Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 16)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  следваща> последна>>
 Въпроси и отговори от практиката по прилагане на новите данъчни закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Отчитане на разчетите за ДДС при вътрешнообщностно придобиване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Отчитане на ваучерите за храна като социална придобивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Финансови инструменти - Новият МСФО 7 ­ Оповестяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Отчитане на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Въпроси и отговори от счетоводната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Счетоводно отразяване на постоянните и временни данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Отразяване на счетоводни грешки от невключени през минали години амортизируеми активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Финансови предизвикателства - Деривативи - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Отчитане на сделките за замяна на земя срещу предоставена от строителното предприятие застроена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Отписване на преоценъчен резерв, формиран от надоценка на неамортизируеми активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Финансови предизвикателства - Деривативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Капиталови инструменти ­ някои специфични особености на отчитането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Счетоводно и данъчно третиране на приходите и разходите, които не са отчетени по реда, определен в нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти с променлив доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Отчитане на разходите за интернет страници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Изготвяне на консолидирани финансови отчети - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Изготвяне на консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Изисквания към съдържанието на годишните доклади за дейността на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Финансови предизвикателства - Спекулативни облигации и привилегировани акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Международни стандарти за финансови отчети - Консолидация. Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Годишно счетоводно приключване - Промени в счетоводната информация от текущото отчитане, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Финансови предизвикателства - Емитенти и рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Разходи и приходи за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Кратък преглед на основните промени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Финансови предизвикателства - Емитенти на дълг на финансовите пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Изготвяне и представяне на годишния финансов отчетза 2006 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Отчитане на данъци, такси и други подобни плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Отчитане на договори за лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Независимият финансов одит ­ задължителен или желателен?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Министерският съвет прие Международните стандарти за финансови отчети в редакцията им от 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Две счетоводни сметки с разностранни функции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Новият МСС 8 ­ Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Съдържание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет от предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от малките и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Годишно счетоводно приключване на 2006 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Оценяване на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Последици от различията в размера на разходите и приходите, признати за данъчни цели, и разходите и приходите, признати във финансовите отчети на база МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отчитане на строителството по стопански начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Отчитане на сделки за замяна на право на строеж срещу застроена площ при инвеститора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Отчитане доходите на наети лица при прекратяване на трудовия стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Измамите във финансовите отчети и отговорността на одитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Международните стандарти за финансово отчитане - актуално състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Новите положения в МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Финансови предизвикателства ­ Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Специфични случаи на преобразуване чрез вливане - счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Счетоводство на земеделската кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Финансови предизвикателства. Финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Счетоводно отчитане на средствата за временно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Оповестяване на допълнителна информация в приложението към периодичните финансови отчети - според изискванията на Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Счетоводно третиране на дивидентите и тантиемите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Някои практически аспекти по прилагането на СС 4 - Отчитане на амортизациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Финансови предизвикателства - Финансови пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Финансови предизвикателства ­ Активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Счетоводно третиране на инвестиции в дъщерни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Промените в МСС 8 - Счетоводни политики, счетоводни оценки и грешки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Представяне на финансовите резултати в предприятията ­ юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Примерен сметкоплан за малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Официална счетоводна база за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за отчетния период, приключващ на 31.12.2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Промени в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Отчитането на приходите и разходите в предприятия ­ юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Свикване на Общо събрание на ООД. Решения и техните счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Въпроси и отговори по Националните счетоводни стандарти - 4/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Съдържание на приложението към финансовия отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишните финансови отчети за 2005 г. в предприятията от различните сектори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 8/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Провизиране и отписване на вземания на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Анализ на вземания и задължения ­ предпоставка за вярно и честно представяне в ГФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Отчитане на сделки между смесени предприятия и съдружници в тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Някои основни изисквания към годишните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Отчитане на дялове в смесени предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 7/2005
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Отчитане на неизползваните отпуски на персонала. Някои опростени примери в контекста на МСС 19 - Доходи на наети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иво Велев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 16)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА