Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1701 до 1800 (стр. 18 от 18)
<<първа <предишна  13  14  15  16  17 18 следваща> последна>>
 Коментар на промените в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 96 от 2004 г.) - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Годишно счетоводно приключване на предприятията от реалния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Показатели за финансово-счетоводен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи. Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Практическо приложение на МСС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Христов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Относно мястото на софтуерните продукти в счетоводната система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Отчитане на покупката на ДЦК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Малките и средните предприятия няма да прилагат Международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Матеев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Изготвяне на отчет за паричния поток по разликовия метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Счетоводно отчитане на концесионните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Ново издание на "Международните стандарти за финансови отчети 2004/2005 г." на Борда по Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Новият МСФО 2 - Плащания, базирани на акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети за 2004 година в предприятията - юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни финансови отчети в бюджетните предприятия за 2004 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Изготвяне на отчет за паричния поток по косвения метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2004 година в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Предстоящи изменения и допълнения на Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Годишно счетоводно приключване за 2004 година. Годишни финансови отчети за 2004 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 5/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Оценяване на приходите, по реда на МСС 18 "Приходи"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Междинни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Счетоводно отчитане на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Отчитане на разходите за дообработка, сортировка, разфасовка и пакетиране на материални запаси (без продукция)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Отчитане на бизнескомбинации според МСФО 3 ­ Бизнескомбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Гаранционно поддържане и последващо обслужване в търговията на едро и дребно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Данъчно и счетоводно третиране на нематериалните дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Оценка на стоково-материалните запаси при тяхното отписване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Как се осчетоводява преотстъпен данък за ДМА
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Колева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Облагане на бюджетните предприятия данък върху приходите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Признаване на приходи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Счетоводни и данъчни аспекти на привлечения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Счетоводни и данъчни аспекти на собствения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Някои нови правила за годишното счетоводно приключване за 2003 г. и за текущото отчитане през 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на “къси” продажби на ценни книжа - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Отчитане на резервите от преотстъпен данък върху печалбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Изисквания към съставителите на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Определяне на себестойността на готовата продукция по метода технологични процеси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Отписване на ДМА от амортизационния план на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 2/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Последващи разходи за дълготрайни материални активи ­ счетоводно и данъчно третиране - 1/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Признаване на приходи от правителствени дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Общи бележки относно финансовите отчети за 2003 г., съгласно международните стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Прилагане на метода на собствения капитал за отчитане на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Отчитане на “редовни” покупки и продажби на финансови активи по дата на търгуване и дата на уреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Изготвяне за първи път на данъчен амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети на бюджетните предприятия за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Промени в приблизителни счетоводни оценки в счетоводната политика съгласно МСС 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятията от реалния сектор за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Рискът и лихвеният суап ­ същност и счетоводни аспекти ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Нетната инвестиция в лизинговия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Нетна печалба или загуба за периода и фундаментални грешки съгласно МСС 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Организационни предпоставки за изготвяне на финансови отчети с общо предназначение на база Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Нетната инвестиция в лизинговия договор съгласно МСС 17 ­ Лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Прилагане за първи път на Международните счетоводни стандарти като основна счетоводна база
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 МСС 35 ­ Преустановяващи се дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Счетоводно отчитане на гаранционно и последващо обслужване на продадени продукция и стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансово отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Отчитане на провизиите, условните задължения и условните активи според МСС 37
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2003 г. в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Специфика на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия и на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Счетоводни записвания по финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 МСС 10 ­ Събития след датата на баланса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Отчитане на амортизациите в предприятия с нестопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 МСС 11 ­ Договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Годишни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Данъчно третиране на разходите за амортизации по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 МСС 14 ­ Отчитане по сектори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продажба с обратен лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Прихващане на счетоводна загуба от минали години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Отчитане на приходи и разходи за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Принципът на предпазливост в сферата на финансовото счетоводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Компенсиране на липси с излишъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право за съставяне на счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Осчетоводяване на отписани банкови авоари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Отчитане на провизиите за вземания, начислени през предходни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Обезценка на дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Годишно счетоводно приключване за 2002 година. Годишни финансови отчети за 2002 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1701 до 1800 (стр. 18 от 18)
<<първа <предишна  13  14  15  16  17 18 следваща> последна>>

Общо: 1800 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА