Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 19)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 158 на МС от 24.07.2012 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Постановление № 162 на МС от 10.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 162 на МС от 29.06.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 163 на МС от 19.07.2005 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 164 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Постановление № 166 на МС от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 167 на МС от 11.07.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 167 на МС от 30.07.2012 г. за приемане на Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Постановление № 168 на МС от 28.08.1992 г. за приемане на Наредба за подготовка на наборници и запасни специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 170 на МС от 11.07.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 170 на МС от 29.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Постановление № 171 на МС от 29.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Постановление № 174 на МС от 10.08.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Постановление № 175 на МС от 10.07.2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 176 на МС от 10.07.2009 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 177 на МС от 4.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 180 на МС от 20.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Постановление № 180 на МС от 22.08.2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Дог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 183 на МС от 7.05.2021 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2009 г. за приемане на Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" и Класификатор на длъжностите на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Постановление № 186 на МС от 4.07.2014 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Постановление № 187 на МС от 27.08.2013 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 188 на МС от 23.09.1991 г. за изпълнение от Република България на § 24, 25 и 27 от Резолюция № 687 на Съвета за сигурност на ООН от 3.04.1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 188 на МС от 1.08.2008 г. за приемане на Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Постановление № 189 на МС от 5.08.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Постановление № 190 на МС от 14.08.1998 г. за приемане на структурата и функционалната характеристика на Войските на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 191 на МС от 7.09.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-14

 Постановление № 191 на МС от 24.08.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 193 на МС от 12.10.1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 193 на МС от 8.09.2010 г. за приемане на Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 193 на МС от 23.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 194 на МС от 26.09.2000 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 1306/2000/ на Съвета за сигурност на ООН от юли 2000 г., съдържаща и доразвиваща разпоредби на приетите досега резолюции № 1132/1997/, 1171/1998/ и 1299/2000/ за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 196 на МС от 9.05.1997 г. за приемане на устави на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 200 на МС от 4.11.1999 г. за приемане на План за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Постановление № 200 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Постановление № 200 на МС от 6.06.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Постановление № 201 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 203 на МС от 26.10.1993 г. за закриване на Главно управление "Икономика на отбраната и държавен резерв" и създаване на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 204 на МС от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-14

 Постановление № 205 на МС от 15.07.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 205 на МС от 30.08.2012 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 209 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 210 на МС от 3.10.2005 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 211 на МС от 11.09.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 215 на МС от 29.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г. за обезпечаване с компютърна и комуникационна техника и обзавеждане на Постоянната делегация на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 216 на МС от 3.11.1992 г. за определяне на размера на предоставените земеделски земи за нуждите на отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 216 на МС от 29.09.1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 217 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 221 на МС от 8.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 222 на МС от 1.12.1999 г. за отменяне на Постановление № 80 на Министерския съвет от 1992 г. за състава и функциите на органите за отбранително-мобилизационна подготовка в министерствата, другите ведомства, държавната и общинската админист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 7.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 9.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 226 на МС от 5.10.2010 г. за приемане на Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Постановление № 230 на МС от 11.10.2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба "Военна информация" и Класификатор на длъжност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 230 на МС от 13.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Постановление № 232 на МС от 6.11.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 233 на МС от 3.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 234 на МС от 21.10.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Постановление № 236 на МС от 27.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 237 на МС от 3.08.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на отбраната за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Постановление № 237 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 238 на МС от 4.08.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 241 на МС от 30.11.1992 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 787 на Съвета за сигурност на ООН от 16.11.1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 22.10.2002 г. за финансово осигуряване през 2002 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 25.10.2002 г. за утвърждаване на норми за определяне на военновременните потребности на Българската армия от материални ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 244 на МС от 27.10.2017 г. за приемане на Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 246 на МС от 28.05.1997 г. за промени в числения състав на кадровите военнослужещи от системата на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 248 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Постановление № 248 на МС от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Постановление № 255 на МС от 17.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Постановление № 258 на МС от 12.11.2002 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 259 на МС от 28.11.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Постановление № 260 на МС от 2.11.2009 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 260 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет за 2012 г. за подготовка на терен за изграждане на Временен приемателен център в гр. Харманли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 261 на МС от 7.11.2003 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 263 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 264 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 264 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 265 на МС от 30.12.1999 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Постановление № 267 на МС от 16.11.2010 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Постановление № 268 на МС от 29.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Постановление № 269 на МС от 12.12.2005 г. за предоставяне на средства за структурни реформи по бюджета на Министерството на отбраната за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 271 на МС от 3.10.2006 г. за определяне на резерва на въоръжените сили на Република България, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-13

 Постановление № 273 на МС от 24.06.1997 г. за финансиране участието на военни контингенти от Република България в операцията на многонационалните Сили за стабилизиране в Босна и Херцеговина и в операцията на международните сили за сигурност в Косово по ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 19.12.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 274 на МС от 12.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 19)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1852 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА