Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 18)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 168 на МС от 28.08.1992 г. за приемане на Наредба за подготовка на наборници и запасни специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 170 на МС от 11.07.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 174 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 176 на МС от 10.07.2009 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 180 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 180 на МС от 22.08.2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Дог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Постановление № 183 на МС от 7.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2009 г. за приемане на Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" и Класификатор на длъжностите на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Постановление № 186 на МС от 4.07.2014 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Постановление № 187 на МС от 27.08.2013 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 188 на МС от 23.09.1991 г. за изпълнение от Република България на § 24, 25 и 27 от Резолюция № 687 на Съвета за сигурност на ООН от 3.04.1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 188 на МС от 1.08.2008 г. за приемане на Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Постановление № 189 на МС от 5.08.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 190 на МС от 14.08.1998 г. за приемане на структурата и функционалната характеристика на Войските на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 191 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 191 на МС от 24.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 193 на МС от 12.10.1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 193 на МС от 8.09.2010 г. за приемане на Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 193 на МС от 23.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 194 на МС от 26.09.2000 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 1306/2000/ на Съвета за сигурност на ООН от юли 2000 г., съдържаща и доразвиваща разпоредби на приетите досега резолюции № 1132/1997/, 1171/1998/ и 1299/2000/ за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 196 на МС от 9.05.1997 г. за приемане на устави на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 200 на МС от 4.11.1999 г. за приемане на План за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 200 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Постановление № 201 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 203 на МС от 26.10.1993 г. за закриване на Главно управление "Икономика на отбраната и държавен резерв" и създаване на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-14

 Постановление № 205 на МС от 15.07.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 205 на МС от 30.08.2012 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 209 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 210 на МС от 3.10.2005 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 211 на МС от 11.09.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 215 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 216 на МС от 3.11.1992 г. за определяне на размера на предоставените земеделски земи за нуждите на отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 216 на МС от 29.09.1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 217 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 222 на МС от 1.12.1999 г. за отменяне на Постановление № 80 на Министерския съвет от 1992 г. за състава и функциите на органите за отбранително-мобилизационна подготовка в министерствата, другите ведомства, държавната и общинската админист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 7.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 5.10.2010 г. за приемане на Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Постановление № 230 на МС от 11.10.2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба "Военна информация" и Класификатор на длъжност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 230 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Постановление № 232 на МС от 6.11.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 233 на МС от 3.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 234 на МС от 21.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Постановление № 236 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 237 на МС от 3.08.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Постановление № 237 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 238 на МС от 4.08.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 241 на МС от 30.11.1992 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 787 на Съвета за сигурност на ООН от 16.11.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 22.10.2002 г. за финансово осигуряване през 2002 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 25.10.2002 г. за утвърждаване на норми за определяне на военновременните потребности на Българската армия от материални ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 27.10.2017 г. за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 246 на МС от 28.05.1997 г. за промени в числения състав на кадровите военнослужещи от системата на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 248 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 255 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 258 на МС от 12.11.2002 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 259 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Постановление № 260 на МС от 2.11.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 260 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет за 2012 г. за подготовка на терен за изграждане на Временен приемателен център в гр. Харманли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 261 на МС от 7.11.2003 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 264 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 264 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 265 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Постановление № 267 на МС от 16.11.2010 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Постановление № 268 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 269 на МС от 12.12.2005 г. за предоставяне на средства за структурни реформи по бюджета на Министерството на отбраната за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 271 на МС от 3.10.2006 г. за определяне на резерва на въоръжените сили на Република България, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 273 на МС от 24.06.1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от Република България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 19.12.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 274 на МС от 12.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Постановление № 277 на МС от 22.12.2000 г. за приемане на Правилник за кадрова военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 277 на МС от 12.12.2001 г. за изпълнение от Република България на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН от 28 септември 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 278 на МС от 12.12.2001 г. за отменяне на Постановление № 231 на МС от 1998 г. за изпълнение от Република България на Общата позиция на Съвета на Европейския съюз (98/374/CFSP) за забраната на нови инвестиции в Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 282 на МС от 28.12.1998 г. за приемане на структурата на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 282 на МС от 11.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Постановление № 283 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 285 на МС от 27.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 285 на МС от 4.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 286 на МС от 18.10.2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Постановление № 287 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Постановление № 289 на МС от 18.09.2014 г. за условията и реда за предоставяне на спешна военна помощ на правителството на Република Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-23

 Постановление № 291 на МС от 3.12.2009 г. за целево предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната за нуждите на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Постановление № 293 на МС от 14.12.2002 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за звание на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 293 на МС от 1.12.2008 г. за утвърждаване на военновременни задачи на юридически лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 295 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 296 на МС от 4.11.2004 г. за предоставяне на средства за структурни реформи по бюджета на Министерството на отбраната за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 296 на МС от 13.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 18)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1797 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА