъединяването на Република България към Северноатлантическия съюз и за приемане на Национална програма за отбелязване присъединяването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 64 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 65 на МС от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 66 на МС от 3.05.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Постановление № 67 на МС от 22.04.1992 г. за финансиране участието на Република България в силите на ООН в Камбоджа и трудовоправното положение на военнослужещите от военния контингент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.1998 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи и военните служители и работници по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите, сержантите и гражданската администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 69 на МС от 20.03.2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Постановление № 69 на МС от 19.04.2005 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Постановление № 69 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 70 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 71 на МС от 19.04.2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 71 на МС от 7.04.2017 г. за приемане на Правилник за работата на Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 72 на МС от 30.04.1992 г. за закриване на Организацията за съдействие на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 72 на МС от 1.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 73 на МС от 22.03.2001 г. за приемане на Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно- мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 4.03.1997 г. за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Постановление № 74 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 12.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 76 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 76 на МС от 16.05.2023 г. за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Постановление № 77 на МС от 21.04.2008 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 78 на МС oт 6.04.2007 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 79 на МС от 7.04.2006 г. за налагане на оръжейно ембарго на Узбекистан и ограничения върху пътуванията спрямо определени лица в изпълнение на Обща позиция 2005/792/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 14 ноември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1999 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 84 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 85 на МС от 6.04.2009 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 87 на МС от 19.04.2006 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 88 на МС от 9.04.2001 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 89 на МС от 2.05.2012 г. за приемане на държавен военновременен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 90 на МС от 13.08.1990 г. за изпълнение от НР България на Резолюцията на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 7 август 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 1.06.1992 г. за финансиране участието на полицейски контингент наблюдатели от Република България и трудовоправното положение на неговия личен състав в силите на ООН в Камбоджа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 9.05.2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 92 на МС от 23.04.2007 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 92 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 93 на МС от 9.04.2001 г. за финансово осигуряване през 2001 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 95 на МС от 14.05.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 95 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 99 на МС от 17.03.1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Постановление № 99 на МС от 12.04.2001 г. за приемане на Стратегия за хармонизиране на използваните от Министерството на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 МНz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Постановление № 101 на МС от 28.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR CAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-07

 Постановление № 102 на МС от 6.05.1998 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 1160 (1998) на Съвета за сигурност на ООН от 31 март 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 104 на МС от 7.06.1994 г. за приключване ликвидацията на Организацията за съдействие на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 104 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 105 на МС от 27.05.2020 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Постановление № 107 на МС от 14.05.1998 г. за утвърждаване на вида и нормите за основния химически състав и енергийната стойност на денонощната дажба от хранително доволствие на военнослужещите на наборна военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 108 на МС от 14.05.1998 г. за статута на военнослужещите на кадрова военна служба от Министерството на отбраната на Република България, назначени временно в структурите на НАТО и в други международни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 111 на МС от 12.06.2017 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Постановление № 113 на МС от 2.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Постановление № 114 на МС от 16.05.2013 г. за приемане на Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Постановление № 116 на МС от 9.05.2001 г. за утвърждаване на вида и нормите за вещево доволствие на военнослужещите на наборна военна служба, както и на специално облекло, работно облекло, хартии за писане и печат, бланки и формуляри, вода, отоплителни ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 116 на МС от 15.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 117 на МС от 6.06.2002 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет за поемане на разходите, свързани с продължаване участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (И
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 121 на МС от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 123 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 124 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 124 на МС от 10.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 125 на МС от 3.06.1998 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 126 на МС от 4.06.1998 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на българо-американско хуманитарно военноинженерно учение "Крайъгълен камък'98" в духа на инициативата "Партньорство за мир" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 126 на МС от 11.07.2000 г. за изпълнение от Република България на резолюции на Съвета за сигурност на ООН № 864 (1993), 1127 (1997), 1173 (1998), 1237 (1999) и 1295 (2000) относно въвеждане и прилагане на санкции срещу Националния съюз за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 127 на МС от 15.05.2001 г. за поетапно намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 127 на МС от 31.08.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Постановление № 128 на МС от 22.05.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Постановление № 130 на МС от 16.06.2003 г. за одобряване на Тарифа за държавните такси, които се събират за регистриране на склад съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 130 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Постановление № 132 на МС от 6.06.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Постановление № 132 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 133 на МС от 10.06.1998 г. за приемане на нова структура на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 135 на МС от 13.06.1996 г. за разполагане и функциониране на зенитен полигон на българската армия в района на нос Шабла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Постановление № 135 на МС от 12.05.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 136 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 138 на МС от 2.07.2012 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 140 на МС от 13.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 141 на МС от 27.06.2003 г. за изпълнение на Резолюция 1483 (2003) на Съвета за сигурност на ООН от 22 май 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 4.06.2009 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Постановление № 145 на МС от 6.07.2012 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Постановление № 145 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 148 на МС от 27.06.1996 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на учението "Съвместна решимост '96" от програмата "Партньорство за мир" в района на гр. Белене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 149 на МС от 10.07.2003 г. за финансово осигуряване през 2003 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 150 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 13.06.2001 г. за преобразуване на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция "Държавен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 152 на МС от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 153 на МС от 12.06.2009 г. за определяне на състава и задачите на специализираните формирования на Министерството на вътрешните работи, включени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 154 на МС от 15.06.2009 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 157 на МС от 2.05.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-07

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 19)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1859 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА