Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 19)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Френската република относно провеждане на учение на френски въоръжени сили на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Преходното правителство на Афганистан относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, бойни припаси и свързочно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Кралство Швеция относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Кралство Швеция, участващи в многонационалните сили за поддър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Литовската република относно условията и реда на транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени части на Литовската република, участващи в многонационалните сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и НАТО за участието на Република България в КФОР и на Споразумението между Република България и НАТО за финансовите условия за участие на Република България в КФОР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване на въоръжени сили на НАТО и личен състав на НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през въздушното пространство на Република България на въздухоплавателни средства на НАТО в рамките на операцията "Съю
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през територията на Република България в рамките на операцията "Джойнт Гардиън"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Унгария за прекратяване на Договора за дружба, сътрудничество и взаимна помощ между Народна република България и Унгарската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Украйна относно условията и реда за транзитно преминаване през територията на Република България на въоръжени сили на Украйна, участващи в Многонационалните сили за поддържане на мира (КФО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Споразумението на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението относно статута на мисиите и представителите на трети държави към Организацията на Северноатлантическия договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Закон за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и Министерството на отбраната на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното м
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федерал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Закон за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Закон за ратифициране на Третия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно участието на деца във въоръжен конфликт и на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детска проституция и детска по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Четвъртия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Шестия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Закон за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № ОХ-503 от 4.08.2008 г. за утвърждаване на Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Заповед № ОХ-544 от 23.08.2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Изменение № 1 на Споразумението за поддръжка между Министерството на отбраната на Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано от Съюзното съвместно командване на силите на НАТО в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Изменение № 1 към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Организацията на НАТО за комуникации и информация (NCIO), представлявана от Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIА) относно сътрудничест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Инструкция № I-1 от 24.04.2014 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавната комисия по хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Инструкция № I-121 от 29.07.1992 г. за реда на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството на селскостопанското развитие, земеползването и възстановяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-23

 Инструкция № И-1 от 5.05.2005 г. за реда за извършване на полицейска регистрация в служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Инструкция № И-1 от 14.06.2011 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия за контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Инструкция № И-1 от 7.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Инструкция № И-1 от 18.01.2018 г. за реда на издаване, водене на отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти на цивилните служители от Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-10 от 9.09.2009 г. за организация на работата в служба "Военна полиция" по постъпили съобщения и сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-2 от 19.02.2018 г. за организация на взаимодействието между служба "Военна полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-06

 Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-3 от 13.09.2006 г. за реда за действие на военнополицейските органи при задържане на лица в регионалните служби на служба "Военна полиция", за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № И-3 от 5.09.2023 г. за организацията, готовността и реда за действие на дежурните сили и средства от Българската армия, осъществяващи контрол над въздухоплаването при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Инструкция № И-4 от 30.08.2011 г. за подбора на военнослужещи и граждански лица за работа в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № И-4 от 5.09.2017 г. за обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението на курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните академии, ви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Инструкция № И-4 от 14.05.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Инструкция № И-4 от 04.07.2019 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-4 от 28.09.2020 г. за пропускателния режим в сградите на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Инструкция № И-4 от 4.11.2022 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застраш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Инструкция № И-5 от 14.07.2009 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно и кадрово развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Инструкция № И-5 от 25.05.2010 г. за условията, реда и процедурите за организиране на работата на административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Инструкция № И-5 от 7.09.2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Инструкция № И-5 от 9.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Инструкция № И-6 от 24.06.2003 г. за реда на издаване, отчитане, съхранение и унищожаване на служебни карти на служителите - граждански лица от административните структури на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Инструкция № И-6 от 3.08.2010 г. за правната дейност в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Инструкция № И-7 от 25.10.2017 г. за психологическо осигуряване на военнослужещите, цивилните служители и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи и цивилни служители в служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Инструкция № И-8 от 9.09.2009 г. за оперативно-издирвателната дейност на служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № И-9 от 9.09.2009 г. за реда за осъществяване на действията по извършване на полицейска регистрация в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № М-3 от 18 юли 2011 г. за взаимодействие между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Инструкция № Я-966 от 11.05.2010 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Инструкция № 1 от 30.01.2012 г. по прилагане на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в областта на военното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Инструкция № 2 от 14.07.2011 г. за определяне на реда за създаване, използване и закриване на информационните фондове и за контрола върху тях в служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Инструкция № 7 от 22.10.2010 г. за реда за упражняване на правомощията от органите на служба "Военна полиция" в структурите на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Инструкция № 9 от 29.06.2001 г. за изготвяне на Регистър на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 10 от 29.06.2001 г. за реда на изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Инструкция № 11 от 29.06.2001 г. за кадровата работа в Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-16

 Инструкция № 29-19 от 29.07.2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Технически операции"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Инструкция № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 2212 от 12.11.2009 г. за военната служба в Националната разузнавателна служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Инструкция № 4969 от 20.08.2009 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Класификатор на длъжностите в служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Конвенция № 53 относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за забрана на военното или всяко друго враждебно използване на средства за въздействие върху природната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за мирно уреждане на международните спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за специалните мисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция по касетъчните боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Концепция за националната сигурност на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Корабен устав на военноморските сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-10

 Международен договор (LOA) BU-B-UCA "Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система "Linux", версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Международен договор (LOA) BU-B-UCB, "Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Tra
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Меморандум за разбирателство между Министерствотo на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерствотo на отбраната на Италианската република, Министерствотo на отбраната на Република Лат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Меморандум за разбирателство между Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Канада, министъра на отбра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 19)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1850 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА