Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 17)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федерал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Закон за ратифициране на Третия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Закон за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. за утвърждаване на Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Заповед № ОХ-544 от 23.08.2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Изменение № 1 към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация (NCIO), представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIА) относно сътрудничест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-22

 Инструкция № И-1 от 5.05.2005 г. за реда за извършване на полицейска регистрация в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-15

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-10 от 9.09.2009 г. за организация на работата в служба "Военна полиция" по постъпили съобщения и сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № И-3 от 13.09.2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "Военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Инструкция № И-4 от 30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № И-4 от 5.09.2017 г. за обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните академии, ви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Инструкция № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Инструкция № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Инструкция № И-5 от 14.07.2009 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Инструкция № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-5 от 7.09.2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № И-5 от 9.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № И-6 от 24.06.2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите - граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-6 от 3.08.2010 г. за правната дейност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Инструкция № И-7 от 25.10.2017 г. за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-8 от 9.09.2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-9 от 9.09.2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Инструкция № Я-966 от 11.05.2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № 1 от 30.01.2012 г. по прилагане на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в областта на военното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Инструкция № 2 от 14.07.2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Инструкция № 7 от 22.10.2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба "Военна полиция" в структурите на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № 9 от 29.06.2001 г. за изготвяне на Регистър на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 10 от 29.06.2001 г. за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Инструкция № 11 от 29.06.2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Инструкция № 29-19 от 29.07.2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Инструкция № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 2212 от 12.11.2009 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Инструкция № 4969 от 20.08.2009 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Конвенция № 53 относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за забрана на военното или всяко друго враждебно използване на средства за въздействие върху природната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за мирно уреждане на международните спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за специалните мисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция по касетъчните боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Концепция за националната сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Корабен устав на военноморските сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Tra
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Меморандум за разбирателство между Министерствотo на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерствотo на отбраната на Италианската република, Министерствотo на отбраната на Република Лат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Мобилен КИС модул (DCM) F от 2-ри свързочен батальон на НАТО в Горна Малина, Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-16

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените американски щати относно реципрочни каталожни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция за сътрудничество в рамките на Атинския многонационален координационен център за морски транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Корея за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна логистична поддръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Естония и Министерството на отбраната на Република Финландия и правителството на Република Унгария и Министерството на национал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Меморандум за разбирателство между Военноморските сили на Съединените американски щати и Министерството на отбраната на Република България относно обмен на военен личен състав (Споразумение за ОВЛС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Меморандум за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция и Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Меморандум за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирланд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Министерството на отбраната на Република Австрия, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Финланд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно сътрудничество в областта на отбраната и въоръжените сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния относно защитата на стратегически обекти и на обекти от особена важност в близост до общата граница срещу терористични
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на Националната отбрана на Румъния относно провеждане на командно-щабното учение "Синия Дунав 2004"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за сътрудничество във военната област и отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия относно военно и отбранително сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия относно провеждането на учението "Бългериън Експрес 2002" и предоставянето на поддръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Ирак за сътрудничество в областта на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 17)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1663 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА